Munkakörök/Teljesítményértékelés - Tematika

I. MUNKAKÖRELEMZÉS, MUNKAKÖRTERVEZÉS ÉS MUNKAKÖRÉRTÉKELÉS

1. A munkakörelemzés

 • A munkakörelemzés fogalma, célja
 • A felhasználás területei
 • A munkakörelemzés folyamata
 • A munkakörelemzés eszközei, módszertana
 • (Kérdőíves módszerek, feladatleltár, funkcióelemzés, munkanapfelvétel, önfelmérés, interjú módszerek stb.)
 • Munkaköri leírás
 • Munkaköri specifikáció
 • A munkakörelemzés akadályai
 • Feladat: a résztvevők egyéni vagy csoportfeladat keretében elkészítik egy választott munkakör leírását.

 

2. A munkakör tervezése, áttervezése

 • A munkakör tervezése
 • Specializáció, rotáció, munkakörbővítés
 • Munkakör gazdagítás
 • Feladat: Munkakörtervezés gyakorlat

 

3. Munkakörértékelés

 • A munkakörértékelés lépései
 • A munkakörértékelés módszerei
 • Feladat: Csoportfeladat – Munkakör értékelés

 

II. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS, TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT

 • A TÉR/TM helye a HR-rendszerben
 • A TÉR/TM történeti kialakulása- történelmi előzmények
 • A TÉR/TM kompenzációs előzményei a modern HR történetében
 • Az ösztönzés új tendenciái Magyarországon 
 • A modern TÉR és TM tartalmának változása
 • Teljesítmény-értékelés és teljesítmény-menedzsment-fogalmi tisztázás, célok
 • A TÉR/TM szerkezeti elemei
 • A TÉR/M folyamata
 • A TÉR/TM időhorizontja
 • Leggyakoribb teljesítmény-értékelési technikák
 • A TM eszközei
 • Teljesítménycélok fajtái, típusai, kritériumai
 • A mérés és az értékelés módszerei
 • A vezető szerepe a TM-folyamatban
 • TM és kompenzáció összekapcsolása
 • Jövőbeli tendenciák
 • Szervezeti TM kialakításának folyamata, alapelvei, döntési pontok időzítése, bevezetés
 • Az értékelő interjú
 • Gyakorlati példák
 • Az értékelő rendszer sikeressége / a teljesítményértékelés klasszikus hibái és azok kiküszöbölése
 • A teljesítmény-értékelés adminisztrációja
 • Feladat: a résztvevők kiscsoportos munkában gyakorolják a célkitűzést, és teljesítményértékelő interjút modelleznek.