A tőkepiaci üzletkötői hatósági képzésünk keretein belül megismerkedhet a tőkepiac jogi szabályozási környezetével, képet kaphat a tőkepiac szereplőiről és működési feltételeikről, valamint elsajátítja az ügyletkötés során teljesítendő kötelezettségeket.

 

Tőkepiaci üzletkötői hatósági képzés

 

Tőkepiaci üzletkötői hatósági képzés határozat (pdf.)

 

Hogyan épül fel a képzés?

Tananyagegység megnevezése Óraszám Módszertan
A tőkepiac jogi, szabályozási környezete 10 Elméleti
A tőkepiaci szereplők 10 Elméleti
Az ügyletkötés során teljesítendő kötelezettségek 10 Elméleti

 

A képzés 30 tanórából áll, amelynek célja, hogy a résztvevőket felkészítse az eredményes MNB vizsgára, valamint gyakorlati esetekkel bemutatást adjon a valós munkára.

 

Kérdése merült fel a képzéssel kapcsolatosan? Nem találja kérdésére a választ? 

Nem alkalmas a meghirdetett időpont? Más időpontban szeretne a képzésre jönni?

 

Érdeklődjön Képzésszervező kollégáinknál:


Milyen tudást kap a képzésen?

 • Megismeri a tőkepiac jog-szabályozási környezetét, valamint a tőkepiaci alapfogalmakat, 
 • Megtanulja a tőkepiaci szereplők működését érintő alapvető szabályozásokat,
 • Alkalmazza az ügyletkötés során teljesítendő kötelezettségeket,
 • Megérti a termék-értékesítés folyamatát, az üzletkötői szerep jelentőségét,
 • Alkalmazni tudja a gyakorlatban is a tanult a jogi és gazdasági ismereteket,
 • Elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt tud folytatni,
 • Munkáját felelősségteljesen és precízen tudja végezni,
 • A szakmai kérdéseket közérthetően tudja megfogalmazni, 
 • Megismeri a megbízhatóság értékét, hogy munkáját e szerint végezhesse.


Ki végezheti el a hatósági képzést?

 • Aki rendelkezik érettségi vizsgával,
 • érettségi hiányában: tőkepiaci üzletkötői hatósági képzésre történő jelentkezés esetén befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, vagy ezen szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén a jelentkezést megelőző hat éven belül legalább négy éves befektetési szolgáltatási vagy tőkepiaci szakmai tapasztalatot szerzett,
 • A képzésen történő részvétel további feltétele, hogy a résztvevő a 40/2015 NGM rendelet szerinti igazolás kiállítása céljából hozzájárul természetes személyazonosító- és lakcímadatai képző szerv általi kezeléséhez,
 • A képzési díjat befizette.
 Fontos információk a képzésről:
 
2022. október 19 - 2022. október 21.* Online formában (Zoom vagy Teams).
Oktatási napok, időpontok Időtartam Képzés részvételi díja Jelentkezési határidő Vizsga díja

szerda, csütörtök, péntek

09:00 órától - 17:00 óráig

3 nap (30 óra) 35 700 Ft
ÁFA mentes

2022. október 12.

(szerda)

9 000 Ft
ÁFA mentes

Vegyen Részt képzésünkön bevezető áron,

20 % -os kedvezménnyel

35 700 Ft helyett csak 28 560 Ft-ért!

* A képzést megfelelő létszámú jelentkező esetén áll módunkban elindítani. A képzőintézmény fenntartja a jogot az időpont módosítására, amennyiben a résztvevői létszám nem éri el min. a 15 főt.
 

 

Mit tartalmaz a képzés és a vizsga díja?
 • A képzésen való részvételt,
 • A képzési igazolás kiállítását,
 • A tananyagot elektronikus formában,
 • A tesztsort megoldással együtt elektronikus formában, 
 • E-learning felületünkhöz való hozzáférést, amelyben visszanézheti a tananyag teljes videófelvételét,
 • A tesztsor gyakorlásához online felületünkhöz való jogosultságot,
 • Számítógépes vizsga szervezését, 
 • Konzultációs lehetőséget,
 • Számítógépes vizsgaprogram ismertetését,
 • Vizsgajelentkezés leadását az MNB felé,
 • Folyamatos kapcsolattartást a képzés szervezőjével,
 • Tanúsítvány átvétele az MNB-től és átadása a vizsgázónak.

 

Mit NEM tartalmaz a képzési és vizsgaszervezés díja?

 

 

Meddig érvényes a képzés, és mikor lehet letenni a vizsgát?

A képzés elvégézéstől számított 1 évig van lehetősége letenni a tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsgát. Leghamarabb a képzés utolsó napjától számított minimum 15 nap elteltével az MNB által publikált időpontokban (általában csütörtöki napon, egy pénteki kivétellel) kerülnek megrendezésre a vizsgák.

A sikeres vizsga és a vizsgajegyzőkönyvek beérkezése után az Magyar Nemzeti Bank 5 napon belül kiállítja a tanúsítványokat.

A tanúsítványok átvétele a következő módokon történhet: 

 • Amennyiben a tanúsítványt papír alapon igényli, oktatási központunk átveszi az MNB-től, és e-mailben értesítjük Önt erről. Az átvétel ügyfélszolgálatunkon:
  • ügyfélfogadási időben előre megbeszélt időpontban történhet meg vagy 
  • futárral, melynek a költségét átvételkor fizeti.
 • Ha elektronikusan igényli, az ügyfélkapuján keresztül tudja majd letölteni a tanúsítványt.

Kiknek kell tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsgát tenniük?

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) előírja, hogy befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál a szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszerben megbízás végrehajtását megvalósító üzletkötés munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban akkor végezhető, ha a természetes személy rendelkezik a meghatározott szakmai képesítéssel.

Tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsgát azoknak kell tenniük, akik NEM rendelkeznek az alábbiakban felsorolt képesítések valamelyikével: 

a.) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel (ennek minősül például a közgazdász szakképzettség, a jogász szakképzettség; a könyvvizsgálói képesítés; a felsőfokú vagy posztgraduális bankszakmai képesítés)

b.) szakképesített bankreferensi szakképesítéssel; banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel; befektetési tanácsadói szakképesítéssel; banki szakügyintézői szakképesítéssel; pénzügyi szakügyintézői szakképesítéssel; értékpapír-piaci szakügyintézői szakképesítéssel; pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítéssel; tőzsdei szakvizsgával; a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével.


A közvetítővel, a közvetítői alvállalkozóval - e tevékenységi körében - munkaviszonyban, megbízási viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban csak olyan természetes személy lehet, aki büntetlen előéletű és

a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy

b) középiskolai végzettséggel és

 • a szakképesített bankreferensi szakképesítés,
 • a banki, befektetési termékértékesítői szakképesítés,
 • a befektetési tanácsadói szakképesítés,
 • a banki szakügyintézői szakképesítés,
 • a pénzügyi szakügyintézői szakképesítés,
 • az értékpapír-piaci szakügyintézői szakképesítés,
 • a pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • a tőzsdei szakvizsga,
 • a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevél,

vagy

c) tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsgával rendelkezik.

Szakirányú felsőfokú végzettségek:

 • a felsőoktatásról szóló törvény szerint a közgazdasági felsőoktatásban szerzett egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség, vagy a felsőoktatásról szóló törvény szerint a gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben szerezhető közgazdász szakképzettség,
 • a jogász szakképzettség,
 • a könyvvizsgálói képesítés,
 • a felsőfokú vagy posztgraduális bankszakmai képesítés,
 • a főiskolai vagy egyetemi szintű, illetve mesterképzésben szerzett gazdasági agrármérnök szakképzettség vagy műszaki menedzser alapképzési szakon, vagy gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szakon szerzett szakképzettség, és
 • a felsőfokú végzettség birtokában szakirányú továbbképzésben, szakosító továbbképzésben a közgazdasági felsőoktatásban szerezett bankszakmai szakképzettség vagy gazdasági, közgazdasági szakképzettség.

 

 

Mit szükséges tudni a vizsgáról?

A vizsga MNB számítógépes vizsgaszoftverrel történik, 60 kérdésből 45 jó választ (75%) kell elérni a sikeres vizsgához.

MNB vizsgajelentkezés feltételei:

 • Közjegyző vagy kiállító iskola által hitelesített érettségi bizonyítvány (Iskola általi hitelesítésnél, ha jogutód állítja ki, ennek ténye legyen feltüntetve),
 • A képzési díj és a vizsgadíj befizetése,
 • Képzési igazolás, mely kiállításának feltétele a képzésen minimum 80%-os részvételi arány megléte.

Képzéseinket kihelyezett formában is szívesen megszervezzük, az Önök egyedi igényei szerint.
 
Kérjük vegye fel a kapcsolatot képzés felelősünkkel!
 
 
Hírlevél Olvasóink nemcsak mindig időben értesülnek legújabb képzéseinkről és általános kedvezményeinkről, hanem kizárólagosan nekik szóló kedvezményeinkben is részesülnek! 
 
 

Képzés adatai

Képzés hivatalos neve Tőkepiaci üzletkötői hatósági képzés
Képzés típusa blended képzés
Megengedett hiányzás 20%
Oktatók Vágó Attila
Kihelyezett formában elérhető igen
Képzésfelelős Ecsédi-Dandóci Edit
Eseménynaptár

Információ: