« Blog

Fontos! Így módosultak a nyugdíjbiztosítási adategyeztetésre vonatkozó határidők

local.hu | 2020.01.16.
A nyugdíjtörvényben módosult a hivatalból lefolytatott nyugdíjbiztosítási hatósági adategyeztetésre vonatkozó határidő, így a nyugdíjhatóság nem ötéves korcsoportok szerinti ötéves szakaszokban folytatja 2020. január 1-jétől az adategyeztetést, hanem minden érintett személynek a rá irányadó nyugdíjkorhatára betöltését megelőzően három évvel küldi ki az adategyeztetésről szóló hivatalos értesítést.

 
A módosított rendelkezés szerint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv (a kijelölt kerületi vagy járási hivatal) a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően három évvel köteles az adategyeztetésről előírt értesítést – az eljárás menetéről szóló tájékoztatót, valamint a társadalombiztosítási nyilvántartásokban az érintett személyre vonatkozóan szereplő adatokról szóló kimutatást –  hivatalból megküldeni az érintett személynek.

Csak akkor nem kell ilyen értesítést kiküldenie a hatóságnak, ha
- az érintett személy már öregségi nyugdíjasnak minősül (ez a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgyek esetében fordulhat elő), vagy – benyújtotta a nyugdíj vagy hasonló ellátás (korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék) megállapítása iránti kérelmét, vagy
– az adategyeztetést az elmúlt öt évben már lefolytatták vagy az érintett személy kérésére éppen folyamatban van.

E változás indokoltsága a hatósági adategyeztetés korábbi szabályozása alapján érthető meg. A Magyar Államkincstár részeként működő Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a nyugdíjtörvény korábbi, 2013. január 1-jén hatályba lépett módosítása alapján kezdte meg a hatósági adategyeztetéseket először az 1955-1959 közötti években született személyekkel. Az eredeti rendelkezés szerint két évet szántak egy-egy ötéves korcsoporttal történő egyeztetésre, de gyorsan kiderült, hogy kevés lesz ez az időtartam az elsőként érintett nagy létszámú korosztályok esetében.

A munka nagyságáról fogalmat alkothatunk, ha tudjuk, hány emberrel kell lefolytatni az adategyeztetést:
1955-1959 között született, életben lévő személyek száma: 657.065 fő
1960-1964 között született, életben lévő személyek száma: 567.639 fő
1965-1969 között született, életben lévő személyek száma: 651.546 fő
Vagyis csak az első három ötéves korcsoport esetén közel 1,9 millió emberrel kell egyeztetni az egész életük során szerzett összes szolgálati időt és az 1988 óta szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező kereseti, jövedelmi adataikat.

Emiatt egy következő törvénymódosítás következtében 2019. január 1-jétől a kétéves határidő háromévesre módosult egy-egy korcsoport tekintetében, így a 2019. december 31-éig hatályos szabályozás szerint
– az 1955-1959 között született személyekkel lezárult ugyan az egyeztetés, de
– az 1960-1964 között született személyekkel még folyamatban volt, miközben
– tavaly megindult az 1965-1969 között született emberekkel is a folyamat.

Az adategyeztetés célja, hogy az esetleges problémák, adateltérések, különösen a hiányó időszakokkal, keresetekkel, járulékokkal kapcsolatos kérdések időben kiderüljenek, és azokkal a nyugdíjra jogosultak ne a TB nyugellátás iránti igényük bejelentésével egyidejűleg szembesüljenek, amikor a kérdések tisztázása akár hosszú hónapokkal is elodázhatja a nyugdíj tisztázott összegének folyósítását.

Vagyis a nyugdíjbiztosító ezzel az adategyeztetéssel azt szeretné elérni, hogy a nyugdíjba vonuláskor a már egyeztetett adatokat figyelembe véve gyorsan és pontosan tudják megállapítani a nyugellátásokat.

Éppen ezért a korábbi rendelkezések szerint az adategyeztetéssel lezárt időszakokat követően, az első adategyeztetési határidő lejártát követő négy év múlva újabb adategyeztetést kezdeményezett volna a nyugdíjbiztosító, hogy a lezárt időszak után szerzett jogosultságokat is tisztázza minden jogszerzővel.
Az erre eredetileg szánt két éves határidőt a 2019. január 1-jén hatályba lépett módosítás kitolta négy évre.

Az 1955-1956 években született személyekkel nem történt ilyen újabb adategyeztetés, hiszen az 1955-ben születettek tavaly, az 1956-ban születettek pedig 64 év 183 napos életkoruk betöltésével idén és jövőre már az öregségi nyugdíjukat igényelhetik.

Ismételt adategyeztetést elsőként az 1957-1959 években született személyekkel folytatott volna a nyugdíjhatóság, a korábbi tervek szerint 2019 végéig.
A 2020. január 1-től hatályos rendelkezések enyhítik a nyugdíjhatóság kettős adategyeztetési terhelését és ésszerűsítik a folyamatot.

Természetesen a hivatalból történő adategyeztetést megelőzően továbbra is indulhat kérelemre a folyamat, ha valakinek korábban lenne szüksége az adatokra. A legtöbb esetben a nők kedvezményes nyugdíja igénylésére készülő hölgyek kérhetik az adategyeztetést. Kérelemre a folyamat csak a kormányzati ügyfélkapun keresztül indítható. Emellett arra is lehetőség van, hogy papíralapon nyújtsunk be kérelmet olyan hatósági bizonyítvány kiadása iránt, amely tartalmazza a társadalombiztosítás nyilvántartásaiban szereplő adatokat a szolgálati időtartamok és a nyugdíjjárulék-alapot képező keresetek tekintetében.

Dr.Farkas András
www.nyugdijguru.hu

forrás: local.hu 2020.01.16.
 
Ha további szakmai tartalmakat olvasna kattinson blogunkra:
 
 


Tekintse meg Társadalombiztosítással kapcsolatos továbbképzésünket: