Önköltségszámítás szabályai és Környezetvédelmi termékdíj - általános termékdíj ismeretek - Tematika

 

Önköltségszámítás szabályai tematika
(4 tanóra)
Előadó: Horváth Józsefné
 

I. Önköltségszámítás szabályai - 10 perc 37 másodperc

Mit jelent az önköltségszámítás?

 • Mit jelent az önköltségszámítás?
 • Az önköltségszámítás hatóköre
 • Kinek nem kell számítani önköltséget
 • Szabályzat főbb elemei

II. Önköltségszámítás szabályai  - 41 perc 34 másodperc

Költség, önköltségszámítási alapfogalmak

 • A Költség
 • Költségnem
 • Költséghely
 • Költségviselő
 • A közvetlen önköltség, bekerülési érték
 • A költségek könyvviteli elszámolása
 • Az önköltségszámítás
 • Az önköltségszámítás-kalkuláció formái
 • Az előkalkuláció
 • A közbenső kalkuláció
 • Az utókalkuláció

Önköltségszámítás szabályai III. - 36 perc 42 másodperc

Az önköltségszámítás tárgya

 • Kalkulációs időszak
 • Az önköltségszámítás legfontosabb feladatai
 • Az önköltségszámítással kapcsolatos törvényi előírások
 • Az önköltségszámítás tárgya

IV. Önköltségszámítás szabályai - 34 perc 48 másodperc

A kalkulációs költségtényezők tartalma

 • A kalkulációs séma
 • „Felülről” számított önköltség sémája
 • A költségtényezők tartalma
 • Közvetlen személyi juttatások költsége
 • Munkaadókat terhelő járulékok közvetlen költsége
 • Mit is nevezünk pótlékkulcsnak?
 • Tényleges pótlékkulcs
 • Előállítási külön költség
 • Egyéb közvetlen költség

V. Önköltségszámítás szabályai - 18 perc 41 másodperc

A közvetett költségek elszámolásának és felosztásának módja

 • Karbantartó műhely
 • Kazánház és energiaszolgáltatás
 • Gépjármű üzemeltetés
 • Konyha (élelmezési üzem)
 • Házinyomda

VI. Önköltségszámítás szabályai  - 39 perc 58 másodperc

VII. Az önköltségszámítás főbb módszerei

 • Osztókalkuláció
 • Pótlékoló kalkuláció
 • Tevékenység alapú kalkuláció
 • Normatív kalkuláció
 • Vegyes kalkuláció

VIII. Költségelszámolás bizonylatolása

 • A termeléssel (szolgáltatással) összefüggő alapvető bizonylatok
 • Az önköltségszámítás bizonylatainak kiemelt alaki és tartalmi kellékei
 • Az előkalkuláció (árvetés) bizonylatai
 • Az utókalkuláció bizonylatai
 • Önköltségszámitási szabályzat célja és tartalma
 • Költség, önköltségszámítási alapfogalmak
 • Az önköltségszámítás tárgya
 • A kalkulációs költségtényezők tartalma
 • A közvetett költségek elszámolásának és felosztásának módja
 • Az önköltségszámítás módszere
 • Munkaszámok
 • Az önköltségszámítás készítésének időpontja
 • Az önköltségszámításhoz szükséges adatszolgáltatás
 • A költségelszámolás bizonylatolása
 • Az önköltségszámítás és a könyvviteli rendszer közötti egyeztetések
 • Záró rendelkezések
 • Hagyományos önköltségszámítás
 • Az állatok élőtömeg-önköltségének kiszámítása
 • A növénytermesztési termékek önköltségének megállapítása

Környezetvédelmi termékdíj – általános termékdíj ismeretek tematikája
(2 tanóra)
Előadó: Sztruhár Imre
 

1. Mi az a környezetvédelmi termékdíj?

 • Ki a termékdíj kötelezett?
 • M termékdíjköteles termékek köre?
 • Miért nem ismerik fel a kötelezettséget?
 • Kit terhel a termékdíj-kötelezettség?
 • A termékdíj-kötelezettség
 • A teljesítés módjai HOGYAN?
 • "Mentesülési” lehetőségek összesen
 • Forgalomba hozatal
 • Bérgyártás
 • Saját célú felhasználásnak


2. Termékdíj-kötelezettség

 • Mely esetekben NEM kell megfizetni (vevői nyilatkozat 3. § (6))
 • Mely esetekben NEM kell megfizetni (Kötelezett) 3. § (9))
 • Mely esetekben NEM keletkezik termékdíj-kötelezettség (Kötelezett) 4. § (2))
 • Mely esetekben lehetséges a Termékdíj visszaigénylése (25. § (1))
 • Mikor keletkezik a termékdíj kötelezettség általános szabályok esetén?
 • Mikor keletkezik a termékdíj kötelezettség a készletre vétel esetén?
 • Aktuális változások a törvényben
 • Aktuális változások a törvényben 2021.07.01-től
 • Átvállalási szerződésekről
 • Export átvállalás
 • Csomagolást végző átvállalása

 

3. Nyilatkozatokról

 • Visszaigénylés és számlazáradék
 • Átvállalás és a számlazáradék
 • Számlazáradékok
 • Nem hatályos 2016.01.01-től

 

4. Vámtarifaszám a gyakorlatban

 • Vámtarifaszám meghatározása

 

5. CsK Kód

 • Felépítése
 • CsK kód 2-3. karaktere
 • CsK kód 4-5. karaktere: Belföldi előállítású csomagolószer
 • CsK kód 4-5. karaktere: Külföldi előállítású csomagolószer
 • CsK kód 6-7. karaktere: Termék újrahasználhatóságát jelölő kód

 

6. Összetett vagy társított csomagolószer esetén a fizetendő termékdíj megállapítása

 

7. KT kódok

 • Hőcserélő berendezések
 • Képernyők, monitorok
 • Kisgépek
 • Nagygépek, Fotovoltaikus panelek
 • Kisméretű számítástechnikai berendezések

 

8. 2022-es nyomtatványok, bevallások