Önköltségszámítás szabályai és Szellemi termékek, létrejöttük és értékelésük - Tematika

 

Önköltségszámítás szabályai tematika
(4 tanóra)
Előadó: Horváth Józsefné
 

I. Önköltségszámítás szabályai - 10 perc 37 másodperc

Mit jelent az önköltségszámítás?

 • Mit jelent az önköltségszámítás?
 • Az önköltségszámítás hatóköre
 • Kinek nem kell számítani önköltséget
 • Szabályzat főbb elemei

II. Önköltségszámítás szabályai  - 41 perc 34 másodperc

Költség, önköltségszámítási alapfogalmak

 • A Költség
 • Költségnem
 • Költséghely
 • Költségviselő
 • A közvetlen önköltség, bekerülési érték
 • A költségek könyvviteli elszámolása
 • Az önköltségszámítás
 • Az önköltségszámítás-kalkuláció formái
 • Az előkalkuláció
 • A közbenső kalkuláció
 • Az utókalkuláció

Önköltségszámítás szabályai III. - 36 perc 42 másodperc

Az önköltségszámítás tárgya

 • Kalkulációs időszak
 • Az önköltségszámítás legfontosabb feladatai
 • Az önköltségszámítással kapcsolatos törvényi előírások
 • Az önköltségszámítás tárgya

IV. Önköltségszámítás szabályai - 34 perc 48 másodperc

A kalkulációs költségtényezők tartalma

 • A kalkulációs séma
 • „Felülről” számított önköltség sémája
 • A költségtényezők tartalma
 • Közvetlen személyi juttatások költsége
 • Munkaadókat terhelő járulékok közvetlen költsége
 • Mit is nevezünk pótlékkulcsnak?
 • Tényleges pótlékkulcs
 • Előállítási külön költség
 • Egyéb közvetlen költség

V. Önköltségszámítás szabályai - 18 perc 41 másodperc

A közvetett költségek elszámolásának és felosztásának módja

 • Karbantartó műhely
 • Kazánház és energiaszolgáltatás
 • Gépjármű üzemeltetés
 • Konyha (élelmezési üzem)
 • Házinyomda

VI. Önköltségszámítás szabályai  - 39 perc 58 másodperc

VII. Az önköltségszámítás főbb módszerei

 • Osztókalkuláció
 • Pótlékoló kalkuláció
 • Tevékenység alapú kalkuláció
 • Normatív kalkuláció
 • Vegyes kalkuláció

VIII. Költségelszámolás bizonylatolása

 • A termeléssel (szolgáltatással) összefüggő alapvető bizonylatok
 • Az önköltségszámítás bizonylatainak kiemelt alaki és tartalmi kellékei
 • Az előkalkuláció (árvetés) bizonylatai
 • Az utókalkuláció bizonylatai
 • Önköltségszámitási szabályzat célja és tartalma
 • Költség, önköltségszámítási alapfogalmak
 • Az önköltségszámítás tárgya
 • A kalkulációs költségtényezők tartalma
 • A közvetett költségek elszámolásának és felosztásának módja
 • Az önköltségszámítás módszere
 • Munkaszámok
 • Az önköltségszámítás készítésének időpontja
 • Az önköltségszámításhoz szükséges adatszolgáltatás
 • A költségelszámolás bizonylatolása
 • Az önköltségszámítás és a könyvviteli rendszer közötti egyeztetések
 • Záró rendelkezések
 • Hagyományos önköltségszámítás
 • Az állatok élőtömeg-önköltségének kiszámítása
 • A növénytermesztési termékek önköltségének megállapítása

Szellemi termékek, létrejöttük és értékelésük  tematikája
(3 tanóra)
Előadók: Badak Zsuzsanna, Badak Béla

Az előadás célja:

Az előadásban sorra vesszük a szellemi vagyon számviteli és adózási vonatkozásait, a létrejöttük folyamatától az adóhatásukig.

Hasznossága:

 • A tudásalapú gazdaság alapja az IP (intellectual property – szellemi vagyon), mely emiatt egyre nagyon mértékben jelenik meg a vállalkozások vagyonában;
 • A könyvelésben gyakran meg sem jelenik, mert immaterialitása miatt a könyvelés csak a dokumentációra támaszkodhat, mely gyakran hiányos vagy hiányzik;
 • A számviteli szakemberek jártassága a szellemi vagyon kapcsán, gyakran máshogy kell kezelni, mint a materiális eszközöket.

 

Tematika:

 1. Szellemi termék létrejötte (41p), előadó Badak Zsuzsanna
 • A szellemi termék fogalma;
 • Szellemi termékek fajtái;
 • Szellemi termék keletkezése: melyet nagyban meghatároz az, hogy milyen módon jön létre, ezért sorra vesszük:
  • Vásárolt szellemi termék;
  • Apport és ingyenes átvétel;
  • Saját fejlesztés: a fejlesztés folyamata hatással van az eredményre, ezért azt részletesen vesszük végig.

 

 1. A fejlesztési folyamatok számviteli elszámolása (45p), előadó Badak Béla
 • Elszámolható költségek köre;
 • Költségelszámolás;
 • Alvállalkozói megbízások;
 • Innovációs projekt számviteli elszámolása;
 • K+F projekt számviteli elszámolása;
 • A K+F projekt befejezése;
 • Innovációs és K+F projekt összehasonlítása számviteli szempontból;
 • Létrejött eredmények elszámolása.

 

 1. A fejlesztések hatása a beszámolóra (42p), előadó Badak Béla
 • A tervezés szerepe;
 • Megosztott fejlesztések;
 • A szellemi termékek beszámolót befolyásoló hatása;
 • A beszámolóval kapcsolatos év végi teendők.

 

 1. Az adózást érintő szellemi termékek (18p), előadó Badak Zsuzsanna
 • Adóalap kedvezmények társasági adóban;
 • Iparűzési adó csökkentés.