ONLINE Mérlegképes továbbképzés (vállalkozási + IFRS szakterület) - Tematika


Vállalkozási szakterület

Főbb adónemek változásai 2021 (ART, AIR, AVT, SZJA, TAO, KIVA, KATA, HIPA, TB) és az Online számla változásai
(8 tanóra)
Előadók: dr. Kovács Ferenc, dr. Bogdán Zsuzsanna, S. Csizmazia György és Czöndör Szabolcs

Témakörök:
- ART, AIR, AVT változások
- SZJA változások
- TAO változások
- KIVA, KATA, HIPA változások
- TB változások
- Online számlzás - tapasztalotok és változások
 
Értékesítés nettó árbevételének számviteli elszámolása illetve Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás számviteli elszámolása 2021. évben (8 tanóra)
Előadó: Rezsabek Angéla
 
Témakörök:
1. Értékesítés nettó árbevételének számviteli elszámolása 2021. évben
 
- Vásárolt készletek értékesítésének számviteli elszámolása
- Saját termelésű készletek értékesítésének számviteli elszámolása
- Értékesítés nettó árbevételének elhatárolt összegei
- Utalványok értékesítésének számviteli elszámolása
- Pénzügyi lízing számviteli elszámolása
- Értékesítés nettó árbevételét csökkentő összegek számviteli elszámolása
- Tulajdonjogfenntartással történő értékesítés számviteli elszámolása
- Bizományos ügyletek és közvetítő által szervezett ügyletek számviteli elszámolása
- Tulajdonosnak készletek átadása
 

2. Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás számviteli elszámolása 2021. évben

- Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása
- Követelésekhez kapcsolódó gazdasági események elszámolása
- Céltartalékokhoz kapcsolódó könyvelési tételek
- Üzletág értékesítés számviteli elszámolása
- Adott- kapott támogatások elszámolása
- Káresemények, kártérítések és kapcsolódó gazdasági események számviteli elszámolása
- Térítés nélküli - visszaadási kötelezettség nélküli – átadás, átvétel számviteli elszámolása
- Tartozás átvállalás, elengedett kötelezettség számviteli elszámolása
- Apportként átadás, apportként átvétel számviteli elszámolása

 

IFRS szakterület

Eszközök valós értékelése - Esetpéldák az IFRS 13, az IAS 16, az IAS 38, az IAS 40, IAS 41, az IFRS 5 és az IFRS 9 standardokból
Előadó: Dr. Karai Éva
 
Témakörök:

I. IFRS 13 Valós értékelés
   1) Alapfogalmak
          i. Valós érték, valós értékelés
         ii. A valós értékeléshez kapcsolódó kiinduló feltételezések
        iii. Elsődleges piac vs. Legkedvezőbb piac - Esetpélda


   2) Nem-pénzügyi eszközök valós értékelése - Esetpélda

   3) Valós értékelés
          i. Értékelési elvek
         ii. Értékelési módszerek
        iii. Valós érték hierarchia

II. Tárgyi eszközök és immateriális javak valós értékelése
   1) IAS 16 Ingatlanok, gépek, berendezések
         i. Kezdeti megjelenítés, értékelési módszerek, követő értékelés
        ii. Az átértékelés számviteli elszámolása – Esetpélda   
       iii. Az átértékelés hatása az átfogó jövedelemkimutatásra – Esetpélda
       iv. Az átértékelési tartalék kivezetése - Esetpélda


   2) IAS 40 Befektetési célú ingatlanok
          i. Fogalma, kezdeti megjelenítés, követő értékelés
         ii. Valós érték modell vs. Bekerülési érték modell – Esetpélda
        iii. Az átsorolások szabályrendszere - Esetpélda


   3) IAS 38 Immateriális javak
          i. Fogalma, kezdeti megjelenítése
         ii. Üzleti kombinációban megszerzett immateriális eszközök – Esetpélda
        iii. Állami támogatással megszerzett immateriális eszközök – Esetpélda
        iv. Csere útján megszerzett immateriális eszközök – Esetpélda
         v. Immateriális javak követő értékelése - Esetpélda

III. IFRS 5 - Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnő tevékenységek
   1) A standard hatóköre. A besorolás feltételei

   2) Kezdeti megjelenítés és követő értékelés. Az átsorolás menete. Esetpélda.

IV. IAS 41 – A mezőgazdaság

   1) Fogalmak, a standard hatóköre. A biológiai eszközök csoportjai

   2) Kezdeti megjelenítés. A nem valós értéken történő értékelés feltételei.

   3) Valós értékelés kötelező időpontjai. Valós érték hierarchia biológiai eszközöknél.

   4) Földhöz kapcsolódó biológiai eszközök valós értékének meghatározása. Esetpélda.

   5) Biológiai eszközök és mezőgazdasági termékek követő értékelése.

   6) Esetpélda a biológiai eszközök értékelésére.

   7) Esetpélda a biológiai eszközök mozgására és értékelésére.

   8) Állami támogatások. Esetpélda az állami támogatások eredményhatékony elszámolására.

V. Pénzügyi eszközök valós értékelése
   1) Pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó alapfogalmak IAS 32 szerint

   2) A pénzügyi eszközök leggyakoribb megjelenési formái és az ezekhez kapcsolódó értékelési módszerek kezdeti megjelenítéskor és követő értékeléskor

   3) Pénzügyi eszközök értékelési csoportjai IFRS 9 szerint

   4) Pénzügyi eszközök kezdeti megjelenítése és követő értékelése IFRS 9 szerint

         i. Esetpélda hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközök értékelésére

        ii. Esetpélda részvények értékelésére