ONLINE Mérlegképes továbbképzés (vállalkozási + IFRS szakterület) - Tematika


Vállalkozási szakterület


Főbb adónemek 2024-es változásai (TAO, KIVA, KATA, SZJA, HIPA, TB, ART, AVT), valamint a 2023 második felében megjelent évközi módosítások és ÁFA digitalizáció 2024-ben
(8 tanóra)

Előadók: dr. Kovács Ferenc, dr. Bogdán Zsuzsanna, S. Csizmazia György és Czöndör Szabolcs

Témakörök:

- Adóeljárás változások (ART, AVT)
- TAO változások
- KIVA, KATA változások
- SZJA változások
- HIPA változások
- TB változások
- ÁFA digitalizáció 2024-ben

 

Értékesítések és értékesítésként kezelendő kiemelt gazdasági események számviteli elszámolása és Külföldi pénznemre szóló eszközök és források értékelése 
(8 tanóra)
Előadó: Rezsabek Angéla

Témakörök:

A számviteli törvény változásai és az időbeli elhatárolásokhoz kapcsolódó aktuális (4 tanóra)

 1. Számviteli törvényi változások a 2023. évi LIX. tv. alapján
 2. Számviteli törvényi változások a 2023. évi LXXXIII. törvény alapján
 3. Számviteli törvényi változások a 2023. évi LXXXIV. törvény alapján
 4. Időbeli elhatárolásokhoz kapcsolódó aktuális kérdések

Gazdasági környezet változásainak, bizonytalanságok időszakának számviteli feladatai (4 tanóra)

 1. Vállalkozás folytatása számviteli alapelv vizsgálata
 2. Értékvesztés elszámolása
 3. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása
 4. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
 5. Átsorolások
 6. Céltartalékok képzésének jelentősége
 7. Saját tőkéhez kapcsolódó aktuális kérdések
 

IFRS szakterület
Esetpéldák, elméleti áttekintés az IAS 12, IFRS 15, IAS 1 és az IAS 36 standardok témaköréből

Előadó: Bűdy Zoltán

 

Témakörök:

I. IAS 12 Jövedelemadók
       1) Hatókör – Jövedelemadók elszámolása
       2) Fogalmak
               i. A számviteli nyereség
               ii. Az adóköteles nyereség (negatív adóalap)
               iii. Az adóráfordítás (adóbevétel)
               iv. A tényleges adó
       3) Tényleges adók felsorolása
       4) Halasztott adó fogalma és Átmeneti különbözetek
       5) Jövedelemadók eredményhatása és Megjelenítés feltételei
       6) Jellemző átmeneti különbségek
               i. Számviteli és adó szerinti értékcsökkenés
               ii. Eszközök értékvesztése
               iii. Céltartalék
               iv. Értékhelyesbítés
               v. Elhatárolt veszteség
               vi. Fejlesztési tartalék
       7) Időbeli adókülönbségek – példák
       8) Értékcsökkenés hatása – példák
       9) Céltartalék hatása
     10) Eszközök és kötelezettségek adóalapja
               i. Adóalapok ÉCS és CT példák alapján
               ii. Mérlegalapú megközelítés
     11) Halasztott adók IFRS szerinti értékelése
               i. Elhatárolt veszteség halasztott adó hatása
               ii. DTA realizálás és közlése
               iii. Értékelési elvek
               iv. Prezentációs követelmények
               v. Közlési elvárások
     12) Példák
         

II. IFRS 15 Vevői szerződések bevétel elszámolása
      1) IFRS 15
              i. bevezetése
              ii. hatóköre
              iii. meghatározása
              iv. célkitűzései
      2) Az IFRS 15 egy új módszert vezet be - A fenti elveket a standard 5 lépéses módszerrel éri el
              i. Szerződés(ek) azonosítása
              ii. Az egyes teljesítési kötelezettségek azonosítása
              iii. A tranzakciós ár meghatározása
              iv. A tranzakciós ár felosztása az egyes teljesítési kötelezettségek között
              v. Az egyes kötelezettségekhez rendelt árbevétel elszámolása
      3) Szerződés(ek) azonosítása
              i. Fogalmak
              ii. Szerződések jellemzői
              iii. Megfontolandó kérdések
              iv. Szerződések összevonása
              v. Szerződések módosítása
     4) Külön teljesítési kötelezettségek beazonosítása
              i. Fogalmak
              ii. Megkülönböztethetőség vizsgálata
              iii. Megkülönböztethető áruk vagy szolgáltatások - Két feltétel teljesülése esetén
              iv. Teljesítési kötelezettségek külön beazonosítása - példával
              v.Példa
              vi. Vélelmezett teljesítési kötelezettségek
     5) Tranzakciós ár meghatározása
              i. Egyedi és tranzakciós ár fogalma
              ii. A tranzakciós árat befolyásoló tényezők
              iii. Változó ellenérték megjelenítése és becslése - példával
              iv. Kötelezettség vállalások - példákkal
              v. Jelentős finanszírozási komponens
              vi. Vevői opciók
              vii. Egyéb kitételek
     6) Tranzakciós ár allokálása teljesítési kötelezettségekre
              i. Fogalmak
              ii. Egyedi eladási árak megállapítása
              iii. Tranzakciós ár allokálása – példával
              iv. Tranzakciós ár változása
     7) Árbevétel elszámolása az egyes teljesítési kötelezettségekre
              i. Árbevétel elszámolásának időzítése – fogalmak
              ii. Bevétel elszámolása időtartam – fogalmak
              iii. Teljesítés fokának mérése – példával
              iv. Szerződéses költségek – példával
              v. Közlési követelmények

III. IAS 1 standardot érintő változások
     1) IAS 1 változások
              i. Mit érint: IAS1 és IFRS Practice Statement 2 módosítása
     2) Lényeges számviteli politika – Mi számít lényegesnek? IAS1:7; PS2:5
              i. Számviteli politikával kapcsolatos információ mikor lehet lényeges? (PS2 példák)
              ii. Lényegesség meghatározásának 4 lépése
     3) Kvalitatív és kvantitatív kölcsönhatások mérlegel az értékelés során
     4) Mátrix összeállításánál a lényegességi szempontok megítélése
              i. Számviteli politika
              ii. Esemény
              iii. Fontossági sorrend a lényegességi mátrix eredménye alapján
     5) Specifikus szempontok előtérben
     6) IAS 1 jelentős változása - IFRS 18 hatása
              i. IAS 1 eredménykimutatás
              ii. IFRS 18 legjelentősebb változtatásai
                     i. Működési tételek
                     ii. Befektetési tételek
                     iii. Finanszírozási tételek
                     iv. Árfolyam nyereség és veszteség kérdése
                     v. Cash flow hivatkozás - Az IAS7 standard továbbra is érvényes az alábbi IFRS18 kiegészítésekkel
                     vi. Közlési követelmények változása
                     vii. Vezetői teljesítménymérők

IV. IAS 36 Eszközök értékvesztése
     1) IAS 36
              i. Célja
              ii. Hatókör
     2) Alapelv
              i. Megjelenítés feltétele
     3) Értékvesztés miatti veszteség
     4) Pénztermelő egység (CGU)
     5) Értékvesztés azonosítása
              i. Lehetséges körülmények – Külső, Belső
              ii. Lehetséges értékvesztés vizsgálat
     6) Megtérülő érték számítása
              i. Értékesítési költséggel csökkentett valós érték
              ii. Használati érték
                     i. Jövőbeni cash flow
                     ii. Diszkont ráta
     7) Cash flow becslés – példával
     8) Érzékenységi vizsgálatok
     9) Értékvesztés aktualizálása és visszaírása - példával
   10) Goodwill értékvesztés – példával
   11) Közlési követelmények