Bevezetés a HR-be - E-000240/2014/D002 - Tematika

1. nap - Munkajogi alapismeretek

Cél: Átadni az elméleti alapokat gyakorlatias megközelítésen keresztül. Megismertetni a Munka Törvénykönyve aktuális szabályait a gyakorlatban. Bemutatni a legfontosabb munkajogi témákat, amiket munkavállalóként, munkáltatóként alkalmazni és tudni kell.

  1. Bevezetés, fogalmak

1.1. A munkajog fogalma, elhatárolása egyéb jogviszonyoktól

1.2. A munkaviszony alanyai

  1. Munkajogi alapismeretek

2.1. Jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai

2.2. Jognyilatkozatok formája, tartalma, érvénytelenség, elévülés szabályai

2.3. A munkaviszony létrejötte, tartama, próbaidő

2.4. Munkaszerződés módosítása

2.5. Munkaviszony tartalma:

2.5.1 Munkavállaló kötelezettségei

2.5.2. Munkáltató kötelezettségei

2.5.3. Utasítási jog

2.5.4. Kötelezettségszegés jogkövetkezményei

2.8. Munkaviszony megszűnése

2.8.1. A munkaviszony megszűnése esetei

2.8.2. Felmondás

2.8.3. Felmondási tilalmak

2.8.4. Felmondás jogkövetkezményei

2.8.5. Azonnali hatályú felmondás

2.8.6. A jogellenes felmondás jogkövetkezményei

 

2. nap - A megfelelő minőségű munkaerő megszerzésének eszközei

Cél: A munkaerő megszerzésének megismerése.

  • A HR szerepe a vállalatok, intézmények működésében.
  • Kompetencia alapú HR.
  • Munkakörelemzés, munkakör értékelés.
  • Toborzás, kiválasztás.

 

3. nap - A megtartás eszközrendszere

Cél: Megismertetni a HR feladatait a megfelelő minőségű munkaerő megtartásában.

  • Teljesítménymenedzsment
  • Fejlesztés, képzés, továbbképzés.
  • Motiváció, ösztönzés, javadalmazás.
  • Karriermenedzsment, tehetségmenedzsment, kulcsember program.