IFRS - Nemzetközi számviteli szabványok alapképzés - Tematika

(6 tanóra)

oktató: Ipacs Laura

Az előadás célja:

Az előadás összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat az IFRS (Nemzetközi jelentéskészítési sztenderdek) elveiről, és gyakorlati példák sorozatán keresztül mutatja be használatukat. Külön kitér a magyarországi gyakorlat esetleges buktatóira és a főbb eltérésekre.

I. rész – IFRS Nemzetközi beszámolókészítési szabványok

 • IFRS szabályozás
 • Az IASB: Szabványalkotó testület fő céljai
 • Jelentéskészítési szabványok
 • A pénzügyi kimutatások minőségi jellemzői

 

II. rész – IAS1: Beszámoló formátuma és tartalma

 • Az IAS1 beszámoló részei
 • IAS átállás
 • Működési ciklus
 • Gyakorlati példa

 

III. rész – IAS7 – Clash Flow kimutatás

 • Milyen célt szolgál?
 • Fogalmak
 • Finanszírozási tevékenység
 • Hol szerepel a folyószámlahitel?
 • Hol szerepel a fizetett és kapott kamat?

 

IV. rész – IAS8, IAS10

 • Számviteli politika
 • Omnibusz számviteli kézikönyv
 • Számviteli változások
 • Számviteli becslések
 • Áttekintés
 • Mérlegforduló utáni események – IAS10
 • IAS10 fordulónap

 

V. rész – IFRS15, IAS18

 • IFRS15 árbevétel
 • Számviteli politika
 • Értékesítés összetevői
 • IFRS15 5 lépése
 • Árbevétel – utazási szolgáltatások
 • IFRS15 szerződés, teljesítés elemei, ár meghatározása, teljesítési elemek összehangolása, időzítés

VI. rész – Egyéb bevételek

 • Egyéb tételek
 • Egyéb működési bevétel
 • Ráfordítások
 • Felosztás
 • Ráfordítások: költségnem szerinti bontás
 • Pénzügyi bevételek és ráfordítások

 

VII.rész – IFRS8 - Szegmens jelentések

 • Omnibusz működése
 • IFRS8
 • Szegmens információk
 • Szempontok
 • Mikor kell szegmens jelentést készíteni?

 

VIII. rész – IAS 2: Készletek kezelése mérlegben és kiegészítő mellékletben

 • Omnibusz
 • Készletek kimutatása
 • Bekerülési érték
 • Készletérték és ráfordítás
 • A költségelszámolás módszerei
 • Készletérték
 • Készletek
 • Értékvesztés

IX.rész – IFRS9, IFRS7

 • Likviditás: Vevők, pénzeszközök és szállítók
 • Kockázatok kezelése
 • Típusok
 • Pénzügyi: devizaállomány, hitelezési vevőállomány
 • Vevő értékvesztés
 • Rövid lejáratú kötelezettségek
 • Hogyan fedezi az eszközállomány a kötelezettséget?
 • Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, valamint rövid lejáratú hitelek
 • Likviditás figyelése

X.rész – IAS16

 • Omnibusz
 • IAS16 megjelenítés és besorolás
 • Tárgyi eszközök
 • Befektetett eszközök
 • IAS16: Ingatlanok, gépek, berendezések
 • Omnibusz eszközök
 • Értékcsökkenés
 • Maradványérték
 • Csoportosítás
 • Elidegenítés

XI.rész - IAS20, IAS23

 • Állami támogatás
 • Hogyan mutathatja ki a támogatást?
 • Eszközfinanszírozás
 • Megkapja vagy nem kapja meg
 • Kötelezettségek
 • Kimutatható-e a támogatás?
 • IAS 23 – hitelezési költségek
 • Bekerülési érték
 • Minősített eszköz
 • Hitelfelvétel – hitelezési költség mértéke

XII.rész - IAS38: Immateriális javak

 • Immateriálisok – befektetett eszközök
 • Jellemző immateriális javak
 • Ráfordítás
 • Nem aktiválhatók
 • Saját előállítású immateriális javak
 • Fejlesztés
 • Fejlesztés bekerülési értéke
 • Amortizáció – elvárt
 • Amortizáció
 • Kimaradt tételek: meddig és hogyan?

XIII.rész - IFRS3, IAS38, IAS36, IFRS5

 • Aktív felvásárláskori különbözet
 • Cégfelvásárlás
 • Goodwill
 • Amortizáció
 • Fixit Foxi
 • Eladás – értékvesztés
 • Eladásra szánt eszköz
 • Hol kell kimutatni a Goodwillt

XIV.rész – IFRS9 – Pénzügyi eszközök és kötelezettségek

 • Pénzügyi befektetések
 • Pénzügyi instrumentumok
 • Amortizált bekerülési érték
 • Amortizált költség
 • Tulajdonrész a vállalkozásba
 • Valós érték IFRS 13 – 1. szint
 • IFRS 13 – 2. szint
 • IFRS 13 – 3. szint
 • Pénzügyi kötelezettségek
 • Hogyan mutatná ki a hitelállományt?


XV.rész – IAS12 – Adózás

 • Adófizetési kötelezettség elszámolása
 • Eredménykimutatás
 • Különbségek
 • Halasztott – elhatárolt adó
 • Adófizetés kimutatása
 • Állandó különbségek

XVI.rész – IFRS16 – Lízingügyletek kezelése

 • Eszközök és források
 • opciók
 • Milyen egyenleget érint
 • Lízing kötelezettség
 • Megjelenés
 • Cash Flow
 • Értékcsökkentés vagy bérlet
 • Eladósodottság
 • Használati jog eszközök

XVII.rész – IAS37 - Céltartalékok

 • Rövid lejáratú kötelezettségek
 • IAS 37 Céltartalékok, függő követelések és függő kötelezettségek
 • Garancia
 • Váratlan esemény