Adatvédelmi tisztviselő képzés - Tematika

E learning videók:

1. Adatvédelmi alapok (174 perc)

 • I. Bevezető
 • II. Szabályozási keretek
 • III. Jogértelmezést segítő iránymutatások
 • IV. A személyes adat fogalma és típusai
 • V. Az Adatkezelés jogalapja és alapelvei

2. Az érintettek jogai (89 perc)

3 . Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adminisztratív kötelezettségei (53 perc)

4. A NAIH szerepe a GDPR végrehajtásában és Az adatkezeléssel összefüggő bűncselekmények (20 perc)


Online vagy tantermi konzultáció tematika:

Mindennapos adatkezelési problémák az üzleti adatkezelésben

 • Kinek az adatai milyen jogalapon kezelhetőek, 
 • Ügyféladatok kezelése
 • Direktmarketing-szabályozás
 • A profilalkotás és az automatizált döntéshozatal
 • Adattovábbítás harmadik országba
 • A bizalmi szolgáltatók adatkezelése
 • A GDPR és az üzleti titkok

A foglalkoztatottak adatainak kezelése

 • Mi a jogalap a munkavállalói adatok kezelésekor és hogyan szerezzük meg?
 • Elsődleges jogalap: szerződés; Másodlagos jogalapok: jogos érdek, jogi kötelezettség teljesítése
 • Mit írassunk alá belépéskor?
 • Volt munkavállaló adatai, munkaügyi perek
 • Biometrikus adatok kezelése
 • A pályázó adatai
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • FACEBOOK, LINKEDIN
 • Az e-mailfiók tartalma és a magánszféra a munkahelyen

Elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazása

 • A kamerajog GDPR előtti rendszere
 • Munkahelyi kamerák
 • Magáncélú elektronikus megfigyelés a GDPR alapján

Az információszabadság és a GDPR

 • A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerhetősége
 • Melyek a közérdekű adatok
 • A magánszféra nyilvánossága
 • „ÜVEGZSEB-SZABÁLYOK”
 • A GDPR és a közéleti vita

A GDPR-megfelelőség biztosításának alapvető lépései

+ a konzultáció során lehetősége lesz folyamatosan kérdezni