Adókonferencia - Tematika


Várható év végi változások a társadalombiztosítás területén

Előadó: Dr. Bogdán Zsuzsanna

 1. A benyújtásra kerülő törvényjavaslatok függvényében az társadalombiztosítás szabályait érintő módosítások, pontosítások ismertetése.
 2. A Tbj. törvény pontosító rendelkezéseinek ismertetése, gyakorlati példákon keresztül.
 3. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait, valamint a családtámogatási rendszert érintő várható módosítások ismertetése.
 4. A társadalombiztosítás területén az évközi változások gyakorlatban felmerülő kérdéseinek tisztázása, ismertetése.
 5. Különös figyelmet fordítunk a pandémiás helyzet miatt -esetlegesen- bevezetésre kerülő átmeneti szabályok gyakorlatban történő alkalmazásának ismertetésére, úgy a fedezetei rendszer tekintetében, mint az egészségbiztosítás és a családtámogatási területen.

  A fentiekben említett kérdéskörökről részletesen fogunk beszélni, mindezt gyakorlati példával megvilágítva, az elméleti joganyagot eljárásjogi információkkal megfűszerezve.

Online Számla – kötelezettségek és lehetőségek 2021-ben

Előadó: Czöndör Szabolcs

A 2018-ban hatályba lépett online számlaadat-szolgáltatás folyamatosan bővült technikailag és az adatszolgáltatásra kötelezett számlák vonatkozásában. A 2021-ben hatályba lépő változások az utolsó jogalkotói lépést jelentik, mivel jövőre már minden belföldi adóalany által kiállított számla adatszolgáltatási kötelezettség alá kerül. Az Online Számla rendszer ugyanakkor nem csupán a kötelezettség teljesítésének az eszköze, hanem a vállalkozások számára több digitalizációs lehetőséget is tartalmaz. Ilyen például az adóhivatali számlázóprogram, a számlafeldolgozási folyamatban nyújtott támogatás, de az elektronikus számlázás támogatása is. Az előadás a teljeskörű adatszolgáltatással kapcsolatos változások gyakorlati kihívásait és az Online Számla rendszer használatának lehetőségeit mutatja be.

Tematika:

 • Adatszolgáltatással kapcsolatos jogszabályi változások
 • Adatszolgáltatási kötelezettség bővülésének hatása
  • számlázó programot használókra
  • számlatömböt használókra
 • Adatszolgáltatási kötelezettség változásra történő felkészülés lépései
 • Adatszolgáltatási lehetőségek meghatalmazotti számlázásnál, önszámlázásnál
 • Kihívások
  • Vevői adatok kérdése (magánszemély, adószám, név- és címadatok)
  • Adómentességek, hatályon kívüli tételek
  • Árfolyam meghatározása
  • Közüzemi elszámolószámlák adatszolgáltatása
  • Negatív összegű számlák adatszolgáltatása
 • Lehetőségek
  • Számlafeldolgozás támogatása Online Számla rendszer segítségével
  • Elektronikus számla: PDF + hash kód, XML + hash kód
  • Elektronikus számlának minősülő adatszolgáltatás előnyei, kihívásai
 • Online Számla rendszer változásai 2021-ben
 • Áfa bevallás tervezet kiajánlása és a számlaadat-szolgáltatás

 


Az adóeljárási jogszabályok változásai 2020. évben  (2020. és 2021. évi hatályba lépéssel)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc

 • 2020 évi LVIII. törvény

Veszélyhelyzet után megmaradt átmeneti szabályok

 • Bevallási rendelkezések változásai
 • Minősítés specialitásai
 • Pénztárgép és AFE felülvizsgálata

 

 • évi LXXVI. törvény

Évközi adócsomag

 • Adófizetés változásai az EFER-ben
 • EKAER újraszabályozása az Európai Uniós szabályoknak megfelelően (kockázatos termékek)
 • NAV adatszolgáltatás módosításai
 • EKAER mulasztási bírság változásai, adózók számára kedvező változás
 • Visszatérítési igény EU jogba ütközés miatt – kamat mértékének változása
 • Helyi iparűzési adó bevallása: feltöltési kötelezettség
 • Egészségügyi szolgáltatási járulékra vonatkozó adóeljárási, adóvégrehajtási változások

 

 • T/13258. törvényjavaslat

Őszi adócsomag

 • Törvény hatályának kiterjesztése az ÁFA törvény módosításaira figyelemmel
 • Adózóra nézve kedvezőbb szabályok alkalmazásának feltételei
 • Adatszolgáltatási változások a gépjárműadó adóztatási szervének állami adóhatósághoz telepítése miatt
 • Adatfeldolgozási szabályok módosítása
 • Hatósági bizonyítvány
 • Megbízható adózói feltételek csoportos adóalany esetén
 • Automatikus részletfizetési szabályok kibővítése
 • Adótanácsadói, -szakértői továbbképzések pontosítása
 • Újabb adóhatósági adóbevallás tervezetek, mint adóhatósági szolgáltatás (ÁFA bevallás „kiajánlása”)
 • Helyi Iparűzési Adóbevallások adminisztráció egyszerűsítése
 • Hirdetményi közlés módosításai
 • Kötelező szakmai képviselet kiegészítése
 • Eljárási határidő túllépésével kapcsolatos panasz
 • Bizonyítási korlát felügyeleti intézkedésnél
 • Végrehajtási kifogás
 • Tartozások megfizetése végrehajtás esetén
 • Tájékoztatás végrehajtási ügy állásáról.

 

*A tematika változtatásának jogát fenntartjuk.