Live online - Controlling nyílt nap – 2021. április 21. 18:00

Tesztelje képzésünket, regisztráljon élő, online nyílt napunkra, és ismerkedjen meg oktatónkkal, Lengyel Lászlóval, tegye fel kérdéseit, lessen bele a képzésbe!
 
A Nyílt napon való részvétel semmilyen fizetési kötelezettséget nem von maga után, NEM minősül a képzésre történő jelentkezésnek!
 
 
Résztvevői elégedettségi eredmény átlaga képzésünk 49. csoportjában (2019. május - 2020. február): 9,6 pont; 50. csoportjában (2019. november - 2020. december) 9,77 pont (a maximális 10 pontból).
 
 
 
A Sämling Nemzetközi REFA controller képzése nemzetközi hátterű, de magyar környezeti feltételek között kipróbált tudást, tervezési, elemzési, információkezelési eszközöket módszereket ad a vezetést támogató controller kezébe.
 
Az itt megszerzett controlling-tudás segítségével a controller navigátorként támogathatja a vállalkozás döntéshozóit abban, hogy jövő-, cél- és költségorientáltan, a környezeti változások állandó figyelésével és azok vállalkozásra adaptálásával, valamint a változásokból adódó feladatok megértésével, és jó döntésekkel segítsék elő a szervezet hatékony, jövedelmező és az elvárásoknak megfelelő működését.
 
A REFA controlling eszközrendszere az operatív és stratégiai controllingra is fókuszál. Az a vállalat, amely képes a teljesítményét stratégiai és operatív szinten is tervezi, kialakítja a teljesítménymérés eszközeit és módszereit, valamint képes fejleszteni termékeit, szolgáltatásait és folyamatait, az megszerezheti és hosszú távon is megőrizheti versenyelőnyét az adott iparágban.
 
 

A Nemzetközi REFA Controller képzés szerkezete

 
 

A képzés moduljairól bővebben

 
1. Gazdasági teljesítmény mérése (3 nap)
 
A mutatószámok hasznos vezetési eszközök. Lehetővé teszik az összefüggések felismerését, a lehetőségek és veszélyek feltárását a vállalat működése során. A beszámolóból számítható főbb mutatók értékelésére biztosítja a vállalat likviditásának fenntarthatóságát. A számviteli törvény betartása mellett hangsúlyt helyezünk az IAS/IFRS standardok és beszámoló ismertetésére is. 
 
A modul célja, hogy a résztvevő:
 • képes legyen a könyvviteli számlák különböző csoportjait érintő üzleti események elszámolására
 • tudjon egyszerűsített éves beszámolót összeállítani.
 • képes legyen beszámoló alapján egy adott cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelésére, elemzésére mutatókkal.
 
2. Pénzügyi controlling (6 nap)
 
Ez a modul olyan ismereteket közvetít, melyek segítségével a vállalat jövője tervezhetővé válik és a megfelelő finanszírozási stratégia kialakítása után a pénzügyi biztonság is elérhető. 
 
A modul célja:
 • megismertetni a Résztvevőket a vállalati finanszírozás formáival, követelményeivel és összefüggéseivel, tervezésének és értékelésének alapvető módszereivel
 • átfogó képet adni a vállalati likviditás megteremtésének követelményeiről, egyszerű tervezési és értékelési módszereiről
 • megismertetni a pénzügyi tervezés, a cash-menedzsment és a beruházási, befektetési döntések alapelveivel.
 
3. Költség- és teljesítmény controlling (5 nap)
 
A költségcontrolling fogalomrendszerén keresztül, a teljes- és a részköltség számítás lényegének és alkalmazási területeinek megismerésével, a korszerű kalkulációs módszerek alkalmazásával a vállalat optimális költséggazdálkodása kialakítható. 
 
A modul célja:
 • Bemutatjuk, hogy mi a controlling, mire való, hogyan működik és hogyan kell felépíteni
 • Megismertetjük az önköltségszámítási eljárásokkal, megmutatjuk a különböző módszerek információs tartalmát, alkalmazhatóságaikat
 • A különböző tervköltség számítási eljárások és azok alkalmazási korlátainak megismerése
 • Költséghelyi terv készítés lépéseinek elsajátítása
 • Eredményszámítások fedezetből és összköltség eljárással, FIFO, LIFO alkalmazásával
 • A költségeltérések fajtáinak és okainak megismerése, az eltérések kimutatásának és elemzési módszereinek elsajátítása,
 • Az eltérések kiértékelése – következtések levonása.

Gondolatébresztőnek ajánljuk az alábbi példát:

Adott egy gyártógép, amelyen 3 különböző terméket gyártunk, és kapacitása az egész hónapra tele van  rendelésekkel. Műszaki okok miatt váratlanul két hét gyártás kiesik. Gazdasági megfontolásból a megmaradt  két hétre a rendelésekből azokat a termékeket kell legyártani, amelyekkel a két hét alatt maximális nyereség érhető el.
A 3 termék (T1; T2; T3) azonos gyártási feltételekkel készül, csak a gyártásidőkben van különbség: a T1 fél óra; a T2 háromnegyed óra; a T3 másfél óra.
Változó költségű önköltségükT1: 1.700 Ft/db, T2: 2.100 Ft/db; T3: 3.950 Ft/db.
Eladási áraikT1: 2.500 Ft/db; T2: 3.000 Ft/db; T3: 5.000 Ft/db.
 • Melyik termék gyártásával kezdené a gyártási programot? És azután melyiket venné sorra? Ezek alapján tehát Ön szerint  –nyereségesség szempontjából - mi a helyes sorrend?
 • Ha Ön ezt a – legnagyobb nyereség szempontjából helytelen- sorrendet választaná: T3; T2; T1, - akkor valószínűleg még nem találkozott azzal a controlling eszközzel, amelyet erre a helyzetre alkalmazni kell.
4. Vállalati szimuláció/Business Game (4 nap)
 
Ebben a modulban a résztvevők kockázatmentesen, élvezetes játék során sajátíthatják el a koncepcionális stratégiai gondolkodást, a pénzügyi tervezést, mérlegolvasást, gyakorolhatják az üzleti döntések meghozatalát és a hatékony együttműködést más területekkel.
 
A modul célja, hogy az alábbi készségeket is fejlessze:
 • Változásokhoz való alkalmazkodás, döntéskészség, együttműködési készség
 • Koncepcionális stratégiai gondolkodás
 • Üzleti terv készítés
 • Beszámolók megértése és használata az üzleti munkában
 • Gazdasági, termelési elemzések és mutatószámok értelmezése
 • Költség elemzések készítése
 • Pénzügyi feszültségek kezelése
 • A fedezeti pont és a cash fedezeti pont összefüggéseinek megértése
 • A vállalati likviditás folyamatos, éves és hosszú távú értékelése.
 
Nemzetközi REFA Controller képzés
 
 
A képzés során különösen tetszett:

"Gyes alatt kezdtem a tanfolyamot, más szektorból érkeztem, de a tanfolyam alatt sikerült
controllerként elhelyezkednem."
"Egy komplex, átfogó képet ad a kontrolling világáról, különösen jó a számviteli bevezetés,
hogy mindenkit „képbe hozzon”. Jól felépített modul. Számomra a 3. modul volt a
legélvezetesebb, de a 4. tette fel a pontot az i-re."
"Gyakorlatias, tetszett. Nem csak szakmai, hanem általános, üzleti szemléletformálásra is
tökéletes."
"Gyakorlatias képzés, rendkívül barátságos, jó hangulatú környezetben. Kapcsolatépítésre
is kiváló, rengeteg lehetőség van tapasztalatcserére."
"Ahogy egy csoporttársam is megfogalmazta, a szimuláció hiánypótló. Mint ahogyan a többi modulnál, itt is a gyakorlati alkalmazhatóságon, illetve alkalmazáson volt a hangsúly. Igazi megkoronázása volt a teljes képzésnek. Köszönet érte!"
"Rendkívüli élmény volt kipróbálni magam egy cég első emberének szerepében. Nem csak a döntéseim, döntéseink következményeinek hatását látni volt különleges, hanem egyben saját magamat is, hogy miként tudtam kezelni a váratlan eseményeket." 
"Nagyon élveztem ezt az üzleti játékot! Abban a pár hétben, míg tartott, szinte máson sem kattogott az agyam, csak azon, mikor hogy döntsünk majd, hogy haladjunk tovább. Nagyon fellelkesített! Ezt a modult minden gazdasági szakembernek tudnám javasolni! Megmutatja mennyire fontos előre tervezni és figyelni a cselekedeteink, döntéseink hatásait. Szóval ez a modul volt ténylegesen a tanfolyam csúcspontja, az igazi pont az i-re! "
"Gyakorlati szempontból az utolsó napokban, illetve napon lehetett a legtöbbet tanulni, azzal hogy láttuk, meghallgattuk és megkapjuk egymás bemutató anyagát. Valós helyzetben lehet látni, mit miért és hogyan érdemes elemezni."
"Nagyon összetett volt a játék, intenzív gondolkodásra serkentett, felpezsdítette a szürke hétköznapokat. Ki lehetett próbálni magunkat játékban, hogy valójában mennyire vagyunk kockázatvállalóak vagy éppen konzervatívak."

"Nagyon örülök, hogy részt vehettem a képzésen, minden várakozásomat felülmúlta mind az oktatók, mind pedig a lebonyolítás és adminisztráció terén. Nagyon sokat kaptam a képzés során nem csupán az elméleti tudást tekintve, hanem szemléletmódban is. Controlling területen vannak még képzések, amelyeken nagyon szeretnék részt venni, úgyhogy ígérem, még találkozunk!"

 
Érdekli Nemzetközi REFA Controller tanfolyamunk, de még nem biztos benne, hogy Önnek való a képzés?
Tekintse meg betekintő videóinkat és ismerkedjen meg népszerű oktatónkkal, Lengyel Lászlóval!
 
 

Nemzetközi REFA Controller képzés

 

Miért a Sämling képzése?

A Nemzetközi REFA Controller képzés Magyarország legjobb ár-érték arányú controlling képzése - német precizitás, hazai környezetre adaptált képzés, magyar nyelvű oktatás szombatonként - nemzetközi végzettséget/tanúsítványt kínálva.
Képzési programunkat ezidáig 51 alkalommal szerveztük meg, összesen több mint 1200 Résztvevővel.
Résztvevőink visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy a képzés során megszerzett tudást és a REFA tanúsítványt a munkáltatók előnyként értékelik a kiválasztáskor.
Fejvadász cégek statisztikái alapján a legjobban fizetett, leginkább keresett gazdasági szakemberek a nemzetközi ismeretekkel is rendelkező controllerek! Képzésünket azon könyvelőknek, főkönyvelőknek is ajánljuk, akik szeretnének controlling területen is piacképes szaktudásra szert tenni.
 
A REFA követelményrendszerének teljesítése után és sikeres vizsga esetén a résztvevők a magyar mellé német és/vagy angol nyelvű tanúsítványt is kaphatnak. A modulzáró vizsgákon min. 60 %-os eredményt kell elérni, záróvizsga nincsen a képzés végén, mindig az adott modul(ok) anyagából kell vizsgázni. A vizsgákon minden kiadott tananyag, saját jegyzet használható.
  
Oktatóink sokéves gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek, akik a legjobban használható, legkorszerűbb ismereteket és módszereket mutatják be.
 
A részvételi díjhoz számos egyedi kedvezmény és finanszírozás kapcsolható - ennek kapcsán kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot képzés felelősünkkel, Porubszky-Tóth Katalinnal!
 

A képzés részletei

A jól működő controlling mára az eredményes vállalkozások egyik fontos sikertényezőjévé vált. A controlling és szemlélete napjainkban már nélkülözhetetlen része a modern vállalatirányításnak. A Németországból adaptált magyar nyelvű REFA controller képzésünkön elsajátíthatja a legjobb gyakorlatot!
A német REFA GmbH. az Európai Unió egyik legnagyobb képző szervezete. A Sämling Kft. a REFA magyarországi kizárólagos partnere, számos REFA képzést szervez - köztük a Nemzetközi REFA Controller képzést. REFA Controller Urkunde (tanúsítvány német  és/vagy angol nyelven) és Sämling magyar nyelvű tanúsítvány szerezhető a képzés elvégzésekor.
 
 
A képzés 53. csoportjának letölthető órarendje:
 
 
MODUL IDŐPONT
Gazdasági teljesítmény mérése
Képzési napok: 2021.05.08., 2021.05.15., 2021.05.29.
Pénzügyi controlling 
Képzési napok: 2021.09.11., 2021.09.18., 2021.09.25., 2021.10.09., 2021.10.16.
Vizsga időpontja (1-2. modulból): 2021.11.06.
Költség- és teljesítmény controlling
Képzési napok: 2021.11.13., 2021.11.20., 2021.11.27., 2021.12.11., 2022.01.08.
Vizsga időpontja: 2022.01.22.
Vállalati szimuláció/Business Game
Képzési napok: 2022.01.22., 2022.01.29., 2022.02.05.
Vizsga időpontja: 2022.02.19.

 

HELYSZÍN

ONLINE

Képzésünk teljes egészében elvégezhető LIVE, ONLINE formában!

 
RÉSZVÉTELI DÍJ
550.000 Ft + 27% ÁFA (698.500 Ft) + a REFA által kiállított tanúsítvány ára további 75.000 Ft + 27% ÁFA (választhatóan)
A részvételi díj minden résztvevő számára tartalmazza:
 • 18 oktatási nap díját (142 óra),
 • a tananyagot,
 • minden oktatási segédanyagot,
 • minden modulzáró vizsga díját és vizsgánként 1 pótvizsga díját,
 • a magyar nyelvű tanúsítványt,
 • a REFA által kiállított tanúsítvány (opcionálisan).
20% kedvezménnyel: 440.000 Ft + 27% ÁFA LEGKEDVEZŐBB ÁR

 

 
KEDVEZMÉNYEK
A kedvezmények nem összevonhatóak, minden esetben az Önnek járó legmagasabbat vesszük figyelembe!Magánszemélyeknek kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk az adott kedvezmény mellett.Cégeknek nyújtott részletfizetésért kérjük keresse képzés felelősünket.
15%
Early Bird kedvezmény
20% Early Bird 2 fő együttes jelentkezése esetén
 
 
 
Érdemes Nemzetközi REFA controller képzésünket választania, amennyiben:
 • átfogó controlleri ismeretekre van szüksége,
 • szívesen megismerné a controlling izgalmas világát,
 • könyvelőként, főkönyvelőként dolgozik és szeretne pályát módosítani,
 • naprakész, gyakorlatias szakmai ismereteket szeretne.
 
 
Magyarországon a nemzetközi, EU-konform REFA Controller Urkunde/tanúsítvány/ CSAK a Sämlingnél!
Az oktatás minden esetben magyar nyelvű, ötvözi a német és hazai gyakorlatot.

 

Amennyiben szeretne emlékeztető e-mailt kapni képzésünkről, kattintson az alábbi gombra!
 

 

Kihelyezett vállalati képzés


Megfelelő létszám esetén a képzés vállalathoz kihelyezett formában is megrendelhető, kihasználva azt, hogy ismert környezetben, saját folyamatokon keresztül, testre szabva sajátíthatják el a tudást.
Képzésünket az Önök által választott napokon szervezzük meg. Igény esetén kérje egyedi ajánlatunkat!
 

 

További controlling képzések a Sämling kínálatában >>>

 

Hírlevél Olvasóink nemcsak mindig időben értesülnek legújabb képzéseinkről és általános kedvezményeinkről, hanem kizárólagosan nekik szóló kedvezményeinkben is részesülnek!

 

Képzés adatai

Képzés típusa online (live)
Oktatók Magyar Csilla
Novák Magdolna
Novák Zsófia
Rákosi Dorottya
Sziráczki Attila
Lengyel László
Vizsgával zárul a képzés igen
Kihelyezett formában elérhető igen
Eseménynaptár
Információ: