« Blog

Brexit után: mi lesz a Magyarországon dolgozó britek társadalombiztosításával?

Piac és Profit | 2020.01.20.
Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból hatással lesz a nálunk dolgozó brit állampolgárok társadalombiztosítására. Február elseje után két lehetséges forgatókönyv jöhet szóba, attól függően, hogy január 31-ig a britek aláírják a kilépési megállapodást az Európai Unióval vagy sem. Aláírás esetén, 2020 végéig az EU jogát kell alkalmazni a nálunk dolgozó britekre, ennek hiányában viszont az EU-jog alkalmazhatósága azonnali hatállyal megszűnik.

 
Az EU-n belül a szociális biztonság harmonizált szabályai írják elő, hogy egy tagállami állampolgár, illetve az az állampolgár, akire a szociális koordináció kiterjed, melyik tagállamban minősül biztosítottnak a társadalombiztosítási szabályok alkalmazásában, hol kötelezett társadalombiztosítási járulékok fizetésére, és hol veheti igénybe az ellátórendszer szolgáltatásait. Tipikus esetben a Magyarországon dolgozó tagállami állampolgárok a magyar társadalombiztosítás hatálya alá tartoznak, így Magyarországon kötelesek járulékokat fizetni, kivéve, ha ez kirendelés keretében történik. Az ezzel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a magyar jogszabályok szerint általában a magyar munkáltatót terheli.

Nem mindegy, lesz-e hard brexit, vagy sem

Magyarországon jelenleg is számos brit állampolgár dolgozik. Az ő helyzetüket a Brexit ezen a területen is érinteni fogja. A brit Parlament várhatóan hamarosan elfogadja azt a törvényt, amely felhatalmazza a brit kormányt, hogy aláírja a kilépési megállapodást az Európai Unióval. A kilépési megállapodás átmeneti időre, 2020. december 31-ig rögzíti Nagy-Britannia együttműködésének kereteit az EU-val, a feleknek eddig kell a hosszú távú együttműködés feltételeit kidolgoznia. Amennyiben január 31-ig elmarad a ratifikáció, nem lesz átmeneti időszak (hard brexit). „A Magyarországon dolgozó és élő brit állampolgárok státusza tehát attól függ majd, hogy a kilépési megállapodást végül a felek ratifikálják-e – mondja Kántor Balázs, a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda adójogi csoportjának vezetője.

Ha a kilépési megállapodást a felek ratifikálják, akkor az átmeneti időszak alatt az EU jogát továbbra is alkalmazni kell a Magyarországon élő és dolgozó brit állampolgárokra. A megállapodás megteremti továbbá annak a lehetőségét, hogy a magyar társadalombiztosítási jog az átmeneti időszakot követően is vonatkozzon bizonyos feltételek mellett – az EU koordinációs rendeletei alapján – brit állampolgárokra. Kántor Balázs kiemelte, hogy ennek hiányában is alkalmazható lehet a magyar társadalombiztosítási jog rájuk, mint harmadik állambeli állampolgárokra, az eddigiektől eltérő feltételek mellett.

A ratifikáció elmaradása azt eredményezi, hogy az EU-jog alkalmazhatósága azonnali hatállyal, tehát már február 1-jétől megszűnik. A Lakatos, Köves és Társai ügyvédi iroda szakértője szerint a jogviszonyok rendezetlensége esetére a magyar jogalkotó is alkotott jogszabályokat, tekintettel azonban arra, hogy a kilépés előre fel nem mérhető bonyolultságú eseteket hozhat, nehéz lenne azt állítani, hogy ezek minden eshetőségre kiterjednek. A szabályok alapján a jelenleg Magyarországon kiküldetésben lévő brit állampolgárok kiküldetési időszaka 2020. december 31-én a törvény erejénél fogva megszűnik, azt követő időszakot tehát kezelnie kell a munkáltatónak.

forrás: Piac és Profit - 2020. január. 20.
 
Ha további szakmai tartalmakat olvasna kattinson blogunkra:
 
 


Tekintse meg Társadalombiztosítással kapcsolatos továbbképzésünket: