Azoknak ajánljuk engedélyezett képzésünket, akik pályázati forrásból finanszíroznák a képzést.
 
Ha nem pályázati forrásból finanszírozná a képzést, kattintson ide! >>
 
Pályázzon velünk! Válassza képzéseinket! Több mint 30 éve működő felnőttképző intézményként képzéseinkkel plusz pontot szerezhet meg pályázata elbírálása során.
 

A képzés célja

A 3 napos pénzügyek nem pénzügyi szakembereknek képzés célja, hogy fejlessze a résztvevők ismereteit pénzügy és számvitel témakörökben annak érdekében, hogy mindennapi munkájuk és döntéseik során saját szakmai ismereteik mellett a pénzügyi és számviteli szemléletet is figyelembe vegyék.
 
Képzésünk csak kihelyezett formában vehető igénybe!
 

Témakörök

Az alapozó pénzügyi képzésen a résztvevő ismereteket szerez az alábbi témákban:
 • számviteli információs rendszer, számviteli alapfogalmak, pénzügyi kimutatások megértése;
 • finanszírozási források (rövid és hosszú távon) megismerése;
 • nettó forgótőke menedzsment és optimális forrásszerkezet kialakításának megismerése;
 • pénzügyi kimutatások elemzése mutatókkal;
 • stratégiai és operatív kontrolling alapjainak elsajátítása;
 • beruházási döntések értékelésének megismerése.

 

Módszerek

A képzés módszertana a pénzügyi és számviteli alapfogalmakat, elméletet bemutató előadások valamint a megértést és a szemléltetést segítő esettanulmányok keveréke.
A képzési napok során nagy hangsúlyt helyezünk az interaktív tanulásra a résztvevők tapasztalatainak bevonásával. Különböző pénzügyi helyzeteket modellező esettanulmányok megoldásával, a sikeres pénzügyi megoldások saját élményű megtapasztalása, elemzése és kiértékelése valósítható meg.
 

Kompetenciák

A résztvevő a képzés elvégzése után:
 • megérti üzleti döntéseinek a vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére gyakorolt hatását;
 • elemzi a főbb pénzügyi kimutatásokat (mérleg, eredménykimutatás, cash flow) és abból megítéli a vizsgált vállalat jövedelmi, pénzügyi helyzetét;
 • képessé válik az optimális forrás szerkezet kialakítására;
 • ismeri a kontrolling funkció céljait és szervezeti illeszkedését;
 • részt vesz az éves operatív tervek készítésében;
 • képessé válik a beruházási lehetőségek pénzügyi megítélésére.

 

Engedély

Pénzügyek nem pénzügyi szakembereknek képzést a Nemzeti Munkaügyi Hivatal nyilvántartásba vette és engedélyezte.
Nyilvántartásba vételi szám: E-000240/2014/D001
Nyilvántartásba vétel időpontja: 2014.10.10.
Képzési kör: D
Maximális csoportlétszám: 25 fő
Számonkérés formája: elméleti és gyakorlati
Képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum/igazolás: tanúsítvány.
 

Tematika

1.nap: Bevezetés a számvitel rendszerébe (8 tanóra)

Célok:
 • A számviteli információs rendszernek a megismerése és átlátása
 • A számviteli alapfogalmak és kifejezések megismerése
 • A pénzügyi kimutatások (mérleg, eredménykimutatás, cash flow) értelmezése
 • A Cash-flow készítésének elmélete és gyakorlata
 • A gazdasági eseményeknek a vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére gyakorolt hatásának megértése
Témák:
 • Bevezetés a számvitel rendszerébe
 • Számvitel tevékenység folyamata a gazdasági eseményektől a beszámoló összeállításáig
 • Pénzügyi számvitel és vezetői számvitel
 • Pénzügyi beszámolók, pénzügyi kimutatások: mérleg, eredménykimutatás, cash flow
 • Költségszámítás,költségfogalmak
 • Tárgyi eszközök értékelése.

 

2. nap: Pénzügyi menedzsment, forgótőke menedzsment, beszámoló elemzés (8 tanóra)

Célok:
 • A vállalatok rövid és hosszú távú, külső és belső finanszírozási forrásainak megismerése
 • Az egyes források előnyeinek és hátrányainak ismerete
 • A likviditás menedzselése a nettó forgótőke egyes elemein keresztül
 • A beszámoló elemzési lehetőségeinek megismerése (pénzügyi mutatószámok)
Témák:
 • Pénzügyi menedzsment szerepe a vállalatok életében
 • A finanszírozás forrásai (rövid és hosszú távú források):
  • Nyílt és zártkörű kibocsájtás
  • Kötvénnyel történő finanszírozás
  • Kereskedelmi hitel
  • Banki hitellehetőségek
  • Faktoring és követelés leszámítolás
  • Hitelre történő vásárlás
  • Lízing(Leasing)
 • Pénzügyi elemzés mutatószámok segítségével
 • Likviditás és forgótőke menedzsment (készletek, vevők, szállítók)
 

3. nap: Kontrolling és beruházás értékelés (8 tanóra)

Célok:
 • Megismerni a kontrolling és vezetői számvitel rendszerét, kapcsolódását a vállalat pénzügyi számviteli rendszeréhez és a vállalat irányításához
 • Megismerni a beruházások értékelésének alapvető módszereit.
Témák:
 • Kontrolling alapok, a kontrolling rendszere
 • Bevezetés a vállalati tervezésbe, a célkitűzések rendszere
 • Stratégiai tervezés, operatív tervezés, üzleti tervezés
 • Pénz időértéke
 • Beruházások értékelése:
  • Nettó jelenérték (NPV)
  • Belső megtérülési ráta (IRR)
  • Jövedelmezőségi index (PI)
  • Megtérülési idő (Payback Period)
  • Számviteli megtérülési ráta (ARR)
 
Amennyiben érdekli a pályázati forrásból finanszírozható képzésünk, kérjük,
töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és képzésfelelősünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot!
 
 
 
Hírlevél Olvasóink nemcsak mindig időben értesülnek legújabb képzéseinkről és általános kedvezményeinkről, hanem kizárólagosan nekik szóló kedvezményeinkben is részesülnek!
 

Képzés adatai

Képzés típusa kihelyezett
Óraszám 24 óra
Oktatók Dr. Szívós László, ACCA
Vizsgával zárul a képzés igen
Képzésfelelős Porubszky-Tóth Katalin
Eseménynaptár
Információ: