ONLINE Mérlegképes továbbképzés (vállalkozási + IFRS szakterület) - Tematika


Vállalkozási szakterület


Főbb adónemek 2023-as változásai (ART, AIR, AVT, SZJA, TAO, KIVA, KATA, TB), valamint a 2022 második felében megjelent évközi módosítások és Adózás digitalizáció: Bizonylattól az áfabevallásig
(8 tanóra)
Előadók: dr. Kovács Ferenc, dr. Bogdán Zsuzsanna, S. Csizmazia György és Czöndör Szabolcs

Témakörök:
- Adóeljárás változások (ART, AIR, AVT)
- TAO változások
- SZJA változások
- KATA változások
- HIPA változások
- TB változások
- Adózás digitalizáció: Bizonylattól az áfabevallásig

 

Értékesítések és értékesítésként kezelendő kiemelt gazdasági események számviteli elszámolása és Külföldi pénznemre szóló eszközök és források értékelése 
(8 tanóra)
Előadó: Rezsabek Angéla

Témakörök:
Értékesítések és értékesítésként kezelendő kiemelt gazdasági események számviteli elszámolása (4 tanóra)
1. Értékesítés számviteli elszámolásának eredményhatása
2. Az üzleti évben értékesített üzletág számviteli elszámolása
3. Értékesítésként kezelendő kiemelt gazdasági események számviteli elszámolása
4. Értékesítés bizonylatai
5. Értékesítéshez kapcsolódó engedmények számviteli elszámolása

Külföldi pénznemre szóló eszközök és források értékelése (4 tanóra)

1. Számviteli politikában választható árfolyamok
2. Devizában meghatározott beszerzések kiemelt gazdasági eseményeinek számviteli elszámolása
3. Árfolyamkülönbözetek számviteli elszámolása
4. Devizában adott – kapott kölcsön elszámolása
5. Devizában adott-kapott előleg számviteli elszámolása

 

IFRS szakterület

Készletek számviteli elszámolásai - Esetpéldák az IAS 2, az IAS 41, az IFRS 15, az IAS 16, az IAS 38 és az IFRS 9 standardok témaköréből
Előadó: Dr. Karai Éva
 
Témakörök:
 
Eszközök elidegenítése az IFRS-ek rendszerében - Esetpéldák, elméleti áttekintés az IAS 16, IAS 38, IAS 40, IFRS 16 és az IFRS 9 standardok témaköréből
Előadó: Dr. Karai Éva

 

Témakörök:

 

Az előadás célja:

A tárgyi eszközök, immateriális javak, pénzügyi eszközök esetében esetpéldákon keresztül rávilágítani az elidegenítések elszámolási különbségeire. A tárgyi eszközök, immateriális javak, esetében áttekintésre kerül az értékesítés és a lízingbeadás számviteli elszámolása. A lízingbeadás számvitelének bemutatása során olyan gyártó- vagy kereskedő vállalatoknál alkalmazott lízingügyleteket is megismerünk, amikor a vevő részére a készletet a vállalat nem értékesíti, hanem lízingbe adja. A pénzügyi eszközök esetében az átadás és a kivezetés IFRS 9 szerinti fogalmának bemutatását követően áttekintjük az átadás különböző eseteit: amikor az átadás a pénzügyi eszköz kivezetésével jár, amikor az átadást követően továbbra is az átadó szerepelteti az eszközt a mérlegében, továbbá megismerjük azt az esetet is, amikor az átadott eszközt a folytatódó részvétel mértékében jeleníti meg az átadó vállalat.

 

I. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése az IAS 16, IAS 38, IAS 40, IFRS 5 standardok alapján

 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékelése, értékelési modellek
 2. Tárgyi eszközök, immateriális javak kivezetése
  1. A kivezetés eredményhatásának elszámolása
  2. Az elidegenítés eredményének meghatározása
  3. Mintafeladat átértékelési modellel értékelt tárgyi eszköz értékesítésére
  4. Értékesítésre tartott befektetett eszközök besorolásának feltételei, értékelése

II – III. Lízingbeadás számvitele IFRS 16 standard szerint

 1. Lízinghez kapcsolódó alapfogalmak

 2. A lízing minősítése a lízingbeadónál
  1. Pénzügyi lízing
  2. Operatív lízing

 3. Pénzügyi lízingre utaló szerződéselemek. Pénzügyi lízing értékelése.
  1. Pénzügyi lízing kezdeti megjelenítése a lízingbeadónál
  2. Mintafeladatok a lízingkövetelés értékének meghatározására
  3. Pénzügyi lízing követő értékelése a lízingbeadónál
  4. Mintafeladat a maradványérték-változás számviteli hatásának bemutatására
  5. Gyártó, kereskedő lízingbeadók számviteli elszámolásának sajátosságai
   1. A pénzügyi lízing megjelenítése
   2. Mintafeladat a gyártó lízingbeadó számviteli elszámolására

 4. Operatív lízing elszámolásának sajátosságai
  1. Mögöttes eszközök, lízingbevételek, ráfordítások, kezdeti közvetlen költségek számviteli elszámolása, gyártó, kereskedő lízingbeadó operatív lízingje
  2. Mintafeladat operatív lízing számviteli elszámolására

 

IV.-VIII. Pénzügyi eszközök átadása, kivezetése az IFRS 9 standard szerint

 1. Pénzügyi eszközök értékelése
  1. Amortizált bekerülési értéken értékelt (AC) pénzügyi eszközök értékelési csoportja
  2. Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értkelt hitelviszonyt megtestesítő (FVOCI-IDI) pénzügyi eszközök értékelési csoportja
  3. Eredménnyel szemben valós értéken értékelt (FVTPL) pénzügyi eszközök értékelési csoportja
  4. Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt sajáttőke-befektetések (FVOCI-IEI) értékelési csoportja

 2. Pénzügyi eszközök átadása, kivezetése
  1. A pénzügyi eszköz átadásának, kivezetésének feltétele
  2. Pénzügyi eszköz átadásakor a kockázatok és a hasznok értékelése. A pénzügyi eszköz átadásának formái.
  3. A pénzügyi eszköz átadása, ha az átadás kivezetésnek minősül
   1. Pénzügyi eszközök egészének kivezetése. A kivezetés hatásai. Mintafeladat részvények értékesítésére.
   2. Pénzügyi eszköz ellenértékének meghatározása. Mintafeladat az ellenérték meghatározására.
   3. Pénzügyi eszköz részének kivezetése. Az átadott rész kivezetésének a hatása. Mintafeladat a pénzügyi eszköz részének kivezetésére.
   4. Szokásos vétel és eladás számviteli elszámolása. A kötés és a teljesítés időpontja szerinti elszámolás. Mintafeladatok a kötéskori és teljesítéskori elszámolásra.
  4. A pénzügyi eszköz átadása, ha az átadás nem minősül kivezetésnek
   1. A számviteli elszámolás sajátosságai.
   2. Esetek, amikor az átadott pénzügyi eszköz nem vezethető ki.
   3. Mintafeladat kivezetés nélküli átadásra – REPO ügylet.
  5. Pénzügyi eszközök átadása, megjelenítés a folytatódó részvétel mértékéig
   1. A folytatódó részvétel megjelenítése eszközként és kötelezettségként.
   2. Példák a folytatódó részvételre.
   3. Mintafeladat a folytatódó részvétel mértékében történő megjelenítésre.