IFRS Halasztott adó tematika

 

Adózás: a halasztott adó elszámolása (IAS 12, Nyereségadók sztenderd)

1.nap/ 1.blokk

 • A sztenderd célja, hatóköre és fogalomhasználata.

 • A társasági adóelszámolás és egyéb adók elszámolása az IFRS-ben.

 • A halasztott adó meghatározása, jelentősége a pénzügyi kimutatások valós képe szempontjából.

 • A magyar és nemzetközi előírások különbségei az adóelszámolásban és következményük a beszámolóra

1.nap/ 2.blokk

 • A halasztott adóelszámolás esetei: tényleges adókötelezettségek és adókövetelések és halasztott adókövetelések és kötelezettségek megjelenítése példákon keresztül illusztrálva.

 • Az eszközök és követelések adózás szerinti értékének számítása: a számítás módozatai és módszertana, példákon és eseteken keresztül.

 • Az időszakos jellegű és az állandó különbségek: mi a különbség az adóbeszámoló és a halasztott adóelszámolás között és hogyan használhatjuk fel adóbevallásunkat a halasztott adó számítására?

2.nap/ 1.blokk

 • A halasztott adó kezelése a mérlegben és az eredménykimutatásban: esetek és példák tárgyi eszközök, készletek, követelések és céltartalékok, valamint elhatárolások esetében: gyakorlás példákon keresztül.

2.nap/ 2.blokk

 • Speciális esetek: tőke terhére elszámolt tételek, átértékelések és kezelésük.

 • A társasági adó és a halasztott adó közzétételi elvárásai az IFRS szerint.

 • Átfogó esettanulmány és példák a halasztott adó számítás gyakorlására, és segédeszközök használata a számításhoz és nyomonkövetéshez.