Adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánosságának szabályai


 

Megváltoztak az adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánosságának szabályai

2018. május 25. napja óta a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat a 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tartalmazza. A közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adatokhoz való hozzáférés szabályozására ugyanakkor megmaradt a 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.). Mindkét norma rendelkezéseit május 5-étől átmenetileg jelentősen módosította a 179/2020. kormányrendelet. A szabályozást az alábbiakban mutatjuk be.

A járvány kezelésében résztvevő szervezetek mentesülnek számos kötelezettség alól

A kormányrendelet előírja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, valamint továbbterjedésének megakadályozása érdekében – ehhez kapcsolódóan az állami szervek összehangolt feladatellátásának megszervezését is ideértve – az ezen adatkezelési célból kezelt személyes adat tekintetében a személyes adatok kezelésének, illetve a közérdekű adatok nyilvánosságának szabályai a kormányrendeletben előírt módosításokkal alkalmazandóak. 

A szabályozás nem teljesen egyértelmű a tekintetben, hogy mely szervezetek, vállalkozások tartoznak a hatálya alá, akik viszont a szabályozási körbe tartoznak, bizonyos alapvető kötelezettségek alól ideiglenesen mentesülnek. A kormányrendelet ugyanis lehetővé teszi mind a közérdekű adatok kiadásának, mind pedig az érintetti jogok teljesítésének hónapokkal későbbre halasztását.

A közérdekű adatokat 15 nap helyett akár 3 hónap múlva is ki lehet adni.

A személyes adatok bizalmasságával szemben fő szabályként a nyilvánosság elve érvényesül a közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adatok vonatkozásában. Mindkét kategória nyilvánosságának oka végső soron az állam részvétele.

Az Info. tv. 3. §-a alapján közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Alapvető szabály, hogy az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (tehát nem csupán az államnak és az önkormányzatoknak, hanem mindenkinek, aki ilyen adatot birtokol) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján – a törvényben megállapított kivételekkel – bárki megismerhesse. 

Ilyen igény esetén fő szabály szerint 15 napon belül kell az érintett adatokat rendelkezésre bocsátani, mely határidő további 15 nappal meghosszabbítható. 2020. május 5. napjától kezdődően a 15 napos határidő 45 napra módosult, melyet további 45 nappal meg lehet hosszabbítani, ha valószínűsíthető, hogy az adat kiadása a közfeladat ellátását veszélyezteti.

 

Forrás: Dr. Kéri Ádám ügyvéd - 2020.05.06. - adozona.hu