Munkajog a HR gyakorlatában - Tematika

 • A munkajog fogalma
 • Munkajogi alapismeretek – egyéni munkajog
 • Jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése
 • A munkaviszony létrejötte
 • A munkaszerződés módosítása
 • Munkaviszony tartalma
 • Kötelezettségszegés jogkövetkezményei
 • Munkaidő
 • Munkaidő beosztása
 • Pihenőidő
 • Munkaközi szünet
 • Rendkívüli munkavégzés
 • A szabadság és kiadása
 • Rendkívüli szabadság
 • A munka díjazása
 • A munkabér védelme
 • Kártérítési felelősség
 • Atipikus munkaviszonyok
 • Munkavállalókat védő rendelkezések
 • Munkavédelem
 • A munkaviszony megszűnése
 • Munkajogi alapismeretek –kollektív munkajog
 • Munkaügyi ellenőrzés
 • Munkaügyi vita

konkrét esettanulmányok, konzultáció