TANTERMI Mérlegképes továbbképzés (vállalkozási szakterület) - Tematika

 
Külföldi pénznemre szóló eszközök és források értékelése, értékesítések és értékesítésként kezelendő kiemelt gazdasági események számviteli elszámolása (8 tanóra)
Előadó: Rezsabek Angéla
 
Témakörök:
 1. KÜLFÖLDI PÉNZNEMRE SZÓLÓ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)
 • Számviteli politikában választható árfolyamok
  • Állományba vétel alkalmazható árfolyamai
  • Állományból kivezetés alkalmazható árfolyamai
  • Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozónál előírt specialitások
  • Az általános forgalmi adóról szóló törvény hatása a követelések, kötelezettségek állományba vételének átszámított összegére

 • Devizában meghatározott beszerzések kiemelt gazdasági eseményeinek számviteli elszámolása
  • Immateriális javak beszerzése
  • Tárgyi eszközök beszerzése
  • Készletek beszerzése
  • Követelések vásárlása
  • Eladott közvetített szolgáltatások beszerzése
  • Üzemanyag számlák (kiemelten a külföldi tankolások)
  • Munka-, egyen-, védő-, formaruha számlák
  • Védőital
  • Vásárolt szakkönyvek, folyóiratok
  • Víz, villany, gázszámlák
  • Bérlet
  • Oktatás, továbbképzés
  • Bizományi tevékenység
  • Szervíz számlák
  • Szállítási költségek

 • Árfolyamkülönbözetek számviteli elszámolása
  • Kötelezettség kiegyenlítésének árfolyamkülönbözetei
   • A beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó - devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett - devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyamkülönbözete
   • Pénzügyi műveletek eredményét módosít
  • Évközi realizált árfolyamkülönbözet számviteli elszámolása (terhelés, jóváírás, kompenzálás, beszámítás)
  • Fordulónapi átértékelés szabályai (mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozónál előírt specialitások)
   • Fordulónapi összevont árfolyamveszteség elhatárolásának kérdése (tripla feltétel teljesítésének vizsgálata)
   • Elhatároláshoz kapcsolódó céltartalék és lekötött tartalék képzése
   • Halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteség megszüntetése
   • Számszaki példán történő levezetés

 • Devizában adott – kapott kölcsön elszámolása
  • Állományba vétel számviteli elszámolása
  • Kiegyenlítés számviteli elszámolása
  • Kapcsolódó kamat számviteli elszámolása
  • Devizában meghatározott értékvesztés összegének elszámolása
  • Engedményezett, faktorált, elengedett, behajthatatlan kölcsön összegének elszámolása

 

 • Devizában adott-Kapott előleg számviteli elszámolása
  • Előlegkérő, pénzmozgás és beszámítás bizonylatolása
  • Állományba vétel számviteli elszámolása
  • Beszámítás számviteli elszámolása
  • Számszaki példa levezetése megadott árfolyamokkal

 

 1. ÉRTÉKESÍTÉSEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSKÉNT KEZELENDŐ KIEMELT GAZDASÁGI ESEMÉNYEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA (4 ÓRA)
 • Értékesítés számviteli elszámolásának eredményhatása
  • Az üzleti évben értékesített vásárolt és saját termelésű készletek számviteli elszámolása
  • Az üzleti évben értékesített, teljesített szolgáltatások számviteli elszámolása
   • Eladott közvetített szolgáltatás
   • Saját teljesítmény elszámolása, kiszámlázása
  • Az üzleti évben értékesített tárgyi eszközök számviteli elszámolása
   • Nettó módon történő eredményhatás könyvelési tételei
   • Ingatlanok értékesítésének specialitásai
   • Gépjárművek értékesítésének specialitásai
  • Az üzleti évben értékesített immateriális javak számviteli elszámolása
  • Az üzleti évben értékesített követelések számviteli elszámolása

 • Az üzleti évben értékesített üzletág számviteli elszámolása

 

 • Értékesítésként kezelendő kiemelt gazdasági események számviteli elszámolása
  • A gazdasági társaságnál a jegyzett tőkének tőkekivonással történő leszállításakor a bevont részvények, üzletrészek, egyéb társasági részesedések ellenében átadott eszközök számviteli elszámolása
  • Tulajdonosnak osztalék kötelezettség kiegyenlítésére átadott eszközök számviteli elszámolása
  • Pótbefizetésként átadott eszközök számviteli elszámolása
  • Kötelezettségek teljesítésére átadott eszközök számviteli elszámolása
  • A befektetett eszközök használati, üzemeltetési, kezelési jogának átengedéséért kapott - általános forgalmi adót nem tartalmazó - számlázott ellenérték számviteli elszámolása

 • Értékesítés bizonylatai
  • Számviteli bizonylat és a számla kapcsolata
  • Számviteli bizonylat kötelező tartalmi előírása
  • Bizonylatok feldolgozási határideje
  • Bizonylatok megőrzési kötelezettsége
  • Számla tartalmi előírásai
  • Számla kibocsátási kötelezettség

 • Értékesítéshez kapcsolódó engedmények számviteli elszámolása
  • Utólagos engedmények kezelése bizonylatolása, könyvelése
  • Minőségi engedmények számviteli elszámolása
  • Mennyiségi engedmények számviteli elszámolása
  • Pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó engedmények számviteli elszámolása
  • Közvetett pénzvisszatérítési akció keretében adott engedményAdóváltozások a 2022. évi XXIV. törvény, a 2022. évi XLV. törvény és a kapcsolódó rendeleti szabályok alapján (8 tanóra)
Előadó: S. Csizmazia György

Témakörök:

Délelőtti 180 perc

Társasági adó változásai

 • Fogalmi kiigazítások, megye helyett vármegye
 • KATA hivatkozás kikerült a Tao törvényből
 • Szokásos piaci ár megállapításával kapcsolatos szabályok, változások már a 2022-es bevallásnál, példával
 • Transzferár nyilvántartási kötelezettség szabályai, változása, szigorodó bírságtételek
 • Adatszolgáltatási kötelezettség az éves Tao bevallásban, már a 2022-es évre vonatkozóan
 • Adóalap korrekciós tételek változása
 • Adókedvezményekkel kapcsolatos változások
 • Egyéb társasági adóval kapcsolatos 2023-as változások

Kisvállalati adó változásai

 • KIVA mértéke
 • Fogalmi változások a létszám számítás tekintetében
 • Új megszűnési esetek
 • Egyéb kisvállalati adóval kapcsolatos változások

Személyi jövedelemadózást érintő változás

 • A tölthető hibrid és a tisztán elektromos meghajtású járművek üzemanyag-felhasználásának elszámolása
 • Adómentességi szabályok változása
 • Az átalányadózás bevételi értékhatár arányosítása a katáról áttérőknél
 • A csoportos személyszállítás fogalmának kiegészítése
 • A 25 év alatti fiatalok kedvezményével kapcsolatos változások az adóhatóság a bevallási tervezetben feltünteti a rendelkezésére álló adatokat
 • Családi járulékkedvezményt érvényesítő egyéni vállalkozók negyedéves a adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettsége
 • Az átalányadózás választása során a bevételi értékhatárok figyelése
 • Az átalányadózás ismételt választásának változása
 • Az ingatlan szerzési időpontjának szabályai a házassági vagyonközösség esetén
 • A vagyonkezelői alapítványokkal és bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos szja változások
 • Fiatal anyák adóalap kedvezményének szabályai
 • Családi adóalapkedvezmény kiterjesztése
 • SZÉP kártyával kapcsolatos változások
 • Egyéb szja változások

 

Délutáni 180 perc

Szocho változásai

 • Kisbenzinkutakat üzemeltető vállalkozások szocho kedvezménye
 • Az átalányadózó egyéni vállalkozók szociális hozzájárulási adó bevallási és megfizetési kötelezettsége
 • Az átalányadózó egyéni vállalkozók göngyölítéses módszerrel meghatározott adómegállapítási szabálya 2023-tól, példával
 • Egyéb szocho változások

Társadalombiztosítási járulékot érintő változás

 • Az egészségügyi szolgáltatási járulék 2023. évi mértéke
 • A biztosítás kötelezettség alóli mentesülés kiegészítése
 • Az átalányadózó egyéni vállalkozók társadalombiztosítási járulék bevallási és megfizetési kötelezettsége, járulékalap negyedévente, példával
 • Egyéb Tb szabály változások

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) változásai

 • Kifizetői EKHO eltörlése
 • Az ekho választására vonatkozó tiltó rendelkezés hatályon kívül helyezése

Helyi iparűzési adóval kapcsolatos változások

 • Fogalmi pontosítások, megye helyett vármegye
 • HIPA fizetés EUR-ban vagy USD-ben
 • HIPA alapjának egyszerűsített megállapítása 2023-tól, a kisvállalkozó HIPA alapja, gyakorlati példával
 • Szokásos piaci ár megjelenése a HIPA-ban
 • Új kötegelt nyomtatvány alkalmazásának feltételei, a 22HIPAK nyomtatványról néhány gyakorlati tudnivaló
 • Egyéb helyi adókkal kapcsolatos változások

Innovációs járulék változásai

 • Alanyi kör bővülése már 2022-től

 

A 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet szerinti Extraprofit adókkal kapcsolatos fontosabb szabályok

 

Áfa változások

 • 5 %-os lakásáfa alkalmazásának feltételei és kiterjesztése 2024-ig
 • Csoportos áfa alanyisággal kapcsolatos rendelkezések (megszűnés utáni jogosultságok)
 • BREXIT szabályok Észak-Írország esetére 2024-ig
 • E-nyugta adás lehetőségének a kiterjesztése
 • Egyéb áfa változások


Adóeljárással és illetékkel kapcsolatos fontosabb változások

 • Jövedelem letiltás szabályai
 • Illetékbélyeg kivezetése
 • Illetékmentességek
 • Egyéb adóeljárási és illeték szabály változások
A tematika változtatásának jogát fenntartjuk.