A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzésünket
olyan gyakorlati szakemberek számára ajánljuk, akik a jövőben banki, befektetési vagy biztosítási területen kívánnak szakmailag megbízható és széleskörű, emellett ügyfele érdekeit maximálisan szem előtt tartó segítséget nyújtani és tevékenykedni. A képzés elvégzése után a pénzügyi szektor és befektetések világának, valamint értékálló biztosítások komponensének szakértőjévé válik.

 

Pénzügyi szolgáltatásközvetítői hatósági képzés

 

Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés engedély (pdf.)

 

Hogyan épül fel a képzés?

Tananyagegység megnevezése Óraszám Módszertan
A pénzügyi piacok 5 Elméleti
Általános jogi ismeretek 5 Elméleti
Lakossági megtakarítási és befektetési termékek 5 Elméleti
Hitelezési alapfogalmak 5 Elméleti
Hiteltípusok és hiteltermékek 5 Elméleti
A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai 5 Elméleti 

 

A képzés 30 tanórából áll, amelynek célja, hogy a résztvevőket felkészítse az eredményes MNB vizsgára, valamint gyakorlati esetekkel bemutatást adjon a valós munkára.

 

Kérdése merült fel a képzéssel kapcsolatosan? Nem találja kérdésére a választ? 

Nem alkalmas a meghirdetett időpont? Más időpontban szeretne a képzésre jönni?

 

Érdeklődjön Képzésszervező kollégáinknál:


Milyen tudást kap a képzésen?

 • Megismeri a pénzügyi piacok szereplőit, intézményrendszerét, a pénzpiac szereplőit és működését, a hatóságokat és a szervezeteket,
 • Megtanulja a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséhez kapcsolódó általános jogi kifejezéseket, a jogi kötelmeket és a szerződésmódosításokhoz kötődő legfontosabb fogalmakat,
 • Átlátja a lakossági megtakarítási és befektetési termékek fajtáit, a hozzájuk kapcsolódó matematikai összefüggéseket,
 • Megismeri a hitelezéshez kapcsolódó alapfogalmakat, a kölcsönügyletekben résztvevő személyeket, az ingatlanfedezetekre vonatkozó szabályokat, a biztosítékok fajtáit,
 • Megismeri a hiteltípusokat és hiteltermékeket, a kombinált hitelek fajtáit, valamint a különböző lízingek sajátosságait,
 • Átlátja a mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékeit és szolgáltatásait.


Ki végezheti el a hatósági képzést?

 • Aki rendelkezik érettségi vizsgával, 
 • Érettségi hiányában: hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, pénzforgalmi intézménynél, pénzügyi közvetítői tevékenységet folytató vállalkozásnál, vagy ezen szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén a jelentkezést megelőző hat éven belül legalább négy éves igazolt pénzügyi szakmai tapasztalat.
 • A képzésen történő részvétel további feltétele, hogy a résztvevő a 40/2015 NGM rendelet szerinti igazolás kiállítása céljából hozzájárul természetes személyazonosító- és lakcímadatai képző szerv általi kezeléséhez,
 • A képzési díjat befizette.

Fontos információk a képzésről:
 
 
2022. október 19 - 2022. október 21.* Online formában (Zoom vagy Teams).
Oktatási napok, időpontok Időtartam Képzés részvételi díja Jelentkezési határidő Vizsga díja

szerda, csütörtök, péntek

09:00 órától - 17:00 óráig

3 nap (30 óra) 35 700 Ft
ÁFA mentes

2022. október 12.

(szerda)

9 000 Ft
ÁFA mentes

Vegyen Részt képzésünkön bevezető áron,

20 % -os kedvezménnyel

35 700 Ft helyett csak 28 560 Ft-ért!

* A képzést megfelelő létszámú jelentkező esetén áll módunkban elindítani. A képzőintézmény fenntartja a jogot az időpont módosítására, amennyiben a résztvevői létszám nem éri el min. a 15 főt.
 

 

Mit tartalmaz a képzés és a vizsga díja?
 
 • A képzésen való részvételt,
 • A képzési igazolás kiállítását,
 • A tananyagot elektronikus formában,
 • E-learning felületünkhöz való hozzáférést, amelyben visszanézheti a tananyag teljes videófelvételét,
 • A tesztsort megoldással együtt elektronikus formában, 
 • A tesztsor gyakorlásához online felületünkhöz való jogosultságot,
 • Számítógépes vizsga szervezését, 
 • Konzultációs lehetőséget,
 • Számítógépes vizsgaprogram ismertetését,
 • Vizsgajelentkezés leadását az MNB felé,
 • Folyamatos kapcsolattartást a képzés szervezőjével,
 • Tanúsítvány átvétele az MNB-től és átadása a vizsgázónak.

 

Mit NEM tartalmaz a képzési és vizsgaszervezés díja?

 

Meddig érvényes a képzés, és mikor lehet letenni a vizsgát?

A képzés elvégézéstől számított 1 évig van lehetősége letenni a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgát. Leghamarabb a képzés utolsó napjától számított minimum 15 nap elteltével az MNB által publikált időpontokban (általában csütörtöki napon, egy pénteki kivétellel) kerülnek megrendezésre a vizsgák.

A sikeres vizsga és a vizsgajegyzőkönyvek beérkezése után az Magyar Nemzeti Bank 5 napon belül kiállítja a tanúsítványokat.

A tanúsítványok átvétele a következő módokon történhet: 

 • Amennyiben a tanúsítványt papír alapon igényli, oktatási központunk átveszi az MNB-től, és e-mailben értesítjük Önt erről. Az átvétel ügyfélszolgálatunkon:
  • ügyfélfogadási időben előre megbeszélt időpontban történhet meg vagy 
  • futárral, melynek a költségét átvételkor fizeti.
 • Ha elektronikusan igényli, az ügyfélkapuján keresztül tudja majd letölteni a tanúsítványt.

Kiknek kell pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgát tenniük?

Azoknak, akik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatásokat, hiteleket, pénzügyi lízinget, befektetési terméknek nem minősülő megtakarításokat (betéteket, lakáselőtakarékossági betéteket, lakossági és vállalati fizetési számlákat stb.) szeretnének közvetíteni, hatósági vizsgát kell tenniük.

Akár természetes, akár jogi személyek számára csak ennek birtokában engedélyezhető közvetítői tevékenység végzése (kivételt képeznek a szakirányú felsőfokú képesítéssel rendelkezők, szakirányú szakképesítéssel, tőzsdei szakvizsgával vagy a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével rendelkezők).

A pénzügyi szolgáltatások és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatások körét Magyarországon a 2014. január 1-én hatályba lépett 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §-a[2] határozza meg.


A közvetítővel, a közvetítői alvállalkozóval - e tevékenységi körében - munkaviszonyban, megbízási viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban csak olyan természetes személy lehet, aki büntetlen előéletű és

a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy

b) középiskolai végzettséggel és

 • szakképesített bankreferensi szakképesítéssel,
 • banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel,
 • befektetési tanácsadói szakképesítéssel,
 • banki szakügyintézői szakképesítéssel,
 • pénzügyi szakügyintézői szakképesítéssel,
 • értékpapír-piaci szakügyintézői szakképesítéssel,
 • pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítéssel,
 • tőzsdei szakvizsgával,
 • becsüsi bizonyítvánnyal (kizárólag kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön közvetítése esetén),
 • valutapénztárosi bizonyítvánnyal (kizárólag pénzváltás közvetítése esetén),
 • a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével,

vagy

c) pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgával rendelkezik.

Szakirányú felsőfokú végzettségek:

 • a felsőoktatásról szóló törvény szerint a közgazdasági felsőoktatásban egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettséget, vagy a felsőoktatásról szóló törvény szerint a gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben közgazdász szakképzettséget,
 • jogász szakképzettséget,
 • könyvvizsgálói képesítést, vagy
 • felsőfokú vagy posztgraduális bankszakmai képesítést szerzett.
 • a főiskolai vagy egyetemi szintű, illetve mesterképzésben szerezhető gazdasági agrármérnök szakképzettség vagy műszaki menedzser alapképzési szakon, vagy gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szakon szerezhető szakképzettség, és
 • a felsőfokú végzettség birtokában szakirányú továbbképzésben, szakosító továbbképzésben a közgazdasági felsőoktatásban szerzett bankszakmai szakképzettség vagy gazdasági, közgazdasági szakképzettség.

Mit szükséges tudni a vizsgáról?

A vizsga MNB számítógépes vizsgaszoftverrel történik, 60 kérdésből 45 jó választ (75%) kell elérni a sikeres vizsgához.

MNB vizsgajelentkezés feltételei:

 • Közjegyző vagy kiállító iskola által hitelesített érettségi bizonyítvány (Iskola általi hitelesítésnél, ha jogutód állítja ki, ennek ténye legyen feltüntetve),
 • A képzési díj és a vizsgadíj befizetése,
 • Képzési igazolás, mely kiállításának feltétele a képzésen minimum 80%-os részvételi arány megléte.
 

Képzéseinket kihelyezett formában is szívesen megszervezzük, az Önök egyedi igényei szerint.
 
Kérjük vegye fel a kapcsolatot képzés felelősünkkel!
 
 
Hírlevél Olvasóink nemcsak mindig időben értesülnek legújabb képzéseinkről és általános kedvezményeinkről, hanem kizárólagosan nekik szóló kedvezményeinkben is részesülnek! 
 
 

Képzés adatai

Képzés hivatalos neve Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés
Képzés típusa blended képzés
Megengedett hiányzás 20%
Oktatók Molnár Eszter
Kihelyezett formában elérhető igen
Képzésfelelős Ecsédi-Dandóci Edit
Eseménynaptár

Információ: