ONLINE Mérlegképes továbbképzés (IFRS szakterület) - Tematika

 

Saját tőke vagy kötelezettség? – Esetpéldák az IFRS 2, az IFRS 9, az IAS 19 és az IAS 32 standardok témaköreiből
Előadó: Dr. Karai Éva
Témakörök:

I. ALAPFOGALMAK (5 perc)
1) Keretelvek
     i. Eszköz,
     ii. Kötelezettség 
     iii. Saját tőke
2) IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentumok
     i. Pénzügyi eszköz
     ii. Pénzügyi kötelezettség
     iii. Tőkeinstrumentum

II. PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK – IFRS 9 szerint (18 perc)
1) A pénzügyi kötelezettségek értékelési csoportjai
2) Pénzügyi kötelezettségek kezdeti megjelenítése és követő értékelése
3) Esetpélda az eredménnyel szemben valós értéken értékelt (FVTPL) pénzügyi kötelezettségek értékelésére
4) Esetpélda az amortizált bekerülési értéken értékelt (AC) pénzügyi kötelezettségek értékelésére

III. MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK – IAS 19 szerint (55 perc)
1) A munkavállalói juttatások fogalma, tartalma, kategóriái
2) Munkavállalókkal szembeni juttatások megjelenítése
3) Rövid lejáratú munkavállalói juttatások elszámolása. Mintafeladatok.
4) Munkaviszony megszűnése utáni juttatások elszámolása. Mintafeladatok.
     i. Meghatározott hozzájárulási programok elszámolása.
     ii. Meghatározott juttatási programok elszámolása.
5) Egyéb hosszú távú munkavállalói programok elszámolása
6) Végkielégítések kötelemként, ráfordításként történő megjelenítése. Mintafeladat.

IV. SAJÁT TŐKE – IAS 32 szerint (45 perc)
1) A saját tőkeként (tőkeinstrumentumként) történő megjelenítés feltételei.
2) Pénzügyi kötelezettségként megjelenítésre kerülő részvények.
3) Kapcsolódó osztalék, kamat, nyereség, veszteség elszámolása
4) Törzsrészvények kibocsátása. Mintafeladat.
5) Visszavásárolt saját tőkeinstrumentumok. Teljesítések saját tőkeinstrumentumokkal. Mintafeladatok.
6) Összetett pénzügyi instrumentumok. Kötelezettség és saját tőke komponens meghatározása, értékelése, számviteli elszámolása. Mintafeladat.

V. RÉSZVÉNYALAPÚ KIFIZETÉSEK – IFRS 2 szerint (78 perc)
1) A részvényalapú kifizetések tartalma, formái
2) Tőkeinstrumentumban kiegyenlített ügyletek értékelése
     i. Közvetlen és közvetett módszer. Mintafeladat.
     ii. Megszolgált és feltételhez kötött juttatások értékelése, elszámolása. Mintafeladatok.
3) Pénzeszközben kiegyenlített részvényalapú juttatások értékelése, számviteli elszámolása. Mintafeladat.
4) Részvényalapú kifizetések választási lehetőséggel. Mintafeladat.