HR felsőfokon - Tematika

HR stratégia jellemzői a 21. században

Gazdasági helyzet => munkaerőpiaci helyzet => a szervezeti stratégia hatása a HR stratégiára

Több generáció együtt a munkaerőpiacon és a szervezetben => hogyan hat ez a HR módszertanra?

 

Toborzás, kiválasztás

Munkaerő kínálat – munkaerő kereslet arányában bekövetkezett változás hatása a toborzási stratégiára

Vonzó munkahellyé válni - toborzási eszközök, a keresési csatornák az Employer Branding építés jegyében

Professzionális interjútechnika: kérdezéstechnika, non-verbális jelek értelmezése, kompetencia alapú interjú technika használata

Döntés: A lehető legjobb jelölt kiválasztásának szempontjai

 

A fő hangsúly a munkaerő megtartásán

Teljesítmény-menedzsment

Visszajelzésen alapuló kultúra kialakítása: miért fontos a visszajelzés?

A visszajelzés felépítése: hogyan építsük fel a folyamatot oly módon, hogy motiváló és fejlesztő hatású is legyen?

Hogyan érhetjük el azt, hogy a szervezet motivált legyen a teljesítményértékelő rendszer működtetésére?

 

Karriermenedzsment

Karrier – mit jelent ez a különböző generációk számára?

A képzés, a tehetségek kezelése, a javadalmazás a hosszútávú megtartás szolgálatában – hogyan változik ez napjainkban?

 

A HR szerepe a változások menedzselésében 

A változásokhoz való viszonyulás – érzelmi görbe – hatékony eszközök az egyes szakaszokban

Kommunikációs terv: ki mikor mit kommunikál a változás során?

Kulcsszereplők a változás folyamatában

 

A Belbin-elmélet háttere, története

A Teszt elemzése

Résztvevők egyéni szerepeinek felmérése

A csoportszerepek megismerése

Csoportalkotás szabályai

Munkahelyi gyakorlat

Hints 'n tips

 

 Vállalati kultúra modellek, vállalati életciklusok

A kulturális környezet és a vállalati viselkedés szinergiája, a vállalati kultúra modelljei  

A különböző szervezeti kultúrák megismerése és vizsgálata

A szervezeti különbségek vizsgálata Hall és Hofstede alapján

A kulturális dimenziók vizsgálata a különböző szervezeteknél (időorientáció, egyfelé figyelés, többfelé figyelés képessége stb.)

Vállalati életciklusok Adizes alapján

Felhívni a figyelmet a különböző problémákra, nehézségekre: multikulturális vállalatok HR problémái, eltérő kultúrájú partnerekkel való együttműködés nehézségei, eltérő értékeket, hatalmi távolságot képviselő vállalatok, stb.

 

Magas teljesítményű csoportok kialakítása és motivációja

A csoportok tipikus jellemzői

A csapatépítés szempontjai és gyakorlati lépései

Tuckman csoportfejlesztési modellje

A csoportdinamika kérdése és fontossága

A szinergia szerepe a csapatműködésben

A Stoner-féle csoportpolarizáció és a Janis-féle csoportgondolkodás

Motivációs elméletek

A csoportközi viszonyok menedzselése és a hatékony tárgyalás             

Hatalmi, feladatbeli és kulturális különbségek hatása a csoportok közötti viselkedésre

A csoportok közötti kapcsolatok fejlesztésére irányuló interperszonális technikák

A tárgyalás fontossága és javasolt protokollja a kulturálisan diverzifikált csoportok esetében

Különböző technikák alkalmazása a különböző helyzetekben