Környezetvédelmi termékdíj - Tematika

Környezetvédelmi termékdíj változásai 2021-ben tematikája
(6 tanóra)
Előadó: Sztruhár Imre

Témakörök:
1,ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2,A TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE
3,A TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
4,A TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS SZERVEZÉSE
5,NYILVÁNTARTÁS ÉS ADATKEZELÉS
6,A TERMÉKDÍJ VISSZAIGÉNYLÉSE
7,AZ EGYES TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
8,ELLENŐRZÉS
9,JOGKÖVETKEZMÉNYEK
10,ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 

 

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A törvény hatálya
2. Értelmező rendelkezések
3. A termékdíj-kötelezettség általános szabályai
A termékdíjköteles termékek azonosításával kapcsolatos szabályok
4. A termékdíj-kötelezettség keletkezésének időpontja
5. A termékdíj alapja, összetevői, mértéke
6. Eljárási szabályok
7. Képviselet
7/A. Termékdíj raktár

II. FEJEZET: A TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE
8. A bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettség
8/A. Nyilvántartás-vezetési kötelezettség
9. A bevallási kötelezettség
10. A befizetési kötelezettség
10/A. Termékdíj-előleg megállapítási, bevallási, fizetési kötelezettség
11. A számlán történő termékdíj-feltüntetési kötelezettség

III. FEJEZET: A TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
12. A termékdíj-kötelezettség átvállalása
13. Termékdíjátalány
14. A termékdíj-fizetési kötelezettséggel kapcsolatos hulladékkezelési teljesítmény
A veszélyes hulladéknak minősülő csomagolási hulladékok kezelése
14/A. Az egyéni hulladékkezelés

IV. FEJEZET: A TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS SZERVEZÉSE
16. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet
1. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet ellenőrzési tevékenységének részletes szabályai
2. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet, a környezetvédelmi hatóság, valamint az állami adó- és vámhatóság közötti adatszolgáltatás szabályai
V. FEJEZET: NYILVÁNTARTÁS ÉS ADATKEZELÉS
17. Nyilvántartás
18. Adatkezelés

VI. FEJEZET: A TERMÉKDÍJ VISSZAIGÉNYLÉSE

VII. FEJEZET: AZ EGYES TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
19. A gumiabroncs termékdíja
20. A csomagolószer környezetvédelmi termékdíja
20/A. A reklámhordozó papír termékdíja

VIII. FEJEZET: ELLENŐRZÉS
21. Az ellenőrzés általános szabályai
A vámhatóság ellenőrzési szabályai
22. A termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos ellenőrzés

IX. FEJEZET: JOGKÖVETKEZMÉNYEK
24. Termékdíjbírság
24a. Késedelmi pótlék
25. Mulasztási bírság
26. Lefoglalás és elkobzás
27. A termékdíjakkal kapcsolatos állami feladatok finanszírozása

X. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
28. Felhatalmazó rendelkezések
29. Hatályba léptető rendelkezések
30. Átmeneti rendelkezések
31. Bejelentés az Európai Unió részére
33. Hatályon kívül helyező rendelkezések