Konszolidált beszámoló tematika

 

A tematika alapvetően az IFRS (Nemzetközi Beszámolókészítési Alapelvek) csoportbeszámolókészítési struktúráját követi. A magyar számviteli törvény döntően hasonló elvekre alapozza az elvárásokat. Amennyiben a magyar gyakorlat eltér a nemzetközitől, a kurzus alatt ezt megemlítjük és illusztráljuk.

 

1.nap

  • Konszolidált beszámoló alapelve: mi a csoport, milyen csoportok léteznek. Nemzetközi  szabályozás forrásai, típusai.  IFRS idevonatkozó sztenderdjei és ezek elvárásai.

  • Konszolidáció menete: ellenőrzés típusának meghatározása. Leányvállalati és társult vállalkozási struktúrák. Csoportbeszámoló készítésének kezdete és előkészítése: számviteli politika összehangolása. Számviteli alapelvek meghatározása a konszolidáció menetének meghatározására.

  • Csoportmérleg készítésének alapelvei: tőkekonszolidáció elve és menete. Teljes és részleges tulajdonlás és kezelése. Kisebbségi tulajdonos fogalma és kezelése a mérlegben. Adósságkonszolidáció és kezelése: egyeztetés, kiszűrés. Gyakorlati példák az adósság meghatározására és kiszűrésére.

  • Goodwill és fogalma: pozitív és negatív tőkekonszolidációs különbség és kezelése. Esettanulmány a goodwill kiszámítására. Konszolidációban felmerülő valós érték meghatározása, könyvelése és további kezelése. Eszközök és kötelezettségek értékelése felvásárláskor.

  • Csoporteredmény: nem valós, közbenső eredmény meghatározása, nyilvántartási rendszer kialakítása. Közbenső eredmény kiszűrése a mérlegből és eredményhatás felmérése. Eredménykimutatás elkészítésének alapelvei a konszolidáció során. Példák a közbenső eredmény kezelésére a konszolidáció menetében.


2.nap

  • Eredménykimutatás sorai és összevonások módjai a konszolidáció során. Kisebbségi részesedés kiszámítása és kimutatása. Gyakorlati példák az eredménykimutatás elkészítésének menetére.
  • Egyéb tételek kezelése a konszolidált beszámolóban: társult vállalkozások és közös vezetésű vállallkozások.

  • A társult vállalkozás kezelése a konszolidált beszámolóban. Tőkerész módszer alapelvei és alkalmazása a mérleg és eredménykimutatás megfelelő soraiban. A tőkerész (equity) módszer gyakorlati alkalmazása illusztrációkkal.

  • Közös vezetésű vállalkozások (joint ventures) fogalma és számviteli kezelése. A konszolidált beszámoló közzétételi elvárásai. Esettanulmány konszolidált beszámoló készítésére leányvállalat és társult vállalkozások bevonásával.

  • A tanult témák összefoglalása, illusztráció esetekkel és példamegoldással.