TANTERMI Mérlegképes továbbképzés (vállalkozási szakterület) - Tematika

 
Értékesítés nettó árbevételének számviteli elszámolása illetve Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás számviteli elszámolása 2021. évben (8 tanóra)
Előadó: Rezsabek Angéla
 
Témakörök:
1. Értékesítés nettó árbevételének számviteli elszámolása 2021. évben
 
- Vásárolt készletek értékesítésének számviteli elszámolása
- Saját termelésű készletek értékesítésének számviteli elszámolása
- Értékesítés nettó árbevételének elhatárolt összegei
- Utalványok értékesítésének számviteli elszámolása
- Pénzügyi lízing számviteli elszámolása
- Értékesítés nettó árbevételét csökkentő összegek számviteli elszámolása
- Tulajdonjogfenntartással történő értékesítés számviteli elszámolása
- Bizományos ügyletek és közvetítő által szervezett ügyletek számviteli elszámolása
- Tulajdonosnak készletek átadása
 

2. Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás számviteli elszámolása 2021. évben

- Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása
- Követelésekhez kapcsolódó gazdasági események elszámolása
- Céltartalékokhoz kapcsolódó könyvelési tételek
- Üzletág értékesítés számviteli elszámolása
- Adott- kapott támogatások elszámolása
- Káresemények, kártérítések és kapcsolódó gazdasági események számviteli elszámolása
- Térítés nélküli - visszaadási kötelezettség nélküli – átadás, átvétel számviteli elszámolása
- Tartozás átvállalás, elengedett kötelezettség számviteli elszámolása
- Apportként átadás, apportként átvétel számviteli elszámolása

 

Az adótörvények 2021-es változásai, figyelemmel a 2021. június 28-án megjelent évközi módosításokra is (8 tanóra)
Előadó: S. Csizmazia György

Témakörök:

1. Társasági adóval kapcsolatos változások
• Fejlesztési tartalék, 10 Mrd Ft-os értékhatárának eltörlése, példa a megképzésre és felhasználásra
• KKV fejlesztési adókedvezmény beruházási értékhatár csökkenés
• Energiahatékonysági adókedvezmény változása 2021-től, személygépkocsira nem alkalmazható a kedvezmény (példa)
• Ellenőrzött külföldi társasággal összefüggő osztalék, tőkekivonási szabályok változásai és az ellenőrzött külföldi társaság fogalmának kiterjesztése az adóügyi szempontból nem együttműködő államokban lévő társaságok esetén
• Telephely szabályai
• Ki nem fizetett osztalék elengedésére vonatkozó szabályok a számviteli tv. változásának tükrében
• Társasági adóval kapcsolatos egyéb pontosítások, változások
• Új támogatási lehetőségek a társasági adózásban, a támogatás összegének akár 300 %-a is lehet adózás előtti eredmény csökkentő tétel

2. Kisvállalati adóval (KIVA) kapcsolatos változások

• Az adó mértékének változása 12 %-ról 11 %-ra, A csökkentett adómérték alkalmazhatósága már a 2021-es előlegeknél, példa az osztalék megállapítása miatti KIVA előlegre
• Bekerülési és kikerülési értékhatárok emelése
• Tao-ba történő visszalépés szabályainak változása, az áttérési különbözet szabályai, eltérés a 2020-as szabályoktól
• Az adóév végén 1 M Ft-ot meghaladó adótartozás esetén a KIVA alanyiságból történő kikerülés alóli mentesülés lehetősége
• Egyéb KIVA változások

3. Kisadózó vállalkozások tételes adójával (KATA) kapcsolatos változások

• Többes kisadózói jogviszony megszüntetésének szabályai
• Megrendelő, mint kifizető fogalma a KATA szabályai tükrében
• A 40 %-os mértékű extra adó a KATA alany kapcsolt vállalkozásnak juttatott bevétel után
• A 40 %-os mértékű extra adó az ugyanazon belföldi kifizetőtől/vállalkozástól származó, 3 M Ft-ot meghaladó bevétel után
• A külföldi vállalkozástól származó 3 M Ft-ot meghaladó bevétel utáni közteher szabályai (a 3 M Ft feletti bevétel 71,42%-a utáni 40 %-os adó),
• Példák, esetek a 40 %-os extra adóval kapcsolatban
• Adminisztrációval, adatszolgáltatással és bevallással kapcsolatos változások
• Egyéb KATA változások


4. Személyi jövedelemadóval (SZJA) kapcsolatos változások

• A személyi kedvezmény, mint adókedvezményből adóalapkedvezmény lesz (példával)
• 2021-től az adóalapkedvezmények kötelező sorrendje (példával)
• A SZÉP kártya rekreációs keretösszegének változása, egységes keretösszeg a költségvetési szférában dolgozókra és az adózása (példával)
• Új adómentességek:
     o A járványügyi szűrővizsgálatok adómentessége
     o Sporttal és sporteseménnyel kapcsolatos egyéb adómentességek
     o Egyéb adómentes juttatások változásai
• Költségelszámolással kapcsolatos változások (pl. a kiküldetési rendelvényhez kapcsolódóan)
• Egyéni vállalkozásokat érintő változások
     o selejtezéssel kapcsolatos változások
• Őstermelők átalányadózásának változása, adómentes értékhatár emelése
• Mikor, melyik minimálbért kell alkalmazni a kedvezmények tekintetében
• Az SZJA-val kapcsolatos egyéb változások, várható új adóalap csökkentő tételek és új adómentes bevételek.


5. Társadalombiztosítás, járulékok változásai

• Az egészségügyi szolgáltatási járulék mértékének változása
• Mikor melyik minimálbért kell alkalmazni a járulékalap tekintetében
• Egyéb TB változások


6. Szociális hozzájárulási adó (Szocho) és szakképzési hozzájárulás változásai

• A szocho kedvezmények rendszere a minimálbérváltozás függvényében, mikor melyik minimálbért kell alkalmazni
• A szakképzési hozzájárulás 2021-es szabályai, kedvezmények
• Egyéb szocho és szakképzési hozzájárulás változások


7. Általános forgalmi adó (Áfa) szabályainak változásai

• Utazási irodák adózása (árrés adózás)
• FAD alkalmazása munkaerőkölcsönzés esetén
• Számla adatszolgáltatási kötelezettség a NAV felé mindenről (MOSS kivételével)
• EU-n kívülről beszerzett áruk áfa kötelezettsége, értékhatár?
• Behajthatatlan követelésekre jutó adóalap utólagos csökkentése nem adóalany adós esetén
• Személygépkocsi értékesítés áfa kötelezettsége, példával
• Az Áfa bevallási tervezet lehetősége, szabályai, esetei…. példával
• Adólevonási jog szabályai adószám törlése esetén
• Webáruházak adózási szabályai 2021. 07. 01-től (távolsági értékesítés szabályai) MOSS helyett OSS/IOSS
• Egyéb Áfa változások


8. Helyi adók változásai

• Gépjárműadóval kapcsolatos szabályok változása. NAV-hoz
• Az ideiglenes iparűzési adó megszűnése, pl. a 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenység után nem lesz ideiglenes HIPA sem, példával
• IPA megosztás, az alacsony adókulcsú önkormányzatokhoz nehezebb lesz, példával
• HIPA bevallás a kizárólag NAV-on keresztül
• COVID-19-re tekintettel a KKV-k HIPA csökkentésének szabályai, lehetőségekk
• Egyéb helyi adóval kapcsolatos változások

 

9. Illetékkel kapcsolatos szabályok változásai
• Eljárási illetékkel kapcsolatos szabályok
• Egyéb illeték szabályok


10. Adóeljárási szabályok (Art. Air) változásai

• Automatikus fizetési kedvezmény értékhatárának emelése
• Kezdő vállalkozások mentorálása 6-ról 12 hónapra emelkedik
• A felügyeleti intézkedés iránti kérelemben már nem lehet új tényre, körülményre hivatkozni.
• Kötelező szakmai képviselet változásai
• Egyéb adóeljárási szabály változások

 

A tematika változtatásának jogát fenntartjuk.