Nemzetközi REFA Controller képzésünk számokban:

 
26 év controlling oktatási tapasztalat, több mint 2100 sikeresen végzett Résztvevő,
modul/18 képzési nap/140 tanóra/átfogó controlling képzés = 
PIACKÉPES CONTROLLER
 
 
 
 
 
Képzésünket ajánljuk:


Junior, pályakezdő controllereknek
, akik szeretnének sikeresek lenni ezen a szakmai területen.
 

Könyvelőknek, főkönyvelőknek
, szakmai alapokkal rendelkező pályamódosítóknak.

Senior controllereknek
, akik szeretnének elmélyíteni tudásukat, megalapozni szakértői státuszukat.

Cégvezetőknek
, akik szeretnének átlátni vállalatuk vagyoni-, pénzügyi-, és jövedelmi helyzetét.

 

Résztvevői elégedettségi eredmény átlaga képzésünk

52. csoportjában: 9,4 pont;
53. csoportjában: 9,6 pont;
54. csoportjában: 9,6 pont (a maximális 10 pontból).
 

A Sämling Nemzetközi REFA controller képzése nemzetközi hátterű, de magyar környezeti feltételek között kipróbált tudást, tervezési, elemzési, információkezelési eszközöket és módszereket ad a vezetést támogató controller kezébe.

 
Az itt megszerzett controlling-tudás segítségével a controller navigátorként támogathatja a vállalkozás döntéshozóit abban, hogy jövő-, cél- és költségorientáltan, a környezeti változások állandó figyelésével és azok vállalkozásra adaptálásával, valamint a változásokból adódó feladatok megértésével, és jó döntésekkel segítsék elő a szervezet hatékony, jövedelmező és az elvárásoknak megfelelő működését.
 

 

Résztvevői visszajelzés ONLINE képzésünkről:

 • „Az online oktatásra való áttérést a Sämling hatékonyan tudta véghezvinni, kezelni. Mind az előadók és a képzésszervező munkatársak részéről ez a teljesítmény kiváló. Bár a személyes jelenlétet semmi sem tudja pótolni, a kapcsolattartás és az aktivitás digitális térben megfelelően alakult. Tetszettek a szombati előadások (és vizsgák is), hiányozni fog! :)” 
 • "Kifejezetten szimpatikus az online forma, aktív dolgozóként és vidékiként egy szombati budapesti képzési nap nagyon megterhelő lenne még az aznapi hazautazás is hozzáadva. Én azt gondolom hogy az online oktatás egy nagyon jó - modern és jövőbemutató képzési módszer."

 

 

 

 


 
 
Érdemes Nemzetközi REFA controller képzésünket választania, amennyiben:
- átfogó controlleri ismeretekre van szüksége,
- szívesen megismerné a controlling izgalmas világát,
- könyvelőként, főkönyvelőként dolgozik és szeretne pályát módosítani,
- naprakész, gyakorlatias szakmai ismereteket szeretne.
Emellett szakmai kapcsolati hálóját is bővítheti a képzési csoportoknak biztosított zárt Facebook csoportunk segítségével.

 

A Nemzetközi REFA Controller képzés szerkezete

 

 

A képzés moduljai:

 
1. Gazdasági teljesítmény mérése (3 nap)
 
A mutatószámok hasznos vezetési eszközök. Lehetővé teszik az összefüggések felismerését, a lehetőségek és veszélyek feltárását a vállalat működése során. A beszámolóból számítható főbb mutatók értékelése biztosítja a vállalat likviditásának fenntarthatóságát. A számviteli törvény betartása mellett hangsúlyt helyezünk az IAS/IFRS standardok és beszámoló ismertetésére is. 
 
A modul célja, hogy a résztvevő:
 • képes legyen a könyvviteli számlák különböző csoportjait érintő üzleti események elszámolására
 • tudjon egyszerűsített éves beszámolót összeállítani.
 • képes legyen beszámoló alapján egy adott cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelésére, elemzésére mutatókkal.
 
2. Pénzügyi controlling (6 nap)
 
Ez a modul olyan ismereteket közvetít, melyek segítségével a vállalat jövője tervezhetővé válik és a megfelelő finanszírozási stratégia kialakítása után a pénzügyi biztonság is elérhető
 
A modul célja:
 • megismertetni a Résztvevőket a vállalati finanszírozás formáival, követelményeivel és összefüggéseivel, tervezésének és értékelésének alapvető módszereivel
 • átfogó képet adni a vállalati likviditás megteremtésének követelményeiről, egyszerű tervezési és értékelési módszereiről
 • megismertetni a pénzügyi tervezés, a cash-menedzsment és a beruházási, befektetési döntések alapelveivel.
Néhány példa a képzés keretében megoldandó feladatokból (klikk):
Finanszírozás
Egy termelő vállalat adatai:
 • Saját tőke = 300 mFt
 • Idegen tőke = 150 mFt
 • Idegen tőke kamata = fizetendő kamat/idegen tőke = 12 %
 • Össztőke jövedelmezőség = 15 %
Mennyi idegen tőkét szabad igénybe venni, azaz meddig érdemes idegen tőkével bővíteni a tevékenységünket?
 
Likviditás és jövedelmezőség
Értékelje a saját vállalatának likviditási és jövedelmezőségi helyzetét az alábbi mutatók alkalmazásával!
 
Megnevezés Számítási mód Előző év Tárgyév Változás értékelése
Pénzhányad mutató
Pénzeszközök
Rövid lejáratú kötelezettségek
     
Likviditási gyorsráta
(Forgóeszközök-készletek)
Rövid lejáratú kötelezettségek
     
Likviditási mutató
Forgóeszközök
Rövid lejáratú kötelezettségek
     
Forgalom arányos jövedelmezőség
Adózás előtti eredmény *100
Nettó árbevétel
     
Saját tőke jövedelmezőség
Adózott eredmény *100
Saját tőke
     
Eszközarányos jövedelmezőség
Adózás előtti eredmény *100
Összes eszköz
     
 
Beruházás-gazdaságossági számítás alkalmazása
A vállalat vezetése vállalatirányítási rendszer bevezetését tervezi.
A rendszer megvásárlása (HW és SW) 28 mFt, a rendszer bevezetése (telepítés, tesztelés, oktatás) további 8 mFt egyszeri befektetést igényel a rendszer üzembe helyezéséig.
A rendszer következő 5 éves karbantartására, fejlesztésére a bevont szolgáltató cég évi 3 mFt/év induló díjazás ellenében vállalkozik (ez évente 300 eFt-al növekszik).
A rendszer üzemeltetésének vállalaton belüli költségeit éves szinten 6 mFt-ban határozták meg. Ez nem tartalmazza az értékcsökkenés elszámolását, melyet 5 év alatt terveznek elszámolni.
A rendszer bevezetésétől az ügyfelek gyorsabb kiszolgálását, hatékonyabb gazdálkodást stb. várnak, amelynek következményeként a realizálható cash bevétel az 1. és 2. évben 20 mFt, majd a 3.; 4. és 5. évben egyaránt 24 mFt. A kamatláb (tőkeköltség) értéke 10%. (elvárt hozam minimuma)
 1. Megvalósítsa-e a vállalat a rendszer bevezetését? Alkalmazzon dinamikus és statikus mutatókat az értékeléshez!
 2. Kielégíti-e a rendszer a vezetés 4 éven belüli megtérülési időre vonatkozó követelményét?
 3. Készítse el az alapváltozat érzékenység és eltérés elemzését statikus és dinamikus mutatók alkalmazásával, ha: a) a tervezett hozamok 10%-kal visszaesnek! b) a hozamelvárás 2%-kal növekszik!

 

3. Költség- és teljesítménycontrolling (5,5 nap)
 
A költségcontrolling fogalomrendszerén keresztül, a teljes- és a részköltség számítás lényegének és alkalmazási területeinek megismerésével, a korszerű kalkulációs módszerek alkalmazásával a vállalat optimális költséggazdálkodása kialakítható. 
 
A modul célja:
 • Bemutatjuk, hogy mi a controlling, mire való, hogyan működik és hogyan kell felépíteni
 • Megismertetjük az önköltségszámítási eljárásokkal, megmutatjuk a különböző módszerek információs tartalmát, alkalmazhatóságaikat
 • A különböző tervköltség számítási eljárások és azok alkalmazási korlátainak megismerése
 • Költséghelyi terv készítés lépéseinek elsajátítása
 • Eredményszámítások fedezetből és összköltség eljárással, FIFO, LIFO alkalmazásával
 • A költségeltérések fajtáinak és okainak megismerése, az eltérések kimutatásának és elemzési módszereinek elsajátítása,
 • Az eltérések kiértékelése – következtetések levonása.
Gondolatébresztőnek ajánljuk az alábbi példát (klikk):
Adott egy gyártógép, amelyen 3 különböző terméket gyártunk, és kapacitása az egész hónapra tele van  rendelésekkel. Műszaki okok miatt váratlanul két hét gyártás kiesik. Gazdasági megfontolásból a megmaradt  két hétre a rendelésekből azokat a termékeket kell legyártani, amelyekkel a két hét alatt maximális nyereség érhető el.
A 3 termék (T1; T2; T3) azonos gyártási feltételekkel készül, csak a gyártásidőkben van különbség: a T1 fél óra; a T2 háromnegyed óra; a T3 másfél óra.
Változó költségű önköltségükT1: 1.700 Ft/db, T2: 2.100 Ft/db; T3: 3.950 Ft/db.
Eladási áraikT1: 2.500 Ft/db; T2: 3.000 Ft/db; T3: 5.000 Ft/db.
 • Melyik termék gyártásával kezdené a gyártási programot? És azután melyiket venné sorra? Ezek alapján tehát Ön szerint  –nyereségesség szempontjából - mi a helyes sorrend?
 • Ha Ön ezt a – legnagyobb nyereség szempontjából helytelen- sorrendet választaná: T3; T2; T1, - akkor valószínűleg még nem találkozott azzal a controlling eszközzel, amelyet erre a helyzetre alkalmazni kell.
 
4. Vállalati szimuláció/Business Game (3,5 nap)
 
Ebben a modulban a résztvevők kockázatmentesen, élvezetes játék során sajátíthatják el a koncepcionális stratégiai gondolkodást, a pénzügyi tervezést, mérlegolvasást, gyakorolhatják az üzleti döntések meghozatalát és a hatékony együttműködést más területekkel.
 
A modul célja, hogy az alábbi készségeket is fejlessze:
 • Változásokhoz való alkalmazkodás, döntéskészség, együttműködési készség
 • Koncepcionális stratégiai gondolkodás
 • Üzleti terv készítés
 • Beszámolók megértése és használata az üzleti munkában
 • Gazdasági, termelési elemzések és mutatószámok értelmezése
 • Költség elemzések készítése
 • Pénzügyi feszültségek kezelése
 • A fedezeti pont és a cash fedezeti pont összefüggéseinek megértése
 • A vállalati likviditás folyamatos, éves és hosszú távú értékelése.

 

 

 
 

 

 Képzési résztvevőink véleményeiért klikk a képre! 

Nemzetközi REFA Controller képzés
 
 
 

 

 

MODUL IDŐPONT (57.csoport)
Gazdasági teljesítmény mérése

Képzési napok: 2023.05.13., 2023.05.20., és 2023.06.03.

Csatlakozzon be képzésünkbe, az első modul képzési napjain készült videófelvételt és a tananyagot is díjmentesen a rendelkezésére bocsátjuk.

Pénzügyi controlling 
Képzési napok: 2023.09.09., 2023.09.16., 2023.09.23., 2023.10.07., 2023.10.14., 2023.10.28.
Költség- és teljesítménycontrolling
Képzési napok: 2023.11.11., 2023.11.18., 2023.11.25., 2023.12.09., 2024.01.06., 2024.01.20.
Vállalati szimuláció/Business Game Képzési napok: 2024.01.20., 2024.01.27., 2024.02.03., 2024.02.17.
 
 
 

 

 

RÉSZVÉTELI DÍJ

57. csoport: 649.000 Ft + 27% ÁFA 

58. csoport: 679.000 Ft + 27% ÁFA 

 

A részvételi díj minden résztvevő számára tartalmazza:
 • 18 oktatási nap díját (140 tanóra+ 4 óra E-learning tananyag),
 • becsatlakozáskor az addigi képzési napokon készített videóanyaghoz hozzáférést,
 • a teljes tananyagot (pdf-ben),
 • minden elektronikus oktatási segédanyagot, Excel sablonokat,
 • a magyar nyelvű tanúsítványt (a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből sorszámozott, nyilvántartott tanúsítványt állítunk ki a képzés elvégzéséről), 
 • regisztrálási lehetőséget az adott turnus zárt FB csoportjába (a többi Résztvevővel való kapcsolattartás/kapcsolatépítés elősegítése érdekében),
 • hiányzás esetén a képzési napokról készült videófelvétel elérhetőségét (a képzés legalább 10 képzési napjáról készül felvétel, a továbbiak egyeztetés alatt vannak),
 • a záró értékelést, 
 • amennyiben a Résztvevő a záró értékelésen nem megfelelt minősítést ér el, 1 alkalommal díjmentes ismétlési lehetőséget,
 • tollat, jegyzetfüzetet, meglepetés promóciós ajándékot.

57. csoport: 753.000 Ft + 27% ÁFA

58. csoport: 789.000 Ft + 27% ÁFA

A fentieken felül a REFA által kiállított angol vagy német nyelvű nemzetközi tanúsítvány igénylésével.
30 % kedvezménnyel: 454.300 Ft + 27% ÁFA LEGKEDVEZŐBB ÁR
 
 

 

 

 

KEDVEZMÉNYEK
A kedvezmények nem összevonhatóak, minden esetben az Önnek járó legmagasabbat vesszük figyelembe! 
Magánszemélyeknek kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk az adott kedvezmény mellett. Cégeknek nyújtott részletfizetésért kérjük keresse képzés felelősünket!
8 % Hírlevélre történő feliratkozás esetén
12 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
15 % 3 vagy több fő együttes jelentkezése esetén
15-18-20 % Amennyiben legalább 60-70-80%-os eredményt ér el Controlling kvízünkön
22 % BECSATLAKOZÁSI KEDVEZMÉNY (57. CSOPORT) 2023. SZEPTEMBER 8-IG  céges költségviselő esetén
25 % BECSATLAKOZÁSI KEDVEZMÉNY (57. CSOPORT) 2023. SZEPTEMBER 8-IG  MAGÁNSZEMÉLY esetén, valamint kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítunk
30 % BECSATLAKOZÁSI KEDVEZMÉNY (57. CSOPORT) 2023. SZEPTEMBER 8-IG 2 fő együttes jelentkezése esetén
 

 

 

 

 

Tesztelje tudását controlling kvízünkkel!

Minden 60%, vagy a fölött teljesítő tesztkitöltőnk kedvezményben részesül Nemzetközi REFA Controller képzésünk árából.
 

 

 
A képzés során különösen tetszett:

"Gyes alatt kezdtem a tanfolyamot, más szektorból érkeztem, de a tanfolyam alatt sikerült
controllerként elhelyezkednem."
"Egy komplex, átfogó képet ad a kontrolling világáról, különösen jó a számviteli bevezetés,
hogy mindenkit „képbe hozzon”. Jól felépített modul. Számomra a 3. modul volt a
legélvezetesebb, de a 4. tette fel a pontot az i-re."
"Gyakorlatias, tetszett. Nem csak szakmai, hanem általános, üzleti szemléletformálásra is
tökéletes."
"Gyakorlatias képzés, rendkívül barátságos, jó hangulatú környezetben. Kapcsolatépítésre
is kiváló, rengeteg lehetőség van tapasztalatcserére."
"Ahogy egy csoporttársam is megfogalmazta, a szimuláció hiánypótló. Mint ahogyan a többi modulnál, itt is a gyakorlati alkalmazhatóságon, illetve alkalmazáson volt a hangsúly. Igazi megkoronázása volt a teljes képzésnek. Köszönet érte!"
"Rendkívüli élmény volt kipróbálni magam egy cég első emberének szerepében. Nem csak a döntéseim, döntéseink következményeinek hatását látni volt különleges, hanem egyben saját magamat is, hogy miként tudtam kezelni a váratlan eseményeket." 
További résztvevői véleményekért klikk ide!
"Nagyon élveztem ezt az üzleti játékot! Abban a pár hétben, míg tartott, szinte máson sem kattogott az agyam, csak azon, mikor hogy döntsünk majd, hogy haladjunk tovább. Nagyon fellelkesített! Ezt a modult minden gazdasági szakembernek tudnám javasolni! Megmutatja mennyire fontos előre tervezni és figyelni a cselekedeteink, döntéseink hatásait. Szóval ez a modul volt ténylegesen a tanfolyam csúcspontja, az igazi pont az i-re! "
"Gyakorlati szempontból az utolsó napokban, illetve napon lehetett a legtöbbet tanulni, azzal hogy láttuk, meghallgattuk és megkapjuk egymás bemutató anyagát. Valós helyzetben lehet látni, mit miért és hogyan érdemes elemezni."
"Nagyon összetett volt a játék, intenzív gondolkodásra serkentett, felpezsdítette a szürke hétköznapokat. Ki lehetett próbálni magunkat játékban, hogy valójában mennyire vagyunk kockázatvállalóak vagy éppen konzervatívak."
"Nagyon örülök, hogy részt vehettem a képzésen, minden várakozásomat felülmúlta mind az oktatók, mind pedig a lebonyolítás és adminisztráció terén. Nagyon sokat kaptam a képzés során nem csupán az elméleti tudást tekintve, hanem szemléletmódban is. Controlling területen vannak még képzések, amelyeken nagyon szeretnék részt venni, úgyhogy ígérem, még találkozunk!"
„A képzés segítségével sikerült sokkal átfogóbban és jócskán kibővítve átvenni a korábban főiskolán tanultakat. Az egészet pedig megkoronázta a Business Game, ami minden szempontból igazán egyedülálló.”
„Jól felépített képzés volt. Nagyon tetszett, hogy az erős elméleti résszel kezdtünk, majd megszerzett tudásunkat fokozatosan ültettük át a gyakorlatba, egyre gyakorlatiasabb feladatokon, majd végül a business game-en keresztül.”
„Az online oktatásra való áttérést a Sämling hatékonyan tudta véghezvinni, kezelni. Mind az előadók és a képzésszervező munkatársak részéről ez a teljesítmény kiváló. Bár a személyes jenlétet semmi sem tudja pótolni, a kapcsolattartás és az aktivitás digitális térben megfelelően alakult. Tetszettek a szombati előadások (és vizsgák is), hiányozni fog! :)”
„Köszönöm, hogy részt vehettem!”
„Lengyel László tanár úr előadása nagyon tetszett, nagyon élveztem a gyakorlatias hozzáállását és a tapasztalatainak a megosztását, a felmerülő kérdésekre való azonnali hasznos válaszait.”
„A gyakorlatiasság a szimulációban.”
„A stratégiai játék lebonyolítása.”
„A közös prezentációkészítés során megismert különböző személyiségtípusok megismerése és kezelése. Az is nagyon tetszett, hogy a képzés első 3 moduljában megismerteket az utolsó modulban a tanulók, hogy tudták hasznosítani (stratégia, alkalmazkodás, elemzés, tervezés).”
„Izgalmas volt a játék. Nagyon jó szimuláció volt, rávilágított egyes folyamatokra. Saját cégünknél is tapasztaltam hasonló törvényszerűségeket. Ez most egy kicsit letisztult. Nagyon jó volt a képzésen résztvevőkkel együtt dolgozni, sokfélék voltunk, mégis a controlling szempontjából hasonló tudásszinten, ezért úgy gondolom mindenkinek kihívás volt itt megfelelni.”
„A gördülékenység és a rugalmasság a virtuális oktatás területén.”
„Nagyon tetszett. Még nem vettem részt ilyen interaktív szimulációs játékban, A szoftver is nagyon jó.”
„Köszönök mindent a Sämling csapatának. Az előadók nagyon magas szinten képzettek voltak és ami számomra nagyon fontos volt, hogy jelentős szakmai tapasztalattal, gyakorlattal rendelkeztek. Jó volt a szervezés, minden gördülékeny volt. A tudásanyag számomra jól használható. A végére egy kicsit elfáradtam, hiányoztak a szombati pihenőnapok. Én szeptembertől kapcsolódtam be a csoport munkájába, ezzel a leterheltséggel ez az intervallum ideális. Ha hosszabb időre nyúlt volna a tanfolyam, talán már nem tudtunk volna többet kihozni magunkból. Minden jót kívánok a további munkához!”
„Jó hangulatú, hasznos képzés volt.”
„A "bármit csinálsz, csak nyerhetsz", legalább tapasztalatot elv.”
„Nagyon tetszett maga a business game, hogy döntéseink következményeit azonnal megtapasztalhattuk.”
"Nagyon szépen köszönöm az elmúlt napokat, amelyet sikerült tartalommal, számomra nagyon hasznos tudással megtöltened. Szerettem a tanfolyamot, mert logikusan, jól érthető példákkal volt felépítve és természetesen érezhető volt, hogy sok szakmai tapasztalat állt mögötte. Köszönöm, hogy itt lehettem, igyekszem hasznosítani az itt szerzett tudást a saját vállalkozásunkban."
"Nagyon tetszettek az előadások, és sokat tanultam belőle. Nagyon örülök, hogy Léna személyében találkozhattam egy igazán elhivatott controllerrel :) Megerősítette a szakmába vetett bizalmamat."
"Minden perc egy élmény volt! Jó volt a sok kapkodós, zűrzavaros munkanapok után a szombatok nagy részét, egy ilyen barátságos, jó kedvű, nyitott és elhivatott emberrel tölteni, mint te Léna. Öröm lehet veled egy csapatban dolgozni!"
"Számomra ez abszolút hiánypótló volt, és minden várakozásomat felülmúlta! Még sosem vettem részt ennyire gyakorlatorientált megközelítésűn, amely ezáltal azonnal és sokkal könnyebben megérthetővé vált. Főleg nekem, aki egy alulról építkezős típus vagyok. Eddig is volt valamilyen "elképzelésem" a kontrollingról, de ez a képzés ezt egészen más síkra helyezte: nyilván még sokat kell majd gyakorolni, de olyan módszertant és megközelítési metódust kaptunk, amit mankóul tudunk hívni a jövőben. És -ami a legfontosabb- mindezt ilyen hihetetlenül közvetlen módon és kedvességgel átadva! Igazán hasznos tudást szereztünk és élmény volt minden óra, amit nagyon-nagyon köszönök Neked (Novák Magdolna Léna)! Szinte sajnálom is, hogy nem lesz több.. "
"A hallottak alapján módosításokat fogunk tudni eszközölni a mindennapi munkában."

 

 
Érdekli Nemzetközi REFA Controller tanfolyamunk, de még nem biztos benne, hogy Önnek való a képzés?
 

 

Miért a Sämling képzését válassza?

A Nemzetközi REFA Controller képzés Magyarország legjobb ár-érték arányú controlling képzéseNémet precizitás, hazai környezetre adaptált képzés, magyar nyelvű oktatás szombatonként, nemzetközi végzettséget/tanúsítványt kínálva.
Képzési programunkat ezidáig 54 alkalommal szerveztük meg, összesen több mint 1200 Résztvevővel. Oktatóink sokéves gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek.

Résztvevőink visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy a képzés során megszerzett tudást és a REFA tanúsítványt a munkáltatók előnyként értékelik a kiválasztáskor, új munkaerő felvételekor. Fejvadász cégek statisztikái alapján a legjobban fizetett, leginkább keresett gazdasági szakemberek a nemzetközi ismeretekkel is rendelkező controllerek! Képzésünket azon könyvelőknek, főkönyvelőknek is ajánljuk, akik szeretnének controlling területen is piacképes szaktudásra szert tenni.

A REFA követelményrendszerének teljesítése után, és sikeres modulzáró értékelések esetén a résztvevők a magyar mellé német és/vagy angol nyelvű tanúsítványt is kaphatnak.

A modulzáró értékeléseken min. 60 %-os eredményt kell elérni, záróvizsga nincsen a képzés végén, mindig az adott modul(ok) anyagából történik az értékelés. A modulzáró értékeléseken minden kiadott tananyag, saját jegyzet használható.

A REFA controlling eszközrendszere az operatív és stratégiai controllingra is fókuszál. Az a vállalat, amely képes a teljesítményét stratégiai és operatív szinten is megtervezni, kialakíthatja a teljesítménymérés eszközeit és módszereit, valamint képes fejleszteni termékeit, szolgáltatásait, folyamatait, így megszerezheti, és hosszú távon is megőrizheti versenyelőnyét az adott iparágban.  

A jól működő controlling mára az eredményes vállalkozások fontos sikertényezőjévé vált. A controlling és szemlélete napjainkban már nélkülözhetetlen része a modern vállalatirányításnak. A Németországból adaptált magyar nyelvű REFA controller képzésünkön elsajátíthatja a legjobb gyakorlatot!

A német REFA GmbH. az Európai Unió egyik legnagyobb képző szervezete. A Sämling Kft. a REFA magyarországi kizárólagos partnere, számos REFA képzést szervez - köztük a Nemzetközi REFA Controller képzést. REFA Controller Urkunde (tanúsítvány német  és/vagy angol nyelven) és Sämling magyar nyelvű tanúsítvány szerezhető a képzés elvégzésekor.

 

Magyarországon a nemzetközi, EU-konform REFA Controller Urkunde/tanúsítvány/ CSAK a Sämlingnél!
Az oktatás minden esetben magyar nyelvű, ötvözi a német és hazai gyakorlatot.

 

 

 

Kihelyezett vállalati képzés
A képzés vállalathoz kihelyezett formában is megrendelhető, kihasználva azt, hogy ismert környezetben, saját folyamatokon keresztül, testre szabva sajátíthatják el a tudást.
Képzésünket az Önök által választott napokon szervezzük meg. Igény esetén kérje egyedi ajánlatunkat!
 

 

 

Amennyiben szeretne emlékeztető e-mailt kapni képzésünkről, kattintson az alábbi gombra!

 

Hírlevél Olvasóink időben értesülnek képzéseinkről, és kizárólagosan nekik szóló kedvezményeinkben is részesülnek!

Képzés adatai

Képzés típusa online (live)
Oktatók Ivády Erzsébet
Magyar Csilla
Novák Magdolna Léna
Novák Zsófia
Sziráczki Attila
Kihelyezett formában elérhető igen
Eseménynaptár
Információ: