Controlling mesterfokon

 

A képzés felépítése:

IDŐPONT MEGNEVEZÉS OKTATÓ
2021. október 12., 19. Humán controlling mutatószámok a gyakorlatban Lengyel László
2021. október 21. Cash flow tervezés és kimutatás készítése Lengyel László
2021. november 4., 11. Stratégiai- és teljesítmény controlling Dr. Szívós László
2021. november 9., 16. Projektcontrolling Lengyel László
2021. november 18., 25. Logisztikai controlling Ivády Erzsébet
2021. december 2.-3. Sales controlling Ivády Erzsébet
 
Controlling mesterfokon - egy képzés azoknak akik szeretnének jobban elmélyedni a controlling egy-egy speciális területében. 
 
Állítsa össze egyedi képzés-csomagját! (5, 6, 7, 8, 9 napos csomagjainkat kínáljuk Önöknek.)
 
RÉSZVÉTELI DÍJAK
5 napos csomag 230 000 Ft + 27% ÁFA, bruttó 292 100 Ft
6 napos csomag 285 000 Ft + 27% ÁFA, bruttó 361 950 Ft
7 napos csomag 315 000 Ft + 27% ÁFA, bruttó 400 050 Ft
8 napos csomag 335 000 Ft + 27% ÁFA, bruttó 425 450 Ft
9 napos csomag 365 000 Ft + 27% ÁFA, bruttó 463 550 Ft
 
KEDVEZMÉNYEK
A kedvezmények nem összevonhatóak,
minden esetben az Önnek járó legmagasabbat vesszük figyelembe!
Magánszemélyeknek kamatmentes részletfizetést biztosítunk!
20% ONLINE oktatási forma
 

Módszertan

A módszereket ppt prezentáción, számítási és esetpéldákon keresztül mutatjuk be, és elemezzük a résztvevők aktív közreműködésével, akik így képesek lesznek ezek alkalmazására saját vállalatuknál is.
 

Humán controlling mutatószámok a gyakorlatban tematika:

 • A humán erőforrás jellemzői controlling szempontból, a controlling fogalma és területei
 • A humán erőforrás gazdálkodás feladatai
 • A humán controlling (meghatározása, elterjedésének indokai, irányultsága, időbelisége, alrendszerei: költségcontrolling; gazdaságossági, hatékonysági controlling; jövedelmezőségi, eredményességi controlling)
 • A humán controlling főbb vizsgálati területei és alappillérei (HC és a mérés/mérhetőség problémája, tervezés: a hatások mérlegelése a jövő szempontjából; kontroll: a terv teljesítésének értékelése a teljesítés biztosítása információs rendszer: eltérés elemzés, beavatkozási javaslatok
 • Vállalati stratégia – Humánstratégia – Humáncontrolling (Munkaerő értékének modern, vállalat-specifikus megközelítése)
 • Munkaerő minőségi megfogalmazás Képesség- készség- tudás;
 • Kompetencia és mérése, Teljesítményértékelés folyamata, kritériumai
 • Egy kompetencia mérésének bemutatása a résztvevők közreműködéséve
 • Mutatószámok a humán controllingban:
  1. A létszám- és létszámösszetétel alakulás elemzése, tervezése
  2. Humán portfolió elemzés
  3. A foglalkoztatási hatékonyság elemzése és tervezése
  4. A személyi jellegű költségek hatékonyságának elemzése, tervezése
  5. A létszám és személyi jellegű költségfelhasználás hatékonyságának változása
  6. Teljesítményértékelés a „képesség-hajlandóság” mátrix felhasználásával
  7. A fluktuáció alakulásának elemzése
  8. A munkaerőváltás költségeinek elemzése (belépés és kilépés költségei)
  9. Megüresedett álláshelyek betöltésének hatékonysága
  10. A képzési költségek és megtérülésük
 • Jelentések, beszámolók a humán controlling tevékenységben. A jelentések, beszámolók célja, hatékonyságának kritériumai és típusai - Standard beszámolók és Eseti beszámolók, pl. eltérés elemzések, létszámbővítés elemzése, létszámleépítés elemzése, szervezetalakítás hatásainak vizsgálata
 •  A HR tevékenység évenkénti értékelése (alkalmazott mutatószámok) 

 

Cél és eredmény:

A HR munka modern személetének és mérésének, számításának  gyakorlati ismerete.

Oktatónk, Lengyel László több szakkönyv, főiskolai tankönyv szerzője, mint például:

 • Ambrus Tibor- Lengyel László: Humán controlling számítások. CompLex Kiadó Kft. Budapest, 2006.
 • Ambrus Tibor – Lengyel László: Humán controlling eszközök a gyakorlatban. CompLex Kiadó Kft. Budapest, 2011.

Kinek ajánljuk

Olyan vezetőknek és (kulcs) munkatársaknak, controllereknek, pénzügyi szakembereknek akik a HR munka hatékonyságát, eredményét mérni, számolni, és ezt begyakorolni szeretnék. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a munkaerő elemzésének, értékelésének vállalati standardizálását, és mérésének elvét és gyakorlatát megismerni szeretnék.
 

Cash flow tervezés és kimutatás készítése tematika:

 • A cash flow értelmezése, jelentősége a tulajdonosi és vezetői döntésekben, a Számviteli törvény szerinti cash-flow kimutatás elkészítése A magyar számviteli törvény szerinti cash-flow kimutatás összeállítását ismerik meg és elemezik. Ehhez xls táblákat kapnak a résztvevők.
 • Cash flow controlling: terv-tény, bázis-tény, idősor, összetétel, eltérés-elemzés, mutatószámok cash flow alapon, vállalatközi elemzés, benchmarking, a cash flow javításának lehetséges intézkedései.
 • A likviditási pont alakulása vállalatra és termékre, valamint a likviditási tartalék kitermelésének lehetőségei.
 • Portfólióelemzés.
 • A cash flow szerepe az értékteremtésben, a döntések előkészítésében
 • A nemzetközi számviteli standerdek szerinti cash-flow kimutatás és a hazai előírások különbségei kerülnek részletezésre.

Controlling mesterfokon

 

Stratégiai-és teljesítmény controlling tematika:

 • Stratégiai tervezés (misszió, vízió, stratégia), stratégiai célok és akciók. Vállalati célkitűzések hierarchiája. Vállalati értéklánc modell.
 • A kontroller szerepe a stratégiai tervezésben. Stratégiai tervezést támogató eszközök PESTEL, SWOT, BCG, Porter öt tényezős modellje.
 • Operatív kerettervezés hagyományos módszerei és kritikája (beyond budgeting, advanced budgeting, better budgeting).
 • Teljesítmény irányítás pénzügyi és nem pénzügyi indikátorokkal. Pénzügyi teljesítménymérés kritikája és a menedzsment miópia.
 • Kulcsfontosságú sikertényezők (Critical success factor, CSF) és kulcs teljesítménymutatók (Key Performance Indicators, KPI). Benchmarking.
 • Integrált teljesítményirányítás Balanced Scorecard (BSC) segítségével. A stratégiai térkép kialakítása, BSC mutatók és azok célértékeinek meghatározása. BSC és ösztönzés.
 • Felelősségi egységek: Árbevétel-, költség-, eredmény-, és befektetési- központok teljesítménymérése.
 • A belső elszámoló árak (transzferárak) rendszere. Belső elszámoló árak célja, képzésének módszerei. Belső elszámoló árak rendszerének sikerkritériumai.
 • Menedzsment ösztönzők alkalmazása. Ösztönzők típusai, rövid és hosszú távú ösztönző programok, teljesítmény kritériumok, kontrol mechanizmusok.

Miért hasznos a Stratégiai- és teljesítmény controlling?

Az IGC (International Group of Controllers) által végzett felmérés értelmében minden második vállalatnál a controller munkája haszontalan a felsővezetés számára. A vezetők elmondása alapján a controlling gyakran utókalkuláció fókuszú, célja a pénzügyi számvitel kiszolgálása. Ez a kutatás is rávilágít arra, hogy kimutathatóan sikeresebbek azok a vállalatok, ahol a vezetők támaszkodhatnak a controller tevékenységére.
Az elmúlt években a vezetők információs igénye folyamatosan nőtt, komplexebbé vált. Releváns és megfelelően tömör információkat tartalmazó jelentésekre van szükségük mind a pénzügyi, mind pedig a teljesítmény egyéb területeire fókuszálva. Egyre fontosabb elvárás, hogy a controller a felsővezetés üzleti partnere, tanácsadója legyen, és már nem elég, ha csak a szokásos számokat szolgáltatja rendszeresen és megbízhatóan. Elengedhetetlen az is, hogy egy controller mélyen értse az üzletet, ismerje a vállalati értékláncot és a piacot. A vezetők tényeken alapuló, adatvezérelt, megbízható döntéseket szeretnének hozni, amihez a kontroller kell, hogy a navigátor legyen.
Ezekhez a megváltozott szerep- és feladatkörökhöz hatékonyságot növelő stratégiai és teljesítmény controlling ismeretekre van szükség.
 

Az eredmény

A résztvevők menedzsment szemszögből ismerik meg a vállalati stratégiai tervezési folyamatot, amely a szervezet számára képes biztosítani a hatékony működtetés kereteit, a stratégia controlling alkalmazásának alapjait. A résztvevők képesek lesznek a tervezéssel szemben támasztott igényeik megfogalmazására, átlátják a vállalat stratégia tervezési folyamatait, valamint megismerkednek a alkalmazott módszereivel.
 

Sales controlling tematika

 • Az értékesítési és  marketing kontrolling alapjai, szerepe, jelentősége a vállalati kontrolling rendszeren belül. 
 • Stratégiai és az operatív kontrolling kapcsolata az értékesítés és a marketing szemszögéből
 • Vállalati célok és azok megvalósításának folyamata, tervezés az értékesítés és marketing területén 
 • A veveői elégedettség növelését jelző kulcsmutatók rendszere, alkalmazása és értékelése, eltérés elemzés  az értékesítés és marketing területén,
 • Balanced Scorecard 
 • Termékcsoport, termék optimalizálás, fedezeti pont, vevői elemzések 
 • Beszédes riport rendszer kialakítása  és döntéselőkészítő elemzések készítése hozzájárulva a vállalati célkitűzések eléréséhez

 

Logisztikai controlling tematika

 • Fő összefüggések, részterületek kapcsolatai, folyamatház egy vállalkozáson belül.
 • Beszerzés, gyártás, belső anyagmozgatás, értékesítés kapcsolatrendszere, szervezeti háttér 
 • Vevő és szállító management (Customer Service Managementm Supplier Service Management)
 • Beszállító kiválasztás, beszerzési, - és beszállítói minőségköltségek kontrollingja
 • A raktár szerepe a supply chain folyamatban, raktári kulcsmutatók (szállítói pontosság, raktári költségek, készletek forgási sebessége), pénzügyi szempontú rizikó faktorok 
 • Vevő,- és termékszerkezet kontrollingja 
 • Vevői megrendelések kontrollingja 
 • Logsiztikai költségek kontrollingja 
 • Logisztikai controlling eszközháttér, felelősségi körök megosztása a szervezeten belül 
 • Beszédes riport rendszer kialakítása  és döntéselőkészítő elemzések készítése hozzájárulva a vállalati célkitűzések eléréséhez.

 

Projektcontrolling témakörök, amelyekkel foglalkozunk:

 • Projekt fogalma, típusai
 • A projekt sikeressége
 • Projektfolyamat, projektciklus
 • A projekt tervezése
 • Előkészítés (megvalósíthatósági elemzések, megfelelőség tervezés)
 • Kapacitástervezés
 • Minőségtervezés
 • Finanszírozás tervezés
 • Kockázatelemzés
 • Projektcontrolling (operatív és stratégiai)
 • A megvalósítás elemzése és beavatkozási javaslatok kidolgozása
 • Előrehaladás (idő) controll
 • Mérföldkő elemzés és alkalmazása
 • Erőforrás controll
 • Költség controll
 • Eredmény controll
 • Minőség controll
 • Utókövetés, Megvalósítás tapasztalatainak elemzése
 • A projekt megfelelőségének és megtérülésének elemzése
 • A projektcontrolling keretében készülő beszámolók, jelentések típusai
 
Amennyiben szeretne emlékeztető e-mailt kapni képzésünkről, kattintson az alábbi gombra!
 
 
A résztvevők a prezentációt és a feladatokat, illetve azok megoldásait és a megoldásokat támogató Excel programokat is megkapják elektronikus formában. 
 

 

Résztvevői vélemények:

 • "A tanár úr felkészültsége kiemelkedő, az előadásmódja nagyon élvezetes. A humorral fűszerezett életszerű példák nagyban könnyítik a megértést, és gátolják a elfásulást."
 • "A Tanár úr olyan természetességgel, könnyedséggel, érthetően, egyszerűen beszélt a témáról, mintha egy könnyű kis feladat lenne elsajátítani a cash-flow és pénzügyi szemléletet."
 • "Nagyon átfogó, érthető, gyakorlatias. Tanár úr felkészült, magas fokú szakmai háttérrel rendelkezik, nagyon hasznos a gyakorlatból hozott példák bemutatása, átbeszélése."
 

Hírlevél Olvasóink nemcsak mindig időben értesülnek legújabb képzéseinkről és általános kedvezményeinkről, hanem kizárólagosan nekik szóló kedvezményeinkben is részesülnek!

Képzés adatai

Oktatók Ivády Erzsébet
Dr. Szívós László, ACCA
Lengyel László
Vizsgával zárul a képzés nem
Kihelyezett formában elérhető igen
Képzésfelelős Porubszky-Tóth Katalin
Eseménynaptár
Információ: