Kezdő forintpénztárosi és értéktárkezelői képzés

 

 
Cégünk több éves szakmai tapasztalatot szerzett kihelyezett képzések szervezésében, melyeknek legnagyobb előnye, hogy egyedi igényekhez alakítjuk képzési programjainkat.
 
A képzés a pénz- és értékkezelés alapjaival ismerteti meg az arra jelentkezőket. A képzés biztosítja, hogy a magyar számviteli törvényben előírt pénzkezelési szabályzat készítési kötelemmel összhangban az adott munkakörben foglalkoztatott munkavállalók a szabályzatot a megszerzett ismeretek alapján értelmezzék, betartsák és betartassák. Felismerjék az egyes munka- és ellenőrzési folyamatok közötti logikai összefüggést. A munkavégzés során felismerjék a pénz- és értékkezelésben rejlő, az előírások be nem tartásából eredő, kár előidézésének kockázatát hordozó veszélyeket, ezeket elkerüljék. Alapfokú ismereteket szerezzenek a pénz- és értékkezelést támogató számítástechnikai rendszerek elvi felépítéséről, működéséről.
 
A tananyag megalapozza a pénz- és értékkezelés logisztikai elemeinek ismeretét és felkészíti a résztvevőket a mind nagyobb hangsúlyt kapó készpénzkészlet-gazdálkodási feladatok hatékony ellátására. 
 
A képzés célcsoportja azon munkavállalók köre, aki munkájuk során rendszeresen pénzt és értéket kezelnek, pénzzel és értékkel kapcsolatos tranzakciókat bonyolítanak le. A képzés elsősorban a hitelintézeteknél, bankoknál, pénzügyi vállalkozásoknál, valamint az (pénzfeldolgozást és értékőrzést végző) utazási irodáknál munkát vállalók megfelelő szakmai tudásszintjét biztosítja.
 
A képzésen résztvevő a képzést követően: képes önállóan ellátni a pénz- és értékkezeléssel kapcsolatos pénztárosi és értéktárkezelői feladatokat; szabályszerűen ki tudja tölteni a pénz- és értékkezelés során keletkezett bizonylatokat, dokumentumokat; az előírásoknak megfelelően tudja végezni a fizetőeszközök feldolgozását; képes felismerni a valódi és hamisgyanús forint fizetőeszközök jellemzőit; ismeri a munkavégzéshez szükséges felelősségi köröket; alapvető ismereteket szerez a készpénzgazdálkodásról.
 
Egyedi ajánlattal kapcsolatban kérem keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken. Kérjük vegye fel a kapcsolatot képzés felelősünkkel!
 
 
  Képzésfelelős Képzésszervező
Név Ecsédi-Dandóci Edit Licsár Alexandra
Telefonszám + 36 70 337 13 01 + 36 20 289 42 00
E-mail cím valutapenztaros@samling.hu