« Blog

A legfontosabb változások a Kbt-ben

kozbeszguru.hu | 2020.12.11.
A Magyar Közlöny 274. számában, 2020. december 10-én meg is jelentek a végleges módosítások, íme a legfontosabbak:

A kihirdetés napját követően, azaz 2020. december 11-től:

 • módosul a Kbt. 111. § i) pontja szerinti nemzeti kivétel (humánjárvány megelőzése vagy elhárítása miatt szükségessé váló beszerzések is kivételi körbe tartozhatnak)

2020. január 1-től:

 • közétkeztetés tárgyú közbeszerzések esetében sajátos rendelkezéseket kell figyelembe venni. Hogy melyek ezek a sajátosságok, azt külön Korm.rendelet fogja szabályozni, 
 • változik három kivétel nemzeti eljárásrendben [Kbt. 111. § r), v) és x) pontjai]
2020. február 1-től:
 
 • nem indíthatók Kbt. 115. § szerinti (öt ajánlattevős) eljárások, amennyiben azok részben vagy egészben uniós forrásból támogatottak, már nem számít, határon átnyúló projektről van-e szó vagy sem, 
 • rendkívüli sürgősség jogalapja szerint indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként is köthető keretmegállapodás, 
 • a közbeszerzési dokumentumok nem jelentős módosítása esetén több ideje marad az ajánlatkérőknek, ameddig nem feltétlenül szükséges az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, 
 • közös ajánlattevő/ részvételre jelentkező kiléphet a konzorciumból az eljárás során, és a többi/többiek pedig maradhatnak az eljárás résztvevői, ha a távozó gazdasági szereplő nélkül is megfelelnek az előírásoknak,
 • iratbetekintés 5 napon belül kezdeményezhető a korábbi 10 nap helyett, és nem kötelező azt személyes megjelenés útján biztosítani, 
 • nem vonja maga után az ajánlati biztosíték elvesztését az a körülmény, ha az ajánlattevő nem tudja igazolni az EEKD-ban megtett nyilatkozatát, 
 • nem kérhető az ajánlati biztosíték fenntartása, ha a bírálat túlnyúlik a meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartamán (30+60 vagy 60+60 nap), 
 • több kizáró ok esetében [Kbt. 62. § (1) bekezdés c), h) és j) pontjai, Kbt. 63. § (1) bekezdés a) és b) pontjai], az ajánlatkérő mérlegelési/ bizonyítási körébe tartozik az esetleges kizárás, 
 • megszűnnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés g), p) és q) pontja szerinti kizáró okok, 
 • nem szükséges a különböző nyilvántartások ellenőrzése valamennyi ajánlattevő esetében, csak ha felkéri őket az ajánlatkérő az igazolásaik benyújtására, 
 • egyértelművé válik, hogy ha az alkalmassági követelmény szerinti szakembert értékeli az ajánlatkérő, be kell kérnie már az ajánlatban az alkalmasság igazolását,
 • marad a szabály az ajánlati kötöttség időtartamával kapcsolatban, viszont azokra az esetekre is iránymutatást ad a Kbt., amikor ezt a maximális időtartamot is meghaladja a bírálat ideje, 
 • hiánypótoltatható az ajánlati biztosíték, de azt továbbra is igazolni kell, hogy az ajánlati kötöttség beálltáig rendelkezésre bocsátotta az ajánlattevő, 
 • önkéntes hiánypótlás nem lehetséges abban az esetben, ha az igazolásokkal kapcsolatban van folyamatban hiánypótlási határidő más ajánlattevő(k) részére, 
 • nem lehet érvénytelen az ajánlat, ha ellentmondás található a megajánlás és az azt alátámasztó dokumentum között, viszont így is megállapítható, hogy a legkedvezőbb szintet eléri és ezért a legmagasabb pontszámot kaphatja, 
 • nemzeti eljárásrendben az ajánlatkérő nem köteles aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára, 
 • több alkalommal is módosítható az összegezés, 
 • az ajánlatban nem lehet olyan igazolást vagy nyilatkozatot kérni, ami a szerződés szerinti biztosítékok rendelkezésére bocsátására vonatkozik,
 • építési beruházás esetén a Kbt. szerinti kötelező előleg maximális összege emelkedik, ezentúl legfeljebb 250 millió forint fizethető i előlegként,
 • az alvállalkozókat a szerződés teljesítése során be kell jelenteni továbbra is, de az alvállalkozókkal kapcsolatban egyéb nyilatkozat, azaz a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat nem szükséges.

2020. július 1-től:

 • előzetes piaci konzultáció lefolytatására lesz lehetőség az EKR-ben, 
 • az EKR és a CoRe között megvalósul az adatszolgáltatás és elegendő lesz az EKR-be feltölteni a szerződéseket, szerződésmódosításokat, teljesítésre vonatkozó adatokat,
 • a szerződéseket, szerződésmódosításokat a tájékoztató hirdetmény megjelenését követően kell feltölteni, 
 • a GVH határozatai elérhetők lesznek az EKR-ben
 

Forrás: Közbeszguru (kozbeszguru.hu)

 

 

Tekintse meg Közbeszerzéssel kapcsolatos E-learning képzéseinket amelyek, Önnek is nagyon hasznosak lehetnek!