Tematika

 
1. oktatási nap: 
 
A vezetői önismeret javítása, mások megismerése
 
 • Ki vagyok én és milyen mintákat követ a viselkedésem a másokkal való kapcsolataimban? Mások viselkedésének megértése és a különbözőségek elfogadása.
 • Személyiségtípusok megismerése, tipológia, mint az emberismeret eszköze.
 • Vezetői szerep és önértékelés
A vezetői szerep:
 
A program keretében a résztvevők értékelik a vezetői szerepből adódó sajátosságokat.
 
A különböző vezetési stílusok megismerése-korszerű vezetési módszerek használata (Helyzetfüggő Vezetés)
 
 • Vezetési stílusok megismerése, megtapasztalása: a különböző vezetési szituációk és elérendő célok, valamint az adekvát magatartási minták elemzése. A különböző stílusok előnyeinek és hátrányainak számbavétele.
 • Helyes stílus megérzéseinek fejlesztése: a vezetés személyre szabott, folyamat-orientált modelljének megismerése. Az eltérő felkészültségű és motivációjú munkatársak irányításának módjai a tőlük reálisan elvárható teljesítménynek és fejlődésnek megfelelően.
A beosztottak teljesítményét meghatározó vezetési feladatok
 
Célokról, célorientált vezetés: azon területek meghatározása, ahol a célok kitűzése elengedhetetlen SMART célkitűzések.
 
A vezetői munkában alkalmazott szükségletalapú motivációs elméletek megismerése
 
 • Motivációs elméletek a vezetők számára
 • Szervezeti célok - egyéni célok.
 • Eredményt vagy erőfeszítést motivációs folyamata.
 • Szükséglet alapú elméletek jelentősége a vezetői munkában /Maslow, Herzberg, Alderfer/.
 
2. oktatási nap:  
 
A vezetői kommunikáció javítása
 
Milyen kommunikációs csapdákat kell kikerülnöm, hogy sikeresen közöljem másokkal szándékaimat, félreértések nélkül. A csoporton belüli információ elosztási és információ szerzési viselkedések tanulmányozása a vezetés, együttműködés módjainak vizsgálatán keresztül, hogy megfogalmazhatóvá váljanak a hatékony kommunikációs technikák. A kommunikáció általános szabályszerűségeinek áttekintése.
 
A vezető-beosztott kommunikáció javítása
 
 • Participatív vezetés kommunikációja
 • Saját döntés közlése, elfogadtatása
 • Kellemetlen szervezeti döntések elfogadtatása
 • Vezetői visszacsatolás az egyéni teljesítmények fejlesztő célzatú értékelése
 • Dorgálás, megszidás javulás érdekében
 • Normák elvárások helyes kommunikálása, betartatása
 • Munka delegálása közvetlen beosztottaknak
Vezetői visszacsatolás
 
 • Az egyéni teljesítmények fejlesztő célzatú értékelése
 • A beosztotti teljesítmény visszacsatolásának kommunikálása, melynek eredményeként a beosztottnál teljesítményjavulást prognosztizálható.
Konfliktuskezelés, együttműködés és asszertív problémamegoldás vezetői szituációkban