Cégünk több éves szakmai tapasztalatot szerzett kihelyezett képzések szervezésében, melyeknek legnagyobb előnye, hogy az egyedi igényekhez alakítjuk képzési programjainkat.
 

A képzés biztosítja, hogy a magyar számviteli törvényben előírt pénzkezelési szabályzatot az adott munkakörben foglalkoztatott munkavállalók a megszerzett ismeretek alapján értelmezzék, betartsák és betartassák.

A képzés célja, hogy a munkavállalók:

 • Felismerjék az egyes munka- és ellenőrzési folyamatok közötti logikai összefüggést.
 • Átlássák a pénz- és értékkezelésben rejlő, az előírások be nem tartásából eredő kár előidézésének kockázatát.
 • Alapfokú ismereteket szerezzenek a pénz- és értékkezelést támogató számítástechnikai rendszerek elvi felépítéséről, működéséről.

 

 

A résztvevők az előadásokon keresztül megismerkednek a témához kapcsolódó elméleti anyaggal. Ennek keretében sor kerül a fogalmak definiálására és az összefüggések vizsgálatára. 

Az egyes esettanulmányokon keresztül áttekintést kapnak a résztvevők, hogy a szabálytalan pénz- és értékkezelés következtében milyen káresemények keletkezhetnek, illetve mely technológiai, kezelési folyamat előírásszerű végzése képes az ilyen események megelőzésére, elkerülésére. Az elméleti elsajátítani valókat a képzésben résztvevőknek előzetesen rendelkezésre bocsátott jegyzet biztosítja.

A tananyag megalapozza a pénz- és értékkezelés logisztikai elemeinek ismeretét és felkészíti a résztvevőket a mind nagyobb hangsúlyt kapó készpénzkészlet-gazdálkodási feladatok hatékony ellátására. A képzés tananyaga saját fejlesztésű jegyzet (melynek elkészítésénél, módosításánál bevonásra kerülnek a cég érintett szakterületei, amennyiben igény van rá), mely a jogszabályok változásával folyamatos felülvizsgálatra és módosításra kerül.

 

Mi történik a képzésen?

 • A képzésben résztvevők az elméleti képzésen túl megismerkednek a pénz és értékkezelésben alkalmazott egyes bizonylatokkal, kitöltési szabályaival, értékszállításra használt csomagolóanyagokkal, az értékszállítási bizonylatokkal és azok kitöltési előírásaival,
 • A képzés ideje alatt az adott témához kapcsolódó bizonylatok, csomagoló eszközök stb., a résztvevőknek bemutatásra, illetve átadásra kerülnek,
 • Egyes témaköröknél kisebb szituációs gyakorlatokkal segítjük a tananyag jobb megérthetőségét,
 • A pénz és értékkezelés során alkalmazott, de az oktatás helyszínén fizikailag be nem mutatható berendezések (vákuum fóliázó, érmetekercselő, értékőrzők stb.) megjelenési formáit, működését, kezelési sajátosságait fényképek segítségével ismerhetik meg a résztvevők,
 • A bankjegyismeret gyakorlati képzése során lehetőség nyílik a valódi és hamis forint bankjegyek összehasonlító, „kézi” és eszközös vizsgálatára, az egyes biztonsági elemek (nyomdatechnikai, bankjegypapírban elhelyezett, egyéb) gyakorlatban történő, lehetőség szerint gyors és biztonságos felismerésére.

 

Kinek ajánljuk?

 • Akik munkájuk során rendszeresen pénzt és értéket kezelnek,
 • Akik pénzzel és értékkel kapcsolatos tranzakciókat bonyolítanak le.

A képzés elsősorban a hitelintézeteknél, bankoknál, pénzügyi vállalkozásoknál, valamint a (pénzfeldolgozást és értékőrzést végző) utazási irodáknál munkát vállalók megfelelő szakmai tudásszintjét biztosítja.

 

Milyen tudást kap a képzést követően?

 • El tudja látni önállóan ellátni a pénz- és értékkezeléssel kapcsolatos pénztárosi és értéktárkezelői feladatokat,
 • Szabályszerűen ki tudja tölteni a pénz- és értékkezelés során keletkezett bizonylatokat, dokumentumokat,
 • Az előírásoknak megfelelően tudja végezni a fizetőeszközök feldolgozását,
 • Felismeri a valódi és hamisgyanús forint fizetőeszközök jellemzőit,
 • Átlátja a munkavégzéshez szükséges felelősségi köröket,
 • Alapvető ismereteket szerez a készpénzgazdálkodásról.
 
Egyedi ajánlattal kapcsolatban, kérjük keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken. 
 
 
 
  Képzésfelelős
Név Ecsédi-Dandóci Edit
Telefonszám + 36 70 337 13 01
E-mail cím edit.dandoci@samling.hu