Hatósági képzések: pénzügy és biztosítás

 

Hatósági képzéseinket gyakorlatorientált és élményalapú előadásokkal tartjuk, valamint e-learning anyagokkal és kérdésbankkal segítjük, hogy tananyagaink megértése és elmélyítése hatékonyabban történhessen. A biztosításközvetítői, illetve pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenységet az idevonatkozó törvényi szabályozások alapján csak megfelelő végzettség esetén, illetve - annak hiányában - hatósági tanúsítvány birtokában lehet elvégezni. Oktatási elveinket és a szakterületet szabályozó 40/2015. NGM-rendelet követelményeit figyelembe véve hatósági képzéseket és vizsgáztatást kínálunk.

 

 

Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés
A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzésünket akkor ajánljuk, ha a jövőben banki, befektetési vagy biztosítási területen kíván szakmailag megbízható és széleskörű, ügyfele érdekeit maximálisan szem előtt tartó tevékenységet végezni. A képzés elvégzése után a pénzügyi szektor és a befektetések világának, valamint az értékálló biztosítások komponenseinek szakértőjévé válik.

Bővebben 
 • Képzésünk főbb témakörei:
  • Nemzetközi
  • lling
 • KépzésüUDÁSTÁR. 
 • A következő képzés indul: 2022. május 6. - zárás: 2022. szeptember 30.

 

 

 

Tőkepiaci üzletkötői hatósági képzés

A tőkepiaci üzletkötői hatósági képzésünk keretein belül megismerkedhet a tőkepiac jogi szabályozási környezetével, képet kaphat a tőkepiac szereplőiről és működési feltételeikről. A képzés elvégzése után képes lesz ellátni az ügyletkötés során teljesítendő kötelezettségeket, alkalmazni tudja a gyakorlatban is a tanult jogi és gazdasági ismereteket, valamint megérti a termékértékesítés folyamatát, az üzletkötői szerep jelentőségét.

Bővebben 
 • Az 5 legfontosabb ok, amiért érdemes elvégeznie Projektmenedzsment Alapjai képzésünket:
  • Gyakorlati példákon keresztül ismerheti meg a projektek világát
  • Azonnátozás nélkül használhat
 • 2 napos képzés, 16 tanóra - csak velősen a lényeg
 • A következő képzés: 2022. május 11-12.

 

 

 

Függő biztosításközvetítői hatósági képzés

Függő biztosításközvetítői hatósági képzésünk keretein belül megismerkedik a pénzügyi piacok szereplőivel, intézményrendszerével, valamint a biztosítási piac szereplőivel és működésével. A képzésen megismeri a biztosításközvetítéshez kapcsolódó általános jogszabályokat és az egyes biztosításokra vonatkozó polgári jogi szabályozást is.

Bővebben 
 • Képzésünk főbb témakörei:
  • Új projektek kezdeményezése, előkészítése
  • Proa
 • Képzésünk 14 oktatási nappal + 1 képzést záró értékelő nappal kerül megrendezésre. A képzés ideje 137 tanóra, melyből 120 órás képzés, amely 2 napos blokkokban, pénteki és szombati napokon zajlik (9:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között). 17 óra e-learning videó tananyag - TUDÁSTÁR. 
 • A következő képzés indul: 2022. május 6. - zárás: 2022. szeptember 30.

 

 

 

Független biztosításközvetítői hatósági képzés

Független biztosításközvetítői hatósági képzésünkön megismeri a pénzügyi piacok és a biztosítási piac szereplőit, azok működését, valamint a hatóságokat és a kapcsolódó szervezeteket. A képzés elvégzése után közreműködhet a biztosítási szerződések lebonyolításában és teljesítésében, valamint átlátja a független biztosításközvetítői társasági formákat, ezek személyi, pénzügyi és tárgyi feltételeit és felelősségeit, a pénzkezelés független biztosításközvetítőkre vonatkozó eltérő szabályait.

Bővebben 
 • Képzésünk főbb témakörei:
  • Új projektek kezdeményezése, előkészítése
  • Projktek zárása
 • Képzésünk 14 oktatási nappal + 1 knyag - TUDÁSTÁR. 
 • A következő képz