IAS-IFRS tematika

 

IFRS 2 nap tematika – Ipacs Laura


1. nap (360 perc)

Délelőtt (180 perc)

1. IFRS háttere
    1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei
      1.1.1.Az IFRS létrehozása, testületei (Alapítványi forma és finanszírozás, vezetési és elfogadási struktúra)
      1.2. IFRS elfogadása és támogatása a világban: történelmi áttekintés, jogrendszeri alapelvek, kötelezettség és gyakorlat az egyes országokban

2. Az IFRS rendszere – sztenderdek száma, típusai, sorrendje, megalkotása és hatálya
     2.1. Készítés folyamata, használata világszerte
     2.2. Felhasználók és igényeik: befektetők, tőkepiacok, egyéb érdekelt felek igényei és ezek hatása a nemzetközi számvitelre

3. Az IFRS Keretelvei
     3.1. Keretelvek ismertetése, példák használatukra, összefüggéseik és felülvizsgálatuk jelenlegi menete

4. IAS 1: A nemzetközi Beszámoló formátuma: részei, összeállításának menete
     4.1. A beszámoló kötelező elemei, példák különböző iparágakból
     4.2. A beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, cash flow, átfogó eredmény, saját tőke változásai) változtatható részei: mikor melyik használható, milyen gyakori típusok jelentkeznek a gyakorlatban
     4.3. Példa beszámoló összeállítására már meglévő főkönyvi elemekből

5. IAS 8: Számviteli politika és használata
     5.1. Számviteli politika összeállításának alapelvei
     5.2. Politika példák iparágakból: jellemző részletesség, tények előfordulása
     5.3. Politika megváltoztatásának esetei: lehetőségek, közzétételi elvárások

6. IAS 10: Mérlegforduló utáni események kezelése
     6.1. Mérlegforduló meghatározása
     6.2. Mérlegforduló utáni események típusai
     6.3. Események példái: hogyan sorolható be, leggyakoribban előforduló esetek és kezelésük

7. IAS 7: Cash flow
     7.1. A cash flow meghatározása
     7.2. Cash flow elemei
     7.3. Példák cash flow-ra a nemzetközi gyakorlatban
     7.4. Cash flow készítés: példa főkönyvi kivonat használatával

Délután (180 perc)

8. Befektetett eszközök
     8.1. IAS 16 Tárgyi eszközök
     8.1.1.Tárgyi eszköz fogalma, típusai
     8.1.2.Bekerülési érték meghatározása, példákkal
     8.1.3.Értékcsökkenés és módszerei: példák és esetek
     8.1.4.Valós érték és bekerülés érték használatának esetei
     8.1.5.Átértékelés lehetséges esetei, gyakorlati használata, nehézségei
     8.1.6.Tárgyi eszközök kivezetése, leselejtezése: dokumentáció és könyvelés
     8.1.7.Kisértékű tárgyi eszközök meghatározása, nemzetközi gyakorlat sajátosságai

9. IAS 40 Befektetési célú ingatlanok
     9.1. Befektetési célú ingatlanok fogalma, előfordulásuk, típusaik
     9.2. A számviteli kezelés előírásai és gyakorlati alkalmazása
     9.3. Példa befektetési célú ingatlanokra
     9.4. Átsorolás és közzétételi előírások
     9.5. Értékelési módszerek és használatuk

10. IAS 23 Hitelfelvétel eszközelőállításhoz
     10.1. A Hitelfelvétel meghatározása: hiteltípusok, elszámolható költségfajták
     10.2. A minősített eszközök típusai és ezek hitelfelvételi költségeinek meghatározása
     10.3. Gyakorlati kérdések a hitelköltség elszámolások témájában

11. IAS 20 Állami és egyéb támogatások
     11.1. Az állami támogatás típusai, meghatározása
     11.2. A támogatások elszámolásának módszerei, gyakorlati példákkal: levonás eszközértékből, halasztott bevétel esetei
     11.3. Visszafizetési kötelezettség és elszámolása
     11.4. Közzétételi elvárások az állami támogatottság esetén

12. IAS 36 Értékvesztés
     12.1. Az értékvesztés fogalma, körülményei
     12.2. Milyen típusú befektetett eszközök esetén számolható el értékvesztés
     12.3. A számítás kérdései: visszanyerhető érték fogalma, számítási módszerei
     12.4. Diszkontált cash flow alkalmazása, diszkontráta meghatározása
     12.5. Értékvesztés példái, leggyakoribb típusai
     12.6. Értékvesztett eszközök kezelése a mérlegben
     12.7. Visszaírás lehetőségei és számviteli kezelése

2. nap(360 perc)

Délelőtt (180 perc)

13. IAS 38 és IFRS 3 Immateriális javak
     13.1. Immateriális javak fogalma, elismerése, leggyakoribb típusai
     13.2. Immateriális javak bekerülési értékének meghatározása
     13.3. A számviteli kezelés lehetséges módszerei
     13.4. Amortizációs politika, esetei, típusai
     13.5. Gyakorlati kérdések az immateriális javak meghatározásának
     13.6. A goodwill és speciális tudnivalói
     13.7. A határozatlan élettartamú immateriálisok számviteli kezelése
     13.8. Az átértékelés lehetősége és típusai

14. IFRS 16 Lízing a számvitelben
     14.1. Lízingtípusok számviteli elszámolás szerint
     14.2. Bekerülési érték és kötelezettség értéke
     14.3. Kötelezettség törlesztésének számviteli elszámolása
     14.4. Lízingdíj kimutatása a mérlegben
     14.5. Cash flow hatások a lízingszerződések esetében
     14.6. A lízingbe adó és a lízingbe vevő eltérő kimutatásai
     14.7. Speciális esetek a lízingben gyakorlati példákkal

15. Forgóeszközök és elszámolásuk
     15.1. Forgóeszközök a számvitelben: mely IAS-eket használjuk
     15.2. Közös vonások és eltérések

16. IFRS 5 Tevékenységek megszüntetése és eszközök eladása
     16.1. A megszüntetett tevékenység fogalma, jellemzői
     16.2. Kimutatási és közzétételi elvárások az eredménykimutatásban
     16.3. A tevékenység eredményének és nettó eredményének meghatározása, gyakorlati példákkal
     16.4. Eladásra szánt eszköz fogalma, típusa
     16.5. Átsorolás követelménye, mérlegben szereplő eszközök értékelése
     16.6. Mérlegfordulókori átértékelés tudnivalói
     16.7. Eladáson keletkezett eredmény kimutatása

Délután (180 perc)

17. IFRS 15 Árbevétel
     17.1. Árbevétel fogalma, típusai
     17.2. Árbevétel könyvelésének alapelvei: áruértékesítés és szolgáltatások, különbségek és alapelvek összehasonlítása
     17.3. Speciális esetek: osztalék, kamat, royalty
     17.4. Árbevétel mértékének meghatározása
     17.5. Árbevétel könyvelésének gyakorlati tudnivalói, tipikus esetei
     17.6. Hosszútávon keletkező árbevétel speciális tudnivalói
     17.7. Jelenlegi felülvizsgálat állása, jövőbeni várható tudnivalók
     17.8. Közzétételi elvárások az árbevétel politikával kapcsolatban

18. IAS 37 Céltartalékok és egyéb kötelezettségek
     18.1. Céltartalék fogalma, elismerése
     18.2. Céltartalék jellemző típusai
     18.3. Becslés irányelvei és gyakorlati példái
     18.4. Céltartalék elszámolása a megfelelő időszakokban és kimutatása a mérlegben
     18.5. Eredményhatások a céltartalékok könyvelésénél
     18.6. Céltartalék feloldása és rendszeres felülvizsgálata
     18.7. Közzétételi kötelezettségek a céltartalékkal kapcsolatosan

19. Egyéb IFRS-ek: IAS 34 Interim jelentések
     19.1. Interim jelentés típusai, hatásai
     19.2. Jelentések minimum elvárásai
     19.3. Gazdasági események kimutatása és összefoglalása

20. IAS 21: Árfolyamváltozások
     20.1. Az árfolyam meghatározása IFRS-ban: funkcionális és közzétételi pénznemek
     20.2. Számviteli politika elvárásai: milyen árfolyam használható
     20.3. Átváltás egyes gazdasági eseményekkor: keletkezés, mérlegforduló
     20.4. Az árfolyamkülönbözet kimutatása

21. IAS 12: Adózás
     21.1. Az adófizetési kötelezettség kimutatása a pénzügyi beszámolóban
     21.2. A mérleg tételei és az eredmény terhére elszámolható adók
     21.3. A halasztott adó fogalma
     21.4. A halasztott adóelszámolás feltételei, típusai
     21.5. A halasztott adó elszámolása: követelések és kötelezettségek
     21.6. A nettósítás kérdése és esetei
     21.7. A halasztott adó göngyölítése és feloldása
     21.8. A halasztott adó közzététele

22. IFRS 13 A valós érték az IFRS-ben
     22.1. A valós érték fogalma, alkalmazása
     22.2. Valós érték kötelezettsége és lehetősége az IFRS-ben
     22.3. A számítás gyakorlati esetei és következményei
     22.4. Alkalmazás illusztráció
     22.5. Közzététel elvárásai és gyakorlati példái

23. IFRS 1: Összefoglaló: a magyar számvitel és az IFRS tipikus eltérései és teendők az áttéréskor

24. Egyéb, eddig nem érintett IAS-ek gyakorlati rövid ismertetése

25. IFRS beszámoló összeállítása: gyakorlati példa keretein belül saját munka