ONLINE Mérlegképes továbbképzés (államháztartási szak - 4 kredit) - Tematika

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzésének tematikája 2022

Államháztartási szakterület

nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára (4 kredit)

1. Aktuális számviteli kérdések (1*45 perc)

1.1.   Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosítása (1*45 perc)

 

1.1.1. Az államháztartás  számviteléről  szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletet  (a továbbiakban: Áhsz.) módosító jogszabályok

 • egyes foglalkoztatási  tárgyú  kormányrendeletek  módosításáról  szóló  356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet,

 

Hatálybalépés: 2021. július 1.

 

 • egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról szóló 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet,

 

Hatálybalépés: 2021. július 1.

 

 • egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet,

 

Hatálybalépés: lépcsős 2021. augusztus 16., 2021. október 1., 2022. január 1.

 

 • egyes kormányrendeleteknek a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 801/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet,

 

Hatálybalépés: 2022. január 1.

 

 • egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet,

 

Hatálybalépés: 2022. január 1.

 

A) 2021. évtől alkalmazandó változások Költségvetési könyvvezetés

 • pontosításra került, hogy nem lehet költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani az egységes rovatrendnek az Áhsz. 43. § (13) bekezdés a) pontja szerinti és a K9112., K9113., K9121., K9122., K9124., K921., K922. rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon [Áhsz. 43. § (7b) bekezdése].

Pénzügyi könyvvezetés

 • meghatározásra került a bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök mellett a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére történő vagyonkezelésbe adás esetén az átadott eszközök nyilvántartási helye is [Áhsz. §

(5) bekezdése].

Konszolidálás

 • konszolidált beszámoló megküldési határidejének módosítása [Áhsz. 37. § (6) bekezdése],
 • a konszolidálás módszertanában pontosításra kerültek az államháztartáson belüli megelőlegezésekkel kapcsolatos konszolidálások [Áhsz. 38. § (3) bekezdés b) pontja és 12. melléklet 3. pontja].

Mellékletek módosítása

 • a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó   központi    kezelésű    előirányzatok    körének    kiegészítése    [Áhsz. 1. melléklete],
 • az analitikus nyilvántartó helyek felsorolásának változása [Áhsz. 2. melléklete],
 • a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről szóló adatszolgáltatás módosítása, kiegészítése [Áhsz. 4. melléklete],
 • a konszolidálás során elvégzendő feladatok kiegészítése [Áhsz. 12. melléklet 4.14. pontja],
 • rovatrend módosítás: változás a K321. és K47. kiadási rovatok tartalmi leírásában [Áhsz. 15. melléklete],

 

 • az egységes számlatükörben, a 01. Befektetett eszközök nyilvántartási számla kiegészítése a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére történő vagyonkezelésbe adás esetén az átadott eszközök nyilvántartására vonatkozó főkönyvi számlával [Áhsz. 16. melléklete],
 • hatályát veszti az Áhsz. 16. melléklet 24825. Befektetési jegyek értékvesztése és annak visszaírása,
 • kötelező egyezőségek kiegészítése [Áhsz. 17. melléklet 1. pont a) alpontja],

 

 • hatályát veszti az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d)

 

Egyéb pontosítások, módosítások

 • hatályát veszti a maradvány korrigálásával kapcsolatos átmeneti rendelkezés [Áhsz. 56/A. §],
 • a Szerencsejáték Felügyelet 2021. október 1-jei megszűnése miatt pontosításra került az Áhsz. 32. § (5) bekezdése,
 • szövegmódosítás a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapra                                         történő                átnevezése                                         miatt [Áhsz. 15. melléklet K45. rovat a) pontja].

B) 2022. január 1-jétől alkalmazandó változások

Mérleg

 • a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer bevezetésével összefüggésben a fizetési számlák egyenlegének év végi nullára rendezésének számviteli elszámolása kiegészült a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival [Áhsz.
 1. § (4a) bekezdés c) pontja].

Mellékletek módosítása

 • a Kincstár beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó központi kezelésű előirányzatok körének módosítása [Áhsz. 1. melléklete],

 

 • az analitikus nyilvántartó helyekben változás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat megszűnése miatt [Áhsz. 2. melléklete],

 

 • a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről szóló adatszolgáltatás módosítása [Áhsz. 4. melléklete],
 • a mérleg sorainak módosítása a befektetési jegyekre vonatkozó szabályrendszer változása és egyéb pontosítás miatt [Áhsz. 5. melléklete],

 

 • kiegészítő tájékoztató adatok körének csökkentése [Áhsz. 10. melléklete],

az egységes rovatrend B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek rovat

„ebből” sorainak kiegészítése a befektetési jegyekre vonatkozó szabályrendszer változása miatt [Áhsz. 15. melléklete].

1.1.2. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletet módosító jogszabály

 • az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2021. (VIII. 5.) PM rendelet

Hatálybalépés: 2022. január 1.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)

 1. -ának 2022. január 1-jétől hatályos módosításával összhangban

 

 • az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 1. melléklet III. Fejezet, Növekedések cím M) alcím 4. és 5. pontjában szövegrész módosítás, továbbá 6. és 7. ponttal történő kiegészítése,
 • az NGM rendelet 1. melléklet Fejezet, Növekedések cím D) alcím 2. pontjában pontosítás, 4. pontjában szövegrész módosítás és 5. ponttal történő kiegészítése,

 

 • az NGM rendelet 1. melléklet V. Fejezet, Növekedések cím D) alcím 4. pontjában szövegrész módosítása és az 5. ponttal történő kiegészítése.

Egyéb pontosítások, módosítások

 • az NGM rendelet 1. melléklet IV. Fejezet Növekedések) cím A) alcím 3. és 5. pontjában pontosítás,
 • az NGM rendelet melléklet IV. Fejezet, Csökkenések cím A) alcím 1. pont, 2. pont
 1. e) és f) alpontjában, továbbá a 3. pont e) alpontjában szövegrész módosítás és pontosítás,
 • az NGM rendelet 1. melléklet VIII. Fejezet B) cím 6. pontjában szövegrész pontosítása,
 • az NGM rendelet 1. melléklet XII. Fejezet S) címmel történő kiegészítése.

1.2.   Egyes fontosabb számviteli feladatok és elszámolások az elméletben és a gyakorlatban (1*45 perc)

1.2.1.   Kiadások és bevételek funkcionális elszámolásának szabályai

 • kiadások és bevételek elszámolása kormányzati funkciónként
  • az Áht. vonatkozó előírásai [Áht. 6. § (1) bekezdése],
  • a költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek [a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 3. § (1) bekezdése],
  • a 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla és a 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla tovább tagolása [Áhsz. 44. § (1) bekezdése, Áhsz. 16. melléklet],
  • az egyes államháztartási szervezetek és rovatok vonatkozásában alkalmazható kormányzati funkciók [éves költségvetési beszámoló kitöltési útmutató mellékletei, éves költségvetési beszámoló felülvizsgálat módszertanának melléklete].
 • az általános kiadások és bevételek elszámolásának szabályai
  • számviteli politikában történő rögzítése,
  • az egyes tevékenységre történő felosztásának módja, szabályai: negyedéves könyvviteli zárlat keretében szükséges a 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlán nyilvántartott kiadások, valamint a 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámlán nyilvántartott bevételek felosztása [Áhsz. 53. § (6) bekezdés h) pontja],
  • általános kiadások és bevételek tevékenységekre történő felosztásához alkalmazott mutatók, vetítési alapok meghatározása,
  • a felosztáshoz alkalmazott módszerek (elő- és utókalkuláció ).
 • az általános kiadások és bevételek megjelenése az egyes adatszolgáltatásokban és az éves költségvetési beszámolóban
  • az Ávr. 169. § (1) bekezdés 2022. január 1-jei módosítása, az időközi költségvetési jelentés tartalmának 2022. január 1-jei kiegészítése,
  • a 05. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként és a 06. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként űrlapok tartalma, kitöltésének szabályai

 

az időközi költségvetési jelentésben és az éves költségvetési beszámolóban, egyezőség, különbség a két adatszolgáltatás kitöltése között.

 • a kormányzati funkciók gyakorlati alkalmazása példákon keresztül.

 

1.2.2. A tevékenységek költségeinek és a költséghelyek, általános költségek elszámolásainak szabályai (6-7. számlaosztály)

 • költség, önköltségszámítási     alapfogalmak,     a                  kiadás,                         ráfordítás,            költség megkülönböztetése,
 • a költségelszámolás számviteli szabályozása,
 • a tevékenységek költségeinek csoportosítása,
 • költséghelyek, általános költségek,
 • a költségek könyvviteli elszámolása,
 • az önköltségszámítási szabályzat
  • készítésének szabályai, célja, tárgya (kalkulációs egység),
  • az önköltségszámítás-kalkuláció   formái    időpont       alapján                                       (előkalkuláció, közbenső kalkuláció, utókalkuláció),
  • kalkulációs séma, kalkulációs költségtényezők,
  • közvetett költségek elszámolásának és felosztásának módja,
  • az önköltségszámítás módszerei (egyszerű osztókalkuláció, egyenértékszámos osztókalkuláció, pótlékoló kalkuláció),
  • költségelszámolás és bizonylatolása,
  • az önköltségszámítás   adatai   és    a    könyvviteli       nyilvántartás            adatainak egyeztetése,
  • önköltségszámítás bemutatása gyakorlati példán keresztül.

Konzultáció

 1. Számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai (2*45 perc)
  • Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályo- zás változása

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) módosításai

Kezelő szervi feladatok ellátása

 • a kezelő szervre vonatkozó módosítása [Áht. 6/B. § (3) bekezdése],

 

 • a kezelőszervi megállapodás tartalmi elemei [Ávr. 1/B. § (2a) bekezdése].

Kötelezettség vállalás szabályai

 • a költségvetési év vagy a költségvetési éven túli év kötelezettségvállalásaira vonatkozó szabályok egyértelművé tétele [Áht. 36. § (4), (4a), (4d), (5a) bekezdése, 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja, Ávr. 53/A. § (1) bekezdése és (2) bekezdés b) pontja],
 • a Beruházási Alapból finanszírozott beruházásokra vonatkozó kötelezettségvállalás szabályai [Áht. 36. § (4e)–(4i) bekezdése].

Költségvetési támogatások

 • jogviták eldöntése polgári peres eljárásban [Áht. 48. § (4) bekezdése],

 

 • a lebonyolító szervre vonatkozó szabályok [Ávr. 65/C. § (1) bekezdése],

 

 • az uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás esetén a támogató által kijelölt közreműködő szervezet nem azonos a segítő szervvel vagy szervezettel [Ávr. 76. § (1) bekezdés i) pontja],
 • a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményei [Ávr. 82. § és 83. § (2) bekezdése],

 

 • költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele [Áht. 51. § (5) bekezdése, Ávr. 95/A. §],

 

 • önellenőrzés lehetőségének megszüntetése [Áht. 58. § (2) bekezdése, Ávr. 108/A. ].

Illetményszámfejtés

 • a központosított illetményszámfejtő programban történő valótlan vagy késedelmes adatrögzítésre vonatkozó bírságolási szabályok [Áht. 44. § (4) bekezdése, Ávr. 62/B. § (2a) bekezdése].

Maradványelszámolás

 • a kötelezettségvállalással terhelt maradványok körének kiegészítése, pontosítása [Ávr.
 1. § (1) bekezdés o) és p) pontja],

 

 • a 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozattal érintett fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó maradványszabályok [Ávr. 176. § (28) bekezdése].

Adatszolgáltatás a bevételek és kiadások várható alakulásáról

 

 • a december havi előrejelzés korrigálhatósága [Ávr. 172/A. § (3a) bekezdése],

 

 • az előrejelzésre kötelezettek körének és az adatszolgáltatás gyakoriságának a bővítése [Ávr. 172/A. § (1) bekezdése, Ávr. 5. melléklet 5. és 5a. sora].

Központi    Költségvetés    Végrehajtását    Támogató    Rendszer (KKVTR rendszer) és államháztartási adattárház

 • a KKVTR rendszer fogalma, a nyilvántartására, a KKVTR rendszerben teljesítendő adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok [Áht. 103. § (5)–(10) bekezdése],
 • a KKVTR és az államháztartási adattárház adatkezelésével összefüggő rendelkezések [Áht. 103/A. §-a és 103/B. -a],
 • a felhasználási terv [Áht. 108/A. § (1) bekezdése, 109. § (1) bekezdése, valamint Ávr. 129. §-a],

A KKVTR rendszer működésével összefüggő szabályok

 • a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira vonatkozó szabályok [Áht. 31. § (2) bekezdése és 86. § (3) bekezdése],
 • a központi alrendszerben ellenérték nélkül vállalható kötelezettségek, valamint teljesíthető kifizetések tilalma alóli kivételszabály kiegészítése [Áht. 41. § (3) bekezdése],

 

 • az előirányzat-felhasználási keret [Ávr. 130. § (2) bekezdése,132. -a,

 

 • előirányzati fedezetvizsgálatra vonatkozó szabályok változása [Ávr. 126. § (1), (1a) (2), (2a) és (3a) bekezdése],
 • az elemi költségvetés tartalmára vonatkozó szabályok [Ávr. 31/A. -a],

 

 • a köztartozás-vizsgálat lebonyolítására vonatkozó egységes eljárásrend bevezetése [Ávr. 90. § (2a) bekezdése].

Konzultáció