« Blog

Kapcsolt vállalkozások összeszámítási kérdései különböző adónemeknél

A kapcsolt vállalkozások fogalma a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényhez köthető, azonban egyre több jogszabály használja a kapcsolt vállalkozások fogalmát más, nem transzferárakkal összefüggő célokra is. A következőkben azt tekintjük át, hogy a kapcsoltság más adónemekben hogyan befolyásolja az adófizetési kötelezettséget.

Kapcsolt vállalkozás [a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 4. § 23. pont] lehet két vállalkozás a közvetlen vagy közvetett többségi befolyás (Ptk. 8:2. §) vagy a közös ügyvezetés miatt. A többségi befolyás megvalósulhat többségi szavazás vagy a vezető tisztségviselők/felügyelőbizottsági tagok többségének a megválasztására, illetve visszahívására való jogosultság útján.

Már a meghatározásnál is rengeteg kérdés merülhet fel. A Tao tv. ugyanis csak a többségi szavazat, többségi befolyás esetét tárgyalja, a többségi részesedést nem. Ezért aztán könnyű olyan esetet konstruálni, ahol a többségi szavazati jogokat kisebbségi tulajdonos gyakorolja, vagy azért, mert nem szavazó részvények is vannak, vagy azért, mert a tulajdoni arányok eltérnek a szavazati arányoktól. A jogszabály szellemével viszont az van összhangban, ha azok a vállalkozások, amelyeket közös érdek mozgat, kapcsoltak. 

Hasonlóan problematikus a közeli hozzátartozók összeszámításának a kérdése akkor, ha az egyik fél az egyik társaságban, a másik a másik társaságban többségi szavazattal rendelkező tulajdonos, és akkor még nem is beszéltünk olyan kérdésekről, hogy lehet-e két ember közvetve közeli hozzátartozó, például a második férj és a feleség első házasságból származó leánya. 

Az ügyvezetés egyezőségének kérdésével a Kúria is foglalkozott (Kfv. I. 35.388/2017/4.), de itt is rengeteg még a nyitott kérdés. Ilyen például a közös vagy önálló képviselet, az igazgatótanács részleges egyezősége, vagy az üzleti és pénzügyi politikára való döntő befolyásgyakorlás és az ügyvezetés kapcsolata, hogy csak néhányat említsünk. 

A kapcsolt vállalkozások körének meghatározása tehát már önmagában sem egyszerű feladat, azonban a társasági adózásban ennek alapesetben csak akkor van adókövetkezménye, ha a kapcsolt vállalkozások között ügyletek történnek, és ezeknek az ára eltér a piaci ártól.

A jogalkotásban egyre népszerűbbé látszik válni a kapcsolt vállalkozások Tao tv.-beli fogalmának alkalmazása más adónemeknél a különleges adózási mód használatára való jogosultság, a progresszív adókötelezettség, illetve a sávosan korlátozott ráfordítás levonhatóság számításához. 

forrás: adozona.hu, Erdős Gabriella adószakértő

 

 

Tekintse meg a Mérlegképes továbbképzéseink által nyújtott lehetőségeket is!