« Blog

Amikor a könyvelő beteg

adozona.hu | 2020.11.22.
Létezik-e eljárásrend a NAV-nál arra az esetre, ha a könyvelő igazoltan beteg, hogy a bevallási kötelezettséget határidőn túl teljesítse? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Verbai Tamás jogász, a HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. vezérigazgatója válaszolt.

A kérdés konkrétan így szólt: "Könyvelőként és betegként merül fel bennem a kérdés áfahatáridő napján: létezik-e eljárásrend a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál arra az esetre, ha a könyvelő igazoltan beteg, hogy a bevallási kötelezettségét határidőn túl teljesítse. Nem a tartósan ellátni képtelen könyvelő esetében kérdezem, hanem aki megfázással, influenzával, coviddal stb. érintett."

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA:

Felhívom szíves figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz.

Az adóhatóság közleménye szerint mindig méltányosan járnak el az ügyfeleikkel, és partneri segítséget nyújtanak az adózók számára, különösen így van ez a koronavírus-járvány időszakában, hiszen ebben a helyzetben a hivatali ügyintézés – így az adóügyek intézése is – a szokásosnál nagyobb teher. A NAV minden esetben figyelembe veszi az adózói késedelem okát, méltányosan értékeli azt, ezért nem szankcionálja azokat, akik menthető okból csak késedelemmel tudják benyújtani bevallásukat.

Továbbá az Art. 221. § (1) bekezdése szerint az adóhatóság a bejelentkezési kötelezettség, a foglalkoztatotti bejelentés, a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzésével kapcsolatos bejelentési, valamint az EKAER-bejelentési kötelezettség kivételével

a) a bevallási, adatbejelentési, vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási, pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségének, regisztrációs kötelezettségének nem teljesítése,

b) a bevallási, adatbejelentési, vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos bejelentési, (változás)bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének hiányos, a bevallási hiba kivételével hibás teljesítése,

c) a bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének valótlan adattartalommal történő teljesítése

esetén – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére, és ezen határidő letelte előtt nem alkalmazható szankció.

Ezen kívül az Air 53. §-a szerint aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet elő. Ezt a bevallási határidő elmulasztása esetén a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő tizenöt napon belül, a bevallás pótlásával egyidejűleg lehet előterjeszteni. 

Ha az adóhatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, az elmulasztott határnapot vagy határidőt megtartottnak tekinti, ezért ha szükséges, a döntését módosítja vagy visszavonja, illetve egyes eljárási cselekményeket megismétel.

Mindazonáltal, ha a könyvelő előre láthatóan hosszabb időre akadályoztatva lesz, akkor az adózónak érdemes gondoskodnia a pótlásáról.

Forrás: Adózóna.hu 

 

 

 

Amennyiben érdeklik, vagy Önt is közvetlenül érintik a 2021-re tervezett adóváltozások, csatlakozzon 2020. december 2-án ONLINE Adókonferenciánkhoz, ahol első kézből, szakértőktől kap magyarázatot és értelmezést minden fontos módosításhoz!