Szolgáltatásmarketing stratégiák - Tematika

1. nap 

I. Modul- 10.30-13.30

Célcsoportok

A szolgáltatásmarketing összetett feladat, melyet csak úgy lehet magas szinten művelni, amennyiben ismerjük az adott szolgáltatás célcsoportjait. Ebben a modulban a lehetséges célcsoportokat vizsgáljuk közelebbről.

10 K

A 10 K rendszer alapján felépíthető az a logikus és szisztematikus rendszer, melynek segítségével vizsgálhatjuk céljainkat különböző időtávokban és azok folyamatos változásában. A folyamat komplexitása sokkal jobban érzékelhető, a lehetséges konfliktusforrások a rendszer normális működését veszélyeztető pontok könnyebb felderíthetőségét teszi lehetővé.

SWOT - ESETTANULMÁNYOK

A SWOT elemzés a szolgáltatásmarketing egyik fő építőpillére. Az elemzés keretében meg kell vizsgálni azokat az adottságokat amelyeknek fejlődését – bizonyos határok között – képesek vagyunk befolyásolni. A külső környezet elemzése során fel kell tárni azokat a lehetőségeket és veszélyeket is magukba foglaló folyamatokat, amelyek befolyásolása kívül esik a terület hatáskörén. Ennek eredményeképpen kulcsfontosságú előnyöket és lehetőségeket tárhatunk fel a vállalkozás számára.

 

II. Modul- 14.00-15.30

MIR

A Marketing Információs Rendszer feladata, hogy a piaci információk gyűjtése és a piaci környezet elemzése segítségével megalapozza az optimális marketingdöntéseket. A modul a rendszer elemeinek megismerésén és feltérképezésén keresztül építi fel a szolgáltatásmarketing stratégia kulcs alapelemeit.

 

III. Modul - 15.45-17.00

MIR - ESETTANULMÁNYOK

A szolgáltatásmarketing-stratégiát megalapozó információs rendszer tervezése, működtetése és fejlesztése folyamatos kihívás a vállalkozások számára. Az elemzésre kerülő esetek a projektek sikeressége szempontjából kulcsfontosságú elemeket vizsgálják.

 

2. nap 

IV. Modul- 9.30-12.30

Exponenciális tervezés

A piaci kihívásokra lehetséges válasz az exponenciális marketing szemléletmód, mely sok tekintetben szakít a „hagyományos” marketingtervezéssel. Az exponenciális marketing nem kizárólag a stratégiai lépések sorrendjének változását jelenti, hanem egyúttal magába foglalja az adott terület legjobb gyakorlati módszereit a tervezéstől a megvalósításig.

 

V. Modul- 13.00-16.00

Kulcs a szolgáltatásmarketinghez

A Kulcs-modell négy különböző üzleti tervezési területet jelöl ki (az infrastrukturális, az ajánlati, az ügyfél oldali, illetve a pénzügyi területeket). A modulban ezeket a területeket ismertetjük és ezek stratégiai jelentőségét a vállalkozások számára.