ONLINE Mérlegképes továbbképzés (PÉNZÜGYI szakterület) - Tematika

 

Számviteli változások a hitelintézeteknél és a pénzügyi vállalkozásoknál 2023. január 1-jétől és Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek
Előadó: Horváth Józsefné

 

Témakörök:

I. Számviteli változások a hitelintézeteknél és a pénzügyi vállalkozásoknál 2023. január 1-jétől – 14 perc
-   Számviteli törvény változások (Az Szt. 114/I. §-a mikkel egészült ki)
-   A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó
     kormányrendeletek esetében mik változtak
-   A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
    szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása
-   A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
    kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
-   A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
    sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
-   A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
    kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
-   A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
    sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
-    Számviteli törvény változások (Mely szövegek pontosítására került sor)

II. Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek – 27 perc
- Valós érték fogalma
- További fogalmak (aktív piac, bekerülésiérték-megközelítés, belépési ár, kilépési ár, várható cash flow, legértékesebb és legjobb hasznosítás, jövedelem-szempontú megközelítés)
- Eszközök és/vagy kötelezettségek definíciós meghatározása

III. Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek – 20 perc
- Mi az ügylet, illetve az ügylet definíciós meghatározása, kifejtése

IV. Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek – 31 perc
- Piaci szereplők meghatározása (mit mondanak a piaci szereplőkről a standerdek)
- Az árral kapcsolatos különféle megállapítások
- Nem pénzügyi eszközökre történő alkalmazás, hogyan történik
- A kötelezettségekre és a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaira történő alkalmazással kapcsolatosan mi a helyzet valós értékkel kapcsolatosan felmerülő tételeknél
- Hogyan alakulnak az olyan kötelezettségek és tőkeinstrumentumok, amelyek más feleknek eszközként vannak a tulajdonában
- Nemteljesítési kockázat meghatározása
- A kötelezettségnek vagy a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumának az átruházását akadályozó korlátozás meghatározása
- Látra szóló pénzügyi kötelezettség meghatározása

V. Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek – 28 perc
- Piaci kockázatoknak való kitettség meghatározása
- A valós érték szükségességének meghatározása
- Valós érték kezdeti megjelenítéskor mit tudunk ilyenkor figyelembe venni
- Értékelési technikák meghatározása

VI. Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek – 29 perc
- Az értékelési technikák inputjai (meghatározása, illetve hogyan lehet érvényesíteni)
- A pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettsége besorolásának értékelési csoportba történő megjelenítésével kapcsolatos meghatározás (inputok)
- 1. szintű input meghatározása, kifejtése
- 2. szintű inputok meghatározása, kifejtése
- 3. szintű inputok meghatározása, kifejtése

VII. Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek – 27perc
- Az értékelési eljárások elvei, meghatározása
- Jelenértékszámítási módszerek
- Példák valós érték meghatározására

VIII. Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek – 24 perc
- A valós érték mérésének specialitásai (Használat-értékelési premissza és Csere-értékelési premissza meghatározása)
- Társult vállalkozásnál, hogyan tudjuk megjeleníteni a valós értéket
- Közös vállalkozásnál, hogyan tudjuk megjeleníteni a valós értéket
- Származékos ügyletnél, hogyan tudjuk megjeleníteni a valós értéket
- A mérleg és a valós értékelési szintek strukturális tendenciái
- Közzétételi kötelezettség meghatározására
- Kockázatok típusai és közzétételük