Bankszakmai képzések a Sämlingtől

 

Képzési palettánkkal megismerheti a mai magyar bankrendszer jellemzőit és szabályozási környezetét. A pénzkezeléssel kapcsolatos valuta -és forintpénztárosi képzéseink keretében speciális jogi és pénzügyi ismereteket szerezhet, különös figyelemmel a hatóságok, így az MNB és a felügyeleti szervek előírására.

Oktatóink maguk is ezeken a területeken tevékenykednek, így egyedi igényeket is örömmel megvalósítunk.

 

 

Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés
Képzésünk 5 napos, 2021-től államilag engedélyezett, programkövetelmény alapján megvalósuló tanúsítványt adó szakmai képzés. Segítségével megismeri a vonatkozó jogszabályokat, valamint átlátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári feladatokat. Elvégzésével közreműködhet a készpénzforgalom lebonyolításában, elszámolásában. Ajánljuk, ha a pénzügyi szektorban szeretne elhelyezkedni, vagy a pénzváltó, illetve közvetítői szakmában, felelősségteljes munkakörben tevékenykedne.

Bővebben 
 • Képzésünk főbb témakörei:
  • Nemzetközi
  • lling
 • KépzésüUDÁSTÁR. 
 • A következő képzés indul: 2022. május 6. - zárás: 2022. szeptember 30.

 

 

 

Aláírás- és okmányazonosító képzés

Két napos, gyakorlatorientált képzésünk célja, hogy felismerje a jogtalan pénzügyi műveleteket, a hamisítási módszereket és a torzítási módokat. A képzés során interaktív módon megismerkedhet a valódi aláírások és okmányok ismérveivel, a különböző hamisítási módok jellemzőivel és azok biztonságos felismerésével.

Bővebben 
 • Az 5 legfontosabb ok, amiért érdemes elvégeznie Projektmenedzsment Alapjai képzésünket:
  • Gyakorlati példákon keresztül ismerheti meg a projektek világát
  • Azonnátozás nélkül használhat
 • 2 napos képzés, 16 tanóra - csak velősen a lényeg
 • A következő képzés: 2022. május 11-12.

 

 

 

Forintpénztáros képzés

Átfogó, egy napos képzésünk célja, hogy megismertessük a valódi és hamis bankjegyek általános jellemzőivel, valamint felkészítsük a pénztárosi tevékenység gyakorlati végzésére. A képzés végén felismeri, és ellenőrizni tudja a forint bankjegyek forgalomképességet és valódiságot az erre a célra szolgáló eszközökkel (UV-lámpa, nagyító), valamint ki tudja szűrni a hamis fizetőeszközöket, és kezelni azokat a jogszabályokban előírtak szerint.

Bővebben 
 • Képzésünk főbb témakörei:
  • Új projektek kezdeményezése, előkészítése
  • Proa
 • Képzésünk 14 oktatási nappal + 1 képzést záró értékelő nappal kerül megrendezésre. A képzés ideje 137 tanóra, melyből 120 órás képzés, amely 2 napos blokkokban, pénteki és szombati napokon zajlik (9:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között). 17 óra e-learning videó tananyag - TUDÁSTÁR. 
 • A következő képzés indul: 2022. május 6. - zárás: 2022. szeptember 30.

 

 

 

Kezdő forintpénztárosi és értéktárkezelői képzés

Három napos, gyakorlatorientált képzésünkön megalapozzuk a pénz -és értékkezelés logisztikai elemeinek ismeretét, és felkészítjük a készpénzkészlet-gazdálkodási feladatok hatékony ellátására. A képzés végeztével el tudja látni önállóan a pénz -és értékkezeléssel kapcsolatos pénztárosi és értéktárkezelői feladatokat, felismeri a valódi és hamisgyanús forint fizetőeszközök jellemzőit, valamint szabályszerűen ki tudja tölteni a pénz -és értékkezelés során keletkezett bizonylatokat, dokumentumokat.

Bővebben 
 • Képzésünk főbb témakörei:
  • Új projektek kezdeményezése, előkészítése
  • Projktek zárása
 • Képzésünk 14 oktatási nappal + 1 knyag - TUDÁSTÁR. 
 • A következő képz