« Blog

Anyagköltség vagy szolgáltatás?

adozona.hu | 2020.07.24.
Anyagköltségként vagy szolgáltatásként kell könyvelni a legyártatott alkatrészt? – kérdezte az Adózóna olvasója. Pölöskei Pálné adószakértő válaszolt.

A kérdés konkrétan így szólt: "Fémmegmunkáló céggel gyártattunk egy termelőgép-alkatrészt. A vállalkozó számláján "alkatrészgyártást" tüntetett fel SZJ számmal. Mi viszont egy szállítható alkatrészt kaptunk, amihez mindent a gyártó vállalkozó biztosított. Anyagköltségként vagy szolgáltatásként könyvelhetjük?"

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA:

Meggyőződésem – figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Szt.) megfogalmazott, "a tartalom elsődlegessége a formával szemben" alapelvre és a TESZOR-ban a szolgáltatásra adott meghatározásra –, hogy a mástól megrendelt, a gyártó által készre készített alkatrészt anyagköltségként indokolt könyvelni.

A TESZOR előírása szerint a szolgáltatás olyan tevékenység eredménye, amely a szükségleteket jellemzően a fogyasztóval kialakított közvetlen kapcsolat keretében elégíti ki; általában nem ölt anyagi-tárgyi formát, hanem a gazdasági egységek, objektumok, személyek állapotának hasznos megváltoztatásában, illetve megőrzésében nyilvánul meg.

A szolgáltató tevékenység hasznos eredményei közé sorolható például tárgyak, létesítmények, objektumok javítása, karbantartása, felújítása, tervezése, összeszerelése, csomagolása, tárolása, szállítása, elosztása, gyártási, feldolgozási részfolyamatainak bérmunkában való elvégzése, minőségének ellenőrzése, információk gyűjtése, feldolgozása, tárolása, továbbítása, átadása, szétosztása; a gazdasági szervezetek működését, termelését segítő eszközkölcsönzés, adatfeldolgozás, üzletviteli, műszaki tanácsadás, hirdetés, piackutatás és reklám, ügyviteli, jogi és egyéb gazdasági szolgáltatás, személyek, tárgyak helyváltoztatása, áruk fogyasztókhoz való eljuttatása, pénzügyi, biztosítási műveletek végzése; személyek, közösségek oktatási, kulturális, művelődési, egészségügyi, szórakozási, üdülési, utazási, testedzési és más személyes szükségleteinek kielégítése, a társadalom egészének, közösségeinek igazgatása, védelme, képviselete, szociális, kommunális ellátása, érdekképviselete, kutatási-fejlesztési tevékenység és a törvényhozás.

Feldolgozóipari szolgáltatásnak minősülnek a feldolgozóipari termékek gyártási folyamatához tartozó elemi munkafolyamatok, munkaműveletek, amelyeket a vállalkozás a megrendelő anyagán bérmunkában, illetve saját előállítású vagy vásárolt anyagon a megrendelő részére végez. Ezen tevékenységek ellenértéke tartalmazza a végrehajtott műveletek értékét, és tartalmazhatja az ezen műveletekhez szükséges nyersanyagok beszerzési értékét is.

Nem ide tartozik a feldolgozóipari termékek teljes gyártási folyamata, amelyet a vállalkozás harmadik fél részére elvégzett, lásd BTO megfelelő termékcsoportja. A BTO szerint általános szabály, hogy ugyanabba a szakágazatba tartozik a gépek és berendezések speciális alkatrészeinek részegységeinek és tartozékainak gyártása, mint azé a gépé, berendezésé, amelyhez azokat gyártották.

Feltételezem, hogy a válasznak az iparűzésiadó-alap meghatározása tekintetében van jelentősége, ezért javasolható a Pénzügyminisztérium állásfoglalásának megkérése.

[Szt. 16. § (3) bekezdés, 78. § (2) bekezdés]

 

forrás: adozona.hu

 

Tekintse meg Kreditpontos képzéseink listáját is!