Konszolidált beszámoló tematika

 

  • Konszolidált beszámoló alapelve: mi a csoport, milyen csoportok léteznek. Nemzetközi és magyar szabályozás forrásai, típusai. IFRS idevonatkozó sztenderdjei és ezek elvárásai.

  • Konszolidáció menete: ellenőrzés típusának meghatározása. Leányvállalati és társult vállalkozási struktúrák. Csoportbeszámoló készítésének kezdete és előkészítése: számviteli politika összehangolása. Számviteli alapelvek meghatározása a konszolidáció menetének meghatározására.

  • Mérleg készítésének alapelvei: tőkekonszolidáció elve és menete. Teljes és részleges tulajdonlás és kezelése. Kisebbségi tulajdonos fogalma és kezelése a mérlegben. Adósságkonszolidáció és kezelése: egyeztetés, kiszűrés. Gyakorlati példák az adósság meghatározására és kiszűrésére.

  • Goodwill és fogalma: pozitív és negatív tőkekonszolidációs különbség és kezelése. Esettanulmány a goodwill kiszámítására. Konszolidációban felmerülő valós érték meghatározása, könyvelése és további kezelése. Eszközök és kötelezettségek értékelése felvásárláskor.

  • Közbenső eredmény meghatározása, nyilvántartási rendszer kialakítása. Közbenső eredmény kiszűrése a mérlegből és eredményhatás felmérése. Eredménykimutatás elkészítésének alapelvei a konszolidáció során. Példák a közbenső eredmény kezelésére a konszolidáció menetében.
  • Eredménykimutatás sorai és összevonások módjai a konszolidáció során. Kisebbségi részesedés kiszámítása és kimutatása. Gyakorlati példák az eredménykimutatás elkészítésének menetére.

  • A társult vállalkozás kezelése a konszolidált beszámolóban. Tőkerész módszer alapelvei és alkalmazása a mérleg és eredménykimutatás megfelelő soraiban. A tőkerész (equity) módszer gyakorlati alkalmazása illusztrációkkal.

  • Közös vezetésű vállalkozások (joint ventures) fogalma és számviteli kezelése. A konszolidált beszámoló közzétételi elvárásai. A magyar és nemzetközi számvitel különbözőségei a konszolidáció elvárásai tekintetében. Esettanulmány konszolidált beszámoló készítésére leányválallat és társult vállalkozások bevonásával.