Munkakörök/Teljesítményértékelés - Tematika

I. MUNKAKÖRELEMZÉS, MUNKAKÖRTERVEZÉS ÉS MUNKAKÖRÉRTÉKELÉS

1. A munkakörelemzés

 • A munkakörelemzés fogalma, célja
 • A felhasználás területei
 • A munkakörelemzés folyamata
 • A munkakörelemzés eszközei, módszertana
 • (Kérdőíves módszerek, feladatleltár, funkcióelemzés, munkanapfelvétel, önfelmérés, interjú módszerek stb.)
 • Munkaköri leírás
 • Munkaköri specifikáció
 • A munkakörelemzés akadályai
 • Feladat: a résztvevők egyéni vagy csoportfeladat keretében elkészítik egy választott munkakör leírását.

 

2. A munkakör tervezése, áttervezése

 • A munkakör tervezése
 • Specializáció, rotáció, munkakörbővítés
 • Munkakör gazdagítás
 • Feladat: Munkakörtervezés gyakorlat

 

3. Munkakörértékelés

 • A munkakörértékelés lépései
 • A munkakörértékelés módszerei
 • Feladat: Csoportfeladat – Munkakör értékelés

 

II. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

 • A teljesítményértékelés fogalma, célja
 • Az értékelők és az értékeltek
 • Az értékelés tárgya és eszközei
 • Személyiségjegyek értékelésének problémája
 • Magatartásalapú értékelési rendszerek
 • Az értékelő interjú
 • A teljesítményértékelési rendszer bevezetése
 • A mérés és az értékelés módszerei
 • Az értékelő rendszer sikeressége / a teljesítményértékelés klasszikus hibái és azok kiküszöbölése
 • A teljesítményértékelés és a teljesítmény menedzsment
 • A teljesítményértékelés adminisztrációja
 • Feladat: a résztvevők kiscsoportos munkában teljesítményértékelő interjút készítenek.