Kinek és miért fontos az adatvédelem, a megfelelően képzett Adatvédelmi tisztviselők tevékenysége?

 

Önnek! Mert:

 • céges adatok kezelőjeként kiemelten fontos, hogy etikusan járjunk el, megtartva ezzel ügyfeleink nekünk adott bizalmát, és persze kerüljük el a nem megfelelő adatkezelésért kiróható tetemes hatósági büntetéseket is!
 • magánemberként, vásárlóként, munkavállalóként pedig - vagyis életünk majd' minden területén - fontos, hogy adatainkat biztonságban tudhassuk, hogy azokkal ne élhessenek vissza;

 

MIKOR KÖTELEZŐ az adatvédelmi tisztviselő kinevezése (klikk ide)?

A GDPR 37. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy adatvédelmi tisztviselőt három esetben kell kijelölni:

 • a) ha az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik;
 • b) ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé; vagy
 • c) ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges kategóriáinak vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatoknak a nagy számban történő kezelését foglalják magukban.


 AJÁNLOTT adatvédelmi tisztviselőt kinevezni minden szervezetnél, ahol személyes, illetve egyéb személyre, vagy szervezetre utaló adatokat tartanak nyilván!

 

KI, MILYEN KÉPZETTSÉGGEL lehet adatvédelmi tisztviselő (klikk ide)?

A GDPR ezen pozíció betöltéséhez nem ír elő konkrét képesítési követelményt. Ahogy azt a GDPR (97) preambulum bekezdésébe foglalták, a szakértői ismeretek szükséges szintjét az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés, valamint az általuk kezelt személyes adatok tekintetében megkövetelt védelem alapján kell meghatározni.

Az adatvédelmi tisztviselő személyét tehát a szakmai rátermettség, valamint a rá vonatkozó feladatok ellátásra való alkalmasság alapján kell az adatkezelő erre jogosult vezetőjének kijelölni. (Az adatvédelmi tésztviselő közvetlenül a legfelső vezetésnek tartozik felelősséggel, és kizárólag az adatvédelmi tisztviselőként végzett feladataitól eltérő okok miatt bocsátható el. Ez erősíti pozíciójának önállóságát, és biztosítja a szükséges védelmet a feladatai ellátása során.)

Összefoglalva: a GDPR, vagy a NAIH meghatározott képesítés meglétét nem írja elő az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásához, de elvárja a szükséges mértékű szakértelmet és kommunikációs képességet. Ha tehát valaki rendelkezik a szükséges, igen komplex tudással, és az adott adatkezelő / adatfeldolgozó kinevezési jogosultsággal rendelkező vezetése szerint alkalmasnak mutatkozik e feladatra, nincs jogszabályi akadálya annak, hogy adatvédelmi tisztviselő legyen.

 

Képzésünket tehát ajánljuk:

 • Minden olyan szolgáltatónak, kereskedőnek, aki személyes adatotokat kezel, valamint
 • azoknak, akik szeretnének tisztában lenni személyes jogaikkal, az adataik védelmére vonatkozó szabályokkal.

 

Amikre biztosan választ kap képzésünkön:

 • Hogyan hozhat létre adattudatos szervezeti működést, és kerülheti el a személyes adatok jogellenes felhasználása miatti vitákat és pereket?
 • Minden személyes adatot kezelő személy vagy szerv köteles az adatvédelmi incidensekről és az általa továbbított adatokról nyilvántartást vezetni?
 • Mit nem szabad kihagynia az adatkezelési hozzájárulásból és az adatvédelmi nyilatkozatból?
 • Mikor és mit kell adatkezelőként adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában vezetnie?
 • Ha figyelmen kívül hagyja az adatvédelmi törvényt, az cégének akár 20 millió eurós bírságot is jelenthet, és a súlyos jogsértés tényét a hatóság cégének nevével is közzéteheti?
 • Mihez elég és mihez kevés a honlapos regisztráció során megkért beleegyezés?
 • Mikor használhatóak fel a kezelt személyes adatok a bíróságok vagy hatóságok előtt?
 • Hova rakhat ki megfigyelő kamerát, hogyan rögzíthet kamerás felvételeket és meddig tárolhatja őket?
 • Mi az új ügyfelek elérésének a jogszerű módja, és hogy mit jelent az opt-in és opt-out alapú adatgyűjtés?
 • Meglévő adatbázisát hogyan használhatja a jövőben?
 • Meddig és milyen célból kezelheti korábbi ügyfelének, volt munkavállalójának adatait?
 • Milyen adatok tartoznak a nyilvánosságra a szervezete által ellátott közfeladatokkal, elköltött közpénzzel vagy elnyert közbeszerzésekkel összefüggésben?

Ha szeretne tisztában lenni az említett problémákkal, és jogszerűen eljárni adatvédelmi kérdésekben, akkor válassza képzésünket!

 

 

Az e-learning oktatóanyag és a konzultáció tematikája (KLIKK a részletekért)

 

E-learning videók:

1. Adatvédelmi alapok (174 perc)

 • I. Bevezető
 • II. Szabályozási keretek
 • III. Jogértelmezést segítő iránymutatások
 • IV. A személyes adat fogalma és típusai
 • V. Az Adatkezelés jogalapja és alapelvei

2. Az érintettek jogai (89 perc)

3. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adminisztratív kötelezettségei (53 perc)

4. A NAIH szerepe a GDPR végrehajtásában és az adatkezeléssel összefüggő bűncselekmények (20 perc)

5. Mindennapos adatkezelési problémák az üzleti adatkezelésben

 • Kinek az adatai milyen jogalapon kezelhetőek, 
 • Ügyféladatok kezelése
 • Direktmarketing-szabályozás
 • A profilalkotás és az automatizált döntéshozatal
 • Adattovábbítás harmadik országba
 • A bizalmi szolgáltatók adatkezelése
 • A GDPR és az üzleti titkok

6. A foglalkoztatottak adatainak kezelése

 • A munkavállalók adatai kezelésének keretei
 • Elsődleges jogalap: szerződés; Kiegészítő jogalapok: jogos érdek, jogi kötelezettség teljesítése
 • A belépő munkavállaló megfelelő tájékoztatása kiemelten fontos
 • Volt munkavállaló adatai, munkaügyi perek
 • Biometrikus adatok kezelése
 • A pályázó adatai
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • FACEBOOK, LINKEDIN
 • Az e-mailfiók tartalma és a magánszféra a munkahelyen

7. Elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazása

 • A kamerajog GDPR előtti rendszere
 • Munkahelyi kamerák
 • Magáncélú elektronikus megfigyelés a GDPR alapján

8. Az információszabadság és a GDPR

 • A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerhetősége
 • Melyek a közérdekű adatok
 • A magánszféra nyilvánossága
 • „ÜVEGZSEB-SZABÁLYOK”
 • A GDPR és a közéleti vita

9. A GDPR-megfelelőség biztosításának alapvető lépései

+ opcionális konzultáció, melynek során lehetősége van saját, egyedi kérdései feltevésére is.

 

 

 

 

Képzésünk jellemzői

E-learning videós tananyagunk célja, hogy a résztvevőket sok gyakorlati, életből vett példával, remek oktató tolmácsolásában segítsük a GDPR szabályok értelmezésében és a gyakorlatba történt átültetés szabályosságának ellenőrzésében.

További cél, hogy a résztvevők olyan gyakorlati tudást kapjanak, amellyel támogatni, segíteni tudják a szervezetük adatvédelmi, adatbiztonsági munkáját és képesek legyenek működtetni az adatvédelmi folyamatokat. A megszerzett ismeretek alkalmazására való felkészülést mintákkal segítjük (pl. adatkezelési tevékenységek nyilvántartása excel, adatvédelmi tájékoztató minta).

 

 

Elérhető képzési formáink:

1. E-learning tananyag és teszt + konzultáció
A tananyag önálló feldolgozása után élő, online konzultációs lehetőséget biztosítunk az oktatóval. Az e-learning tananyaghoz 3 hónapig folyamatosan hozzáférhet, így többször is végignézheti.
2. Vállalati kihelyezett képzés - e-learning tananyag + KONZULTÁCIÓ

Munkatársai egyedi, céges konzultációt kaphatnak!

 

 

 

 

 Technikai információk:

E-learning tananyagunkat a befizetést követően azonnal megkezdheti, valamint az előadás jegyzeteit és a mintadokumentumait is letöltheti az online felületről. Az előadás megvásárlását követően 3 hónapon keresztül bármikor, korlátlan alkalommal nézheti meg az előadást. Ön osztja be az idejét: akkor tart szünetet, amikor csak szeretne, majd onnan folytatva a felvétel megtekintését, ahol abbahagyta. Résztvevőink a tananyag megtekintését és a sikeres teszt kitöltését követően tanúsítványt kapnak.

 A tanúsítvány kiadásának feltétele:
az e-learning tananyag 100%-os megtekintése, majd ezt követően egy online teszt minimum 80%-os kitöltése. A tesztet korlátlan számban kitöltheti. (További részletek a teszttel kapcsolatban.)

 

 

Tekintsen bele képzési anyagainkba:
(a megnézéshez kattintson a video ikonokra)

1. A személyes adat fogalma, meghatározása
2. Az adatvédelmi tisztviselő feladata és jogállása
3. A GDPR és az üzleti titkok

4. A kamerajog
és a GDPR

 

A konzultációs napon a résztvevőknek folyamatos lehetőségük van a saját szakmai területüket/érdeklődési körüket érintő kérdések felvetésére. 

 

Adatvédelmi tisztviselő képzés:
e-learning tananyag
 (544 perc)
 • Adatvédelmi alapok (Betekintő videó)
 • Az érintettek jogai (89 perc)
 • Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adminisztratív kötelezettségei (53 perc)
 • A NAIH szerepe a GDPR végrehajtásában és Az adatkezeléssel összefüggő bűncselekmények (20 perc)
 • Mindennapos adatkezelési problémák az üzleti adatkezelésben (52 perc)
 • A foglalkoztatottak adatainak kezelése (98 perc)
 • Elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazása (27 perc)
 • Az információszabadság és a GDPR (17 perc)
 • A GDPR-megfelelőség biztosításának alapvető lépései (20 perc)

Tartalmaz 1 óra konzultációs alkalmat, amelyre a képzés végén* a résztvevő igényt tarthat:

 • E-learning tananyag gyakorlati átbeszélése
 • Kérdések megválaszolása
117 589 Ft (+ 27% Áfa),

 bruttó 149 339 Ft

A díj tartalmazza az e-learning videót, a segédanyagot és a megadott feltételek teljesítése esetén a tanúsítványt.

MEGVÁSÁROLOM AZ OKTATÓANYAGOT

A tananyag meghallgatásához szükséges felhasználói jogosultságokat csakis kizárólag a képzésben résztvevők használhatják. A képzésekhez kapcsolódó írásos és egyéb (elektronikus) anyagok szerzői joga a Sämling Kft. tulajdonát képezik, ezért azok sokszorosítása, terjesztése, harmadik fél részére történő átadása-, valamint a konzultáción video- hang és egyéb felvételek rögzítése tilos.

 * A konzultációs alkalom a tananyag 100% megtekintése után igényelhető.  

 

Adatvédelmi tisztviselő képzésen felül igényhető konzultációs napja
 • E-learning tananyag gyakorlati átbeszélése
 • Kérdések megválaszolása

19 800 Ft (+ 27% Áfa),

bruttó 25 146 Ft

 

JELENTKEZEM A
KONZULTÁCIÓRA

 

 

 

 

 

KEDVEZMÉNYEK
A kedvezmények nem összevonhatóak, minden esetben az Önnek járó legmagasabbat vesszük figyelembe!
8% Hírlevélre történő feliratkozás esetén
10% Magánszemély jelentkező
12% 2 fő együttes jelentkezése esetén
15% 3 vagy több fő együttes jelentkezése esetén
20% Könyvelők.hu weblap előfizetőinek
Speciális kedvezmény Profession.hu Prémium előfizetőinek (Fizetett partneri együttműködés alapján)

 

 

Az Adatvédelmi Munkacsoport részletesen foglalkozik az adatvédelmi tisztviselő jogállásával, kijelölésével és tevékenységének alapvető szabályaival.

"A GDPR értelmében bizonyos adatkezelők és adatfeldolgozók kötelesek adatvédelmi tisztviselőt kijelölni. Ez a kötelezettség kiterjed minden közhatalmi szervre vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat dolgoz fel), valamint egyéb olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az egyének szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban kezelik.

Abban az esetben, ha a GDPR kifejezetten nem írja elő adatvédelmi tisztviselő kijelölését, a szervezetek számára bizonyos esetekben hasznosnak bizonyulhat, ha önkéntes alapon jelölnek ki adatvédelmi tisztviselőt." (A 29. cikk szerinti munkacsoport)

A rendeletben nincs előírva, hogy az adatvédelmi tisztviselőnek milyen végzettséggel kell rendelkezni. Az adatvédelmi tisztviselőt körültekintően, a szervezeten belüli adatvédelmi kérdések megfelelő figyelembevételével kell kiválasztani (NAIH állásfoglalás)

Adatvédelmi tisztviselővé válással kapcsolatos tájékoztatás (NAIH)

 

Amennyiben szeretne emlékeztető e-mailt kapni képzésünkről, kattintson az alábbi gombra!

 

Résztvevőink írták:

„A képzést nagyon élveztem, a színvonal magas, a tananyag érthető volt! Köszönöm, hogy részt vehettem!"
„Nagyon tetszett a képzés. Meg kell vallanom, eredetileg szükséges rossznak tartottam, de Tibor előadásmódja, szenvedélye és a téma iránti elkötelezettsége nagyon inspirálóvá és izgalmassá tette ezt a két napot."
„Jelzem, hogy kitűnő színvonalú és kitűnő, európai szintű szervezéssel történt a tanfolyam."
„Köszönetet mondok a remek képzésért! Az Ügyvéd úr felkészültsége és hozzáállása kiváló volt számomra. Úgy láttam, hogy igyekezett "emberi" nyelven továbbadni a tudást, hogy a "laikus" hallgatók is értsék, amit előad."

 

Képzésünket kihelyezett formában is megszervezzük, az Önök egyedi igényei szerint. Kérjen cégreszabott árajánlatot!

 

Hírlevél Olvasóink időben értesülnek legújabb képzéseinkről, és kizárólag nekik szóló kedvezményeinkben is részesülnek!

Képzés adatai

Képzés hivatalos neve Adatvédelmi tisztviselő képzés
Képzés típusa online / e-learning
Oktatók dr. Sepsi Tibor
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum Adatvédelmi tisztviselő képzés részvételéről kiállított Tanúsítvány.
Kihelyezett formában elérhető igen
Tájékoztató

A képzési program ügyfélszolgálatunkon  megtekinthető, ügyfélszolgálati időben, előre egyeztetett időpontban.

Igény esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

Eseménynaptár
Információ: