Panaszkezelési tájékoztató

 
Panaszkezelés módja:
 
A résztvevő panaszát szóban vagy írásban közölheti a képzőintézménnyel, illetve a képzőintézmény érdekében vagy javára eljáró személlyel:
 
  • Személyesen, a Sämling Kft. székhelyén: 1124 Budapest, Németvölgyi út 64.
    Ügyfélszolgálati időben: K-Cs: 9:00 – 16:00. Hétfőn, pénteken és hétvégén zárva tartunk. Ügyfélfogadási időben előre egyeztetett időpontban várjuk az érdeklődőket.
  • Levélben, a cég székhelyére címezve: 1124 Budapest, Németvölgyi út 64.
  • E-mailben: panasz@samling.hu e-mail címre továbbítva;
  • Kifejezetten erre a célra kialakított űrlap kitöltésével, honlapunkon keresztül:
    www.samling.hu / Cégünkről / Panaszkezelés felülete 

 

A szóbeli panaszt a képzőintézmény azonnal megvizsgálja és szükség esetén orvosolja. Ha a résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a képző intézmény a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul panaszkezelési űrlapot tölt ki, és annak egy másolati példányát

  • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a résztvevőnek átadja,
  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a képzőintézmény a résztvevőnek legkésőbb 30 napon belül azonosítóval ellátott panaszkezelési űrlapot használva érdemi választ ad.

 

A panasz elutasítása esetén a képző intézmény a résztvevőt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza az illetékes hatóság, illetve a résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a képzőintézmény a résztvevői jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.


Panasznak minősül a panasztevő nevével ellátott és konkrét esetre történő észrevétel, beadvány. Képzéssel kapcsolatos véleményét elmondhatja névtelenül is a résztvevői elégedettségi kérdőív kitöltésével. 

 

Az intézmény ügyfélszolgálatán a Panaszkezelési űrlap megtalálható. Igény esetén, kérje ügyintézőnktől. 

 

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 01.

Frissítve: Budapest, 2024. február 22.

 

Ecsédi-Dandóci Edit
Ügyvezető