Munkajog a HR gyakorlatában - Tematika

 • A munkajog fogalma
 • Munkaviszony elhatárolása egyéb jogviszonyoktól
 • Munkajogi jogforrások, hierarchia
 • Mt. hatálya, alapelvek, általános rendelkezések
 • Jognyilatkozatok általános szabályai
 • A munkaviszony létesítése
 • A munkaszerződés módosítása
 • Munkaviszony tartalma; jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése
 • Kötelezettségszegés jogkövetkezményei
 • Munkaidő, pihenőidő, munkaidő beosztása
 • Rendkívüli munkavégzés, készenlét
 • Rendes szabadság és kiadásának szabályai
 • Fizetés nélküli szabadság
 • A munka díjazása, munkabér védelme
 • Egyes atipikus munkaviszonyok, távmunkavégzés
 • Kártérítési felelősség
 • A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
 • Kollektív munkajog
 • Munkaügyi vita
 • Munkavédelemről röviden
 • Munkaügyi ellenőrzés