« Blog

Egészségügyi szolgáltatási járulék várható módosításai

adozona.hu | 2020.06.08.
T/10856. számon nyújtották be a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslatot, mely – többek között – az új Tbj. szabályain is változtat. Írásunkban azokat az előírásokat foglaljuk össze, amelyek az új Tbj.-beli egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetésre vonatkoznak.

 

A törvényjavaslat egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetésre vonatkozó szabályainak egy része pontosításokat fogalmaz meg, másik része fontosabb változásokat tartalmaz. Tekintsük át ez utóbbiakat!

1. A törvénymódosítás kitér arra, hogy a jövőben miként kerül megállapításra egészségügyi szolgáltatási járulék.

Jelenleg a törvény arról rendelkezik, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7710 forint (napi összege 257 forint). A törvényjavaslat alapján a jövőben ezen járulék tárgyévi növekedése kiszámítható lenne. Erre tekintettel a javaslat úgy szól, hogy a „2020. évet követően az egészségügyi szolgáltatási járulék tárgyévi havi mértéke a tárgyévet megelőző évi egészségügyi szolgáltatási járulék havi mértékének a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző év augusztusában közzétett fogyasztói árindexszel valorizált összege, 100 forintra kerekíve. Az egészségügyi szolgáltatási járulék napi mértéke a havi mérték harmincad része, 10 forintra kerekítve. Az előbbiek szerint megállapított járulékmértékeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a honlapján a tárgyévet megelőző év október 31-ig közzéteszi.”

2. A már elfogadott új Tbj. (2019. évi CXXII. törvény) úgy rendelkezik az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetéséről, hogy ha ezen járulék fizetésére kötelezett személy a fizetési kötelezettségét nem teljesíti és az ebből keletkező hátralék összege meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének háromszorosát, a TAJ-szám egészségügyi szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában érvénytelen, az egészségügyi szolgáltatás térítésmentesen nem vehető igénybe, kivéve akkor, ha a tartozás az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele előtt visszamenőleg kiegyenlítésre kerül. 

Azaz, a fenti szabály alapján háromhavi összeget meghaladó egészségügyiszolgáltatásijárulék-tartozás esetén a TAJ-szám érvénytelen lesz (azaz barna lámpa jelenik meg a jogosultság ellenőrzésekor), és csak az ellátás árának kifizetése mellett lehet tb-támogatott egészségügyi szolgáltatást igénybe venni. Kivételt képez, ha a fenti tartozás az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele előtt visszamenőleg kiegyenlítésre kerül. 

Forrás: adozona.hu
 
Ha további szakmai tartalmakat olvasna kattinson blogunkra:
 
 


Tekintse meg TB-és bérügyintézői továbbképzésünkkel kapcsolatos további képzéseinket: