Küldetésünk

A kiválóság alapelveinek gyakorlásával és tanításával fejlesszük a résztvevők kompetenciáit, fejlesztve ezzel Magyarországot is.

 

Minőségpolitikánk

Az intézmény minőségpolitikája meghatározza a minőséggel kapcsolatos követelmények teljesítése és a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése iránti elkötelezettséget. Meghatározásárét az ügyvezető felel, neki kell gondoskodnia arról is, hogy a megfogalmazott minőségpolitika valamennyi munkatárs számára ismertté, alkalmazottá váljon.
Minőségirányítási rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy biztosítsa tevékenységünk kiváló, a képzésben résztvevők elvárásait meghaladó szintjét, és az ezen igényekhez kapcsolódó követelmények magasfokú kielégítését. Munkatársainktól elvárjuk, hogy tevékenységükkel szolgálják a megfogalmazott minőségcélok megvalósulását, és javaslataikkal segítség minőségirányítási rendszerünk folyamatos javítását, ezzel emeljék szolgáltatásaink eredményességének, minőségének színvonalát. Szolgáltatásainkat olyan oktatók bevonásával valósítjuk meg, akik maradéktalanul szem előtt tartják a minőséget előtérbe helyező filozófiánkat és küldetésünket.

 

Jövőképünk

Olyan képzőintézményt építünk, ahol a kiválóság érték, és ahol kivételes élmény dolgozni.