Adatvédelmi tisztviselő képzés - Tematika

I. Az Alaptörvény és a GDPR: a magyar adatvédelem szabályozási keretei

1.1. Az Alaptörvény

1.2. Az Alkotmánybíróság gyakorlata

1.3. Mit jelent az alapjogi védelem?

1.4. Az Európai Unió Alapjogi Chartája

1.5. Kapcsolat más alapjogokkal

1.6. Az adatvédelmet szabályozó jogforrások

1.7. A GDPR-ról általában; Miben jelentett a GDPR valóban újdonságot?

1.8. Adatkezelési típusok 2018. július 27. óta

1.9. A GDPR alá tartozó adatkezelések

1.10. Hol kell alkalmazni a GDPR-t?

 

II.Az adatkezelés alapfogalmai

2.1. Melyek a személyes adatok?

2.2. Melyek a különleges adatok?

2.3. A GDPR szereplői

 

III. Az adatkezelés alapelvei és jogalapjai

3.1. Jogalapok a GDPR-ban; Az érintett hozzájárulása; A szerződés; A kötelező adatkezelés; A létfontosságú érdek; A jogos érdek

3.2. Különleges adatok kezelése a GDPR alapján

3.3. A tiltakozáshoz való jog

3.4. Az adatkezelés alapelvei

3.5. Esettanulmányok az adatkezelési jogalapokhoz

 

IV. Az adatkezelés eljárási és szervezeti követelményei

4.1. Az érintett jogai

4.2. Az érintett előzetes tájékoztatása (GDPR 13. ÉS 14. CIKK)

4.3. Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. CIKK)

4.4. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. CIKK)

4.5. A törléshez való jog („Az elfeledtetéshez való jog”)

4.6. Jogorvoslati jog

4.7. Kártérítés és sérelemdíj (GDPR 82. CIKK)

4.8. Az adatkezelők adminisztratív kötelezettségei

4.9. Adatvédelmi tisztviselő

4.10. A GDPR szerinti adatkezelői nyilvántartás-vezetés

4.11. Adatvédelmi hatásvizsgálat

4.12. A visszaélés személyes adattal bűncselekmény

4.13. A NAIH vizsgálati hatásköre

4.14. Az adatvédelmi hatósági eljárás

4.15. Korrekciós hatáskörök

 

V. Mindennapos adatkezelési problémák az üzleti adatkezelésben

5.1. Kinek az adatai milyen jogalapon kezelhetőek?

5.2. Ügyféladatok kezelése

5.3. Direktmarketing-szabályozás

5.4. A profilalkotás és az automatizált döntéshozatal

5.5. Adattovábbítás harmadik országba

5.6. A bizalmi szolgáltatók adatkezelése

5.7. A GDPR és az üzleti titkok

 

VI. A foglalkoztatottak adatainak kezelése

6.1. Mi a jogalap a munkavállalói adatok kezelésekor és hogyan szerezzük meg?

Elsődleges jogalap: szerződés; Másodlagos jogalapok: jogos érdek, jogi kötelezettség teljesítése

6.2. Mit írassunk alá belépéskor?

6.3. Volt munkavállaló adatai, munkaügyi perek

6.4. Biometrikus adatok kezelése

6.5. A pályázó adatai

6.6. Erkölcsi bizonyítvány

6.7. FACEBOOK, LINKEDIN

6.8. Az e-mailfiók tartalma és a magánszféra a munkahelyen

 

VII. Elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazása

7.1. A kamerajog GDPR előtti rendszere

7.2. Munkahelyi kamerák

7.3. Magáncélú elektronikus megfigyelés a GDPR alapján

 

VIII. Az információszabadság és a GDPR

8.1. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerhetősége

8.2. Melyek a közérdekű adatok

8.3. A magánszféra nyilvánossága

8.4. „ÜVEGZSEB-SZABÁLYOK”

8.5. A GDPR és a közéleti vita

 

IX. A GDPR-megfelelőség biztosításának alapvető lépései