« Blog

Kbt. módosítás a láthatáron

kozbeszguru.hu | 2020.11.05
Megszokhattuk már, hogy a közbeszerzési törvény folyamatosan változik, idén is elérkezett a módosítás ideje.

 

A törvényjavaslat 2020. október 27-én került benyújtásra, további információk és részletek az alábbi linken keresztül érhetők el: T/13474

A törvényjavaslatban többek között az adminisztrációs terhek csökkentése, az elektronikus közbeszerzésben rejlő lehetőségek, a koronavírus közbeszerzési vonatkozású hatásai és az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai jelennek meg. Blogbejegyzésünkben a legfontosabb, legérdekesebb javaslatokat gyűjtöttük össze a teljesség igénye nélkül. 

Adminisztratív jellegű módosítások:

 • előzetes piaci konzultáció EKR-ben történő lefolytatásának lehetősége;
 • a szerződésekkel, szerződésmódosításokkal kapcsolatos adatszolgáltatást elegendő az EKR-ben teljesíteni, azokat a rendszer továbbítja a CoRe-ba;
 • iratbetekintést nem kizárólag személyes megjelenés útján lehetne biztosítani;
 • az összegezés nem csak egy alkalommal lenne módosítható (ez több részből álló közbeszerzési eljárásokban különösen hasznos);
 • a szerződés teljesítése során bevonni kívánt alvállalkozókat továbbra is be kell jelenteni, de nem szükséges minden egyes alvállalkozóra külön-külön megtenni a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot is, a nyilatkozattétel a szerződésben, a szerződés aláírásával megtörténne.

Határidőkkel kapcsolatos változások:

 • a megkötött szerződéseket, szerződésmódosításokat elegendő a tájékoztató hirdetmény megjelenését követően közzétenni az EKR-ben;
 • a bírálat elhúzódására (ajánlati kötöttség meghosszabbított időtartamán túl) is megoldást nyújtana az új szabályozás, de a főszabály maradna, azaz a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálni az ajánlatokat;
 • rugalmasabb határidők lennének irányadók arra az esetre, amikor egy-egy nem jelentős módosítás miatt korrigendumot kell feladni és meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt.

Eljárási cselekményekkel kapcsolatos módosítások:

 • az ajánlati biztosíték hiánypótoltatása lehetővé válna abban az esetben, ha annak igazolása nem, vagy például a bankgarancia nem teljes bizonyító erejű magánokiratként került benyújtásra, de egyébként rendelkezésre áll az ajánlati kötöttség beálltáig;
 • önkéntes hiánypótlás korlátozása az igazolásokkal kapcsolatos hiányok pótlására szóló felhívás esetén;
 • nem kötelező valamennyi ajánlat esetében ellenőrizni az elérhető adatbázisok adatait;
 • nem érvénytelen az az ajánlat, amelyben ellentmondás található a felolvasólapon szereplő adat és a szakember önéletrajzában szereplő adatok között, ha egyébként az ellentmondás nem befolyásolja az elérhető pontszámot;
 • nemzeti eljárásrendben nem kötelező az aránytalanul alacsony ár ás egyéb aránytalan vállalások vizsgálata.

Koronavírussal kapcsolatos szabályok:

 • - nemzeti eljárásrendben változik egy kivétel [Kbt. 111.§ i) pontja], így humánjárvány esetén is fennállhat a kivételi kör;
 • - rendkívüli sürgősségre alapozott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként is köthető keretmegállapodás a ténylegesen szükséges időtartamra, ami hasznos lehet például egészségügyi beszerzések esetén.

Eljárásokkal kapcsolatos változások:

 • uniós forrásból történő támogatás esetén nem indíthatók Kbt. 115. § szerinti eljárások;
 • nemzeti eljárásrendben nem kötelező alkalmassági követelmény előírása, Kbt. 115. § szerinti eljárásban pedig nem is lehetséges.

Kizáró okok:

 • megszűnik több kizáró ok is [Kbt. 62. § (1) bekezdés g), p) és q) pontjai], valamint néhány megmaradó kizáró ok esetében az ajánlatkérő döntésére bízza a törvény, hogy az adott körülmények fennállása esetén (pl. végelszámolás, csődeljárás, felszámolás) kizárja-e az adott ajánlattevőt vagy a szerződés teljesítése szempontjából nem bír relevanciával a kizáró ok.
A törvényjavaslat számos egyéb módosítást is tartalmaz, és új jogszabályokra történő utalások is megjelennek benne például közétkeztetés tárgyú közbeszerzési eljárások esetére. A végleges változásokkal a törvényjavaslat elfogadását követően jelentkezünk.
 

Forrás: Közbeszguru (kozbeszguru.hu)

 

 

Tekintse meg Közbeszerzéssel kapcsolatos E-learning képzéseinket amelyek, Önnek is nagyon hasznosak lehetnek!