Munkaügyi adatvédelem (GDPR HR-eseknek) - Tematika

A képzés során érintett főbb munkaügyi adatkezelési kérdések:

Szóba jöhető jogalapok: a szerződés, a jogos érdek és a hozzájárulás

A munkáltatónak adott tájékoztatás tartalma és módja

Hozzáférés a munkavállalók adataihoz a munkáltató szervezetén belül

Erkölcsi bizonyítvány és munkaalkalmassági dokumentáció

Foglalkozásegészségügyi és járványügyi célú adatkezelések

Önéletrajzok, képzettséget és jártasságot igazoló adatok kezelése

A munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelő rendszerek

A közösségi hálózatra a munkavállalók által feltöltött adatok felhasználhatósága

Adatkezelés munkaerőkölcsönzés és kirendelés esetén

A munkáltató által szervezett, de a munkavégzéshez szorosan nem kapcsolódó programok, rendezvények adatkezelése

Volt munkavállalók adatainak kezelése

Adattovábbítás a hatóságoknak

Nyilvántartások

A tiltott adatkezelés szankciói

Koronavírussal kapcsolatos intézkedések

 

Tematika

I. Az adatkezelés szabályozási rendszere
Jogforrások
A GDPR szerepe
A személyes adat és a különleges adat fogalma
Az adatkezelésben közreműködő szervezetek
Adatkezelési alapelvek
Adatkezelési jogalapok
Kérdések az I. fejezethez
Esetek az I. fejezethez
 
II. A szűk értelemben vett munkaügyi adatkezelés
Szóba jöhető jogalapok: a szerződés, a jogos érdek és a hozzájárulás
A tájékoztatás tartalma és módja
A munkáltatói szervezeten belüli hozzáférés a munkavállalók adataihoz
Nyilvántartások
A tiltott adatkezelés szankciói
Erkölcsi bizonyítvány és munkaalkalmassági dokumentáció
Foglalkozásegészségügyi és járványügyi adatkezelések
Adattovábbítás a hatóságoknak
Volt munkavállalók adatainak kezelése
Közérdekből nyilvános adatok, „üvegzseb”-szabályok
Kérdések a II. fejezethez
Esetek a II. fejezethez
 
III. A toborzás, a kommunikációs és a képzési tevékenység
Szóba jöhető jogalapok: a szerződés és a hozzájárulás
Álláspályázatok, önéletrajzok kezelése
Erkölcsi, végzettség igazolása
Munkaerőközvetítés
Marketing célú adatkezelés
A Facebookra, a Linkedinre és más közösségi hálózatokra feltöltött tartalmak használata
Adatok továbbítása szerződött partnerek között
Kérdések a III. fejezethez
Esetek a III. fejezethez
 
IV. A munkavállalók megfigyelése és tevékenységük dokumentálása
Szóba jöhető jogalapok: a szerződés és a jogos érdek
Adatfeldolgozók igénybevétele
Beléptetési és jelenléti nyilvántartás
Kamerás megfigyelés
Az online és intranetes kommunikáció megfigyelése
Kölcsönzött munkavállalók
Munkaidőn kívüli rendezvények
Belső informatikai rendszerek