Küldetésünk

A kiválóság alapelveinek gyakorlásával és tanításával fejlesszük a résztvevők kompetenciáit, fejlesztve ezzel Magyarországot is.

 

Minőségpolitikánk

A Sämling az átalakulás és a fejlődés jelképe. A Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. egy olyan szervezet, amely képzéssel, felnőttképzési és szakmai tanácsadással kívánja elősegíteni a partnerek fejlődését, a megrendelői igények és elvárások figyelembevételével.


Jelen minőségpolitikai nyilatkozattal elkötelezzük magunkat arra, hogy

  • Tevékenységünk minőségbiztosítási rendszerét és a szakmai munka eredményességét folyamatosan mérjük és tökéletesítjük, felelősséget vállalva mind vezet ői, mind munkavállalói szinten a rendszer működtetéséért és fejlesztéséért;
  • A rendszer teljesítményét és a minőségcélok teljesülését rendszeresen értékeljük az intézmény vezetőségének bevonásával;
  • A minőségpolitikában és a vezetőségi átvizsgálásban megfoga lmazott célok megvalósításához rendelkezésre bocsátjuk a szükséges erőforrásokat;
  • Figyelembe vesszük és kielégítjük a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeit, valamint az elégedettségmérésen és a helyesbítő tevékenységeken keresztül figyelembe vesszük és beépítjük a képzésben résztvevők véleményét a minőségbiztosítás megvalósításába.

Célunk megfelelni a hatályos jogszabályi és szakmai előírásoknak. Ennek előfeltétele az általunk biztosított tevékenységek szabályozott, ellenőrzött és felügyelt végrehajtása. Stratégiánk ügyfeleink igényeinek és a kapcsolódó képzési szolgáltatásainknak legjobb minőségben történő kielégítése, olyan kompetenciák közvetítése, amelyek elsajátításával a résztvevők mag as szinten képesek megfelelni a követelményeknek és a szakmai kihívásoknak. Munkatársainktól és a tevékenységünkbe bevont partnereinktől elvárjuk a megkívánt minőségszint folyamatos biztosítását, valamint minőségjavulást eredményező intézkedések felvetését, megvitatását és végrehajtását. Minőségpolitikánk alapja az ügyfél elégedettsége, ezért
rendszeresen felmérjük ügyfeleink elégedettségét és visszajelzéseik alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk tevékenységünket. Az eredményessé get jól képzett, elkötelezett munkatársakkal, megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosításával növeljük.

Az üzleti tudás forrása = Sämling Üzleti Oktatási"

 

Jövőképünk

Olyan képzőintézményt építünk, ahol a kiválóság érték, és ahol kivételes élmény dolgozni.