Sämling Felnőttképzési Index 2022-24.

 

A Sämling Üzleti Oktatási Központ évek óta gyűjti a képzésein résztvevő, vagy a képzései iránt az adott pillanatban még csak érdeklődők visszajelzéseit, véleményét a hazai felnőttképzés legjellemzőbb indikátorairól.

A legfrissebb, 1000 fős összesítés adatai is feldolgozásra kerültek már, érdemes megtekinteni a részleteket. Fontos megjegyezni, hogy a mintavétel anoním módon, és teljesen önkéntes alapon történik, ugyanakkor a válaszadók mintegy fele megad egy email-es elérhetőséget is, ami a megadott válaszok korrektségét nagymértékben valószínűsíti.

 

 

A feltett, megválaszolandó kérdések a következők:

  1. Milyen kompetenciáját, készségét fejlesztené leginkább?
  2. Mi a legfőbb motivációja amikor képzést választ?
  3. Milyen információk alapján választ képzést?
  4. Melyik képzési formát részesíti előnyben jelenleg?
  5. Milyen iparágban dolgozik jelenleg?
  6. Jelenlegi munkakör, beosztás
  7. Életkor
 

 

Ismert tény, hogy a néhány évvel ezelőtti Covid-időszak sok iparág, szolgáltatási üzletág igénybevételi csatornáit, fogyasztási szokásait, ellátási láncait teljesen felforgatta, és új fogyasztói szokásokhoz vezetett. Ez teljes mértékben igaz a felnőttképzés területére is: átmenetileg egyeduralkodóvá váltak a digitális csatornák, és akik szolgáltatóként ehhez nem tudtak elég gyorsan alkalmazkodni, azok jelentős piaci részt veszítettek.

De igen nagy változások voltak tapasztalhatók a hazai munkaerőpiacon is, néhány éve az erős munkaerőhiány, majd az építőipari konjunktúra hullámzásaihoz kapcsolódó változó munkaerő-kereslet hatásai is jól láthatók a résztvevők visszajelzéseiből. A vállalati szintű gazdasági nehézségek pedig erősen nyomon követhetők a kapcsolódó pénzügyi, controlling, költséggazdálkodási képzések iránt megnyilvánuló keresletben.

A résztvevők bizalmi indexe a különböző, általuk elérhető információforrás iránt vélhetően nem szektorspecifikus, hanem egyfajta általános kortünet – és elgondolkodtató kell, hogy legyen minden piaci szolgáltatónak ebben a szektorban is.

 

 

1.

Az informatikai képzés – mint az általánosan ismert „sikerszakmához” vezető út, és a nyelni képzések iránti igény nem szorul különösebb magyarázatra, de örömteli tény, hogy az iskolarendszerű képzések után 27% jelölte meg már felnőtt fejjel is a szakmai tudás fejlesztését határozott célként.

 

2.

A képzésekhez kapcsolódó motiváció kiválasztásánál igen erősen dominál a munkavállalók jelenlegi szakterületén, munkakörében történő fejlődési igény, ami persze a későbbi váltás, vezetővé válás kulcslépése is lehet.

 

3.

Az érdeklődők információszerzésre a legtöbb esetben nem csak egy csatornát vesznek igénybe, és igen elgondolkodtató, hogy összességében 67%-ban valamilyen konkrét emberi vélemény, ajánlás (ismerős, munkahelyi vezető, vagy akár egy internetes értékelő) lesz a döntő befolyásoló tényező egy szakmai képzés kiválasztásánál.
Nyilvánvalóan megvan a képzésszervező cégek tudatosan alkalmazott marketing eszközeinek is a helye, de a fogyasztói bizalomhoz elengedhetetlen a korábbi képzési résztvevők tényleges, leellenőrizhető, pozitív értékelése, a képzésszervező cég szakmai múltja.

 

4.

A Covid-időszak kényszerű 100%-os online üzletmenete után újra kiemelten fontos a leghatékonyabbnak tartott képzési forma, a személyes, tantermi oktatások iránti igény. Természetesen igen sok minden megoldható ma már a digitális csatornákon, de a fogyasztók tényleges várakozását, vágyait az ábra jól szemlélteti!

 

5.

A képzési résztvevők iparági eloszlása aránylag egyenletes, ami szerencsés körülménynek mondható. Természetesen mindig vannak növekvő és csökkenő szegmensek amikre a képzésszervezőknek tudatosan figyelni kell, de elmondható, hogy aki fejlődni szeretne, és képezni magát szakmai területén, az bármely szektorból is érkezik, találhat lehetőséget ma erre magának.

 

6.

A résztvevők/érdeklődők pillanatnyi munkaköre igazából egybevág az átlagos munkahelyi struktúrák felépítésével, arányaival: vezetői pozícióból lényegesen kevesebben vesznek részt a felnőttoktatás képzésein, mint munkatársi jellegű pozícióból.
Ez teljesen érthető, és egyben örömteli is, hisz a számok alapján általánosságban elmondható, hogy a hazai munkavállalók számára nyitott a lehetőség a szakmai oktatásokra, és sok esetben azt a munkáltató, a közvetlen vezető is támogatja.

 

7.

Befejezésképp érdemes megtekinteni az érdeklődők életkorát is.

Kiemelendő és fontos, hogy jól láthatóan minden jellemző korosztály erőteljesen tudja képviseltetni magát! Ezen az ábrán a felmérés pillanatnyi értékei láthatók, de érdemes megjegyezni, hogy korábban a legfiatalabb korosztály esetében a most tapasztaltnál lényegesen alacsonyabb számokat tudtunk kimutatni.

 

 

Felmérésünket - mely Sämling Felnőttképzési Index néven található meg – folyamatosan végezzük, összesítéseinket pedig a kapott válaszok alapján évente legalább egyszer publikáljuk.

Felmérési felületünk itt is elérhető az érdeklődőknek: https://samling.hu/felnottkepzesi_index