Kiválasztás és ösztönzés - Tematika

1. modul: Stratégiák elemzésének, kialakításának általános módszerei (4 óra)

A modul célja, hogy megismertesse a résztvevőket azoknak a döntési helyzeteknek az elemzésével, amikor az egyik fél döntésének az eredménye, a másik fél válaszreakciójától is függ.

A képzés során áttekintjük a döntési helyzetek osztályozását, megismertetjük azokat a módszereket, melyekkel ki lehet választani az optimális döntéseket. Betekintést adunk a bizonytalansággal és a felek között fellépő információs aszimmetriával jellemezhető döntési helyezetek kezelésének elméletébe. Bemutatjuk, hogy a megismert játékelméleti módszereket hogyan lehet egyszerű döntési helyzetek megoldására felhasználni.

 

2. modul: Kiválasztás – felvétel (2 óra)

A kiválasztás egy aszimmetrikus információval jellemezhető döntési probléma. A jelentkező általában több és pontosabb információval rendelkezik a munkaadóval kapcsolatban, mint amennyit a munkaadó tud a jelentkezőről. A kérdés az, hogy milyen módszerek állnak a munkaadók rendelkezésére, hogy a legmegfelelőbb munkavállalót válasszák ki a jelentkezők közül? Hogyan lehet olyan ajánlatot tenni a munkavállalóknak, hogy érdekükben álljon őszintén feltárni a jellemzőiket?

A modul során a résztvevők megismerhetik a kontraszelekció problémájának kezelését, valamint ehhez kapcsolódóan a közgazdasági Nobel-díjas Michael Spence által kidolgozott jelzéselmélet gyakorlati vonatkozásait, megismerhetik a szűrés (pl. Assesment Center) szerepét, alkalmazási lehetőségeit és korlátait.

 

3. modul: Kiválasztás – előléptetés (2 óra)

A kiválasztás másik fontos területe az, amikor a munkaadó egy magasabb státusú pozícióba a cégen belülről keres munkavállalót. Az előléptetés lehetősége átvezet az ösztönzés témakörébe, hiszen nem mindenkit, csak az arra érdemeseket léptetik elő.

A modul elvégzésével a résztvevők megismerik az előléptetések hatásait, előnyeit, lebonyolításuk problémáit a különböző szervezeti kultúrával rendelkező cégek esetében, illetve alkalmazásuk korlátait. Olyan, döntően játékelméleti megfontolásokat mutatunk be az előléptetések kapcsán, melyekkel eddig nem találkozhattak hazai képzésen a résztvevők.

 

4. modul: Ösztönzés – egyének (4 óra)

A munkavállalókat elsősorban önérdekeik motiválják, melyek általában csak részben (vagy rossz esetben egyáltalán nem) egyeznek meg a munkáltató érdekeivel.

A modul keretében bemutatjuk azokat a modelleket és módszereket, melyekkel elérhetők, hogy a munkavállalók minél inkább magukévá tegyék a munkáltatók céljait, és a kívánt erőfeszítést tegyék munkavégzésük során.

Megismertetjük azt a közgazdasági keretet, melynek segítségével a munkáltató a nehezen megfigyelhető egyéni erőfeszítés mellett is ki tudja alakítani az optimális profitot biztosító javadalmazási rendszert. Bemutatjuk azokat a legújabb módszereket, melyekkel vezetőket lehet ösztönözni (vezetői bónuszok, különböző érdekeltségi rendszerek). Kitérünk a különböző javadalmazási rendszerek és a teljesítményértékelés közötti kapcsolatokra, valamint ismertetjük számos nemzetközi esettanulmány, illetve kísérlet eredményeit, melyek a vállalatokon belül bérstruktúrák és ösztönzési rendszerek termelékenységre, illetve profitra gyakorolt hatását vizsgálták.

 

5. modul: Ösztönzés – csoportok (4 óra)

Nem lehet olyan javadalmazási rendszer optimális, mely csak az egyéni ösztönzőkre fókuszál, és nem veszi figyelembe, hogy a vállalatok működése minden esetben csapatmunkán alapul.

A modul elvégzésével a résztvevők megismerik, hogy milyen mértékben és arányban kell csoport-és egyéni célokat kitűzni, hogyan lehet kezelni a potyautasság problémáját, hogyan lehet olyan javadalmazási rendszereket létrehozni, melyek feloldják az egyéni és csoportérdekek között feszülő ellentéteket.

A képzés kitér arra, hogy a kiválasztás, az teljesítménykövetelmények, illetve a szervezeti kultúra egyéb tényezői hogyan befolyásolják az csoportnormát, milyen ösztönzési módszerekkel lehet elérni az együttműködés és a versengés csoportokon belüli, és csoportok közötti optimális mértékét annak érdekében, hogy a vállalat maximális profitot érjen el.