Képzésünk az alábbi modulokból áll:
 
Pénzügyi kimutatások elemzése (2 nap) - Oktató: dr. Szívós László
Cash flow tervezés és kimutatás készítése (1 nap) - Oktató: Lengyel László
Szervezetek likviditás-menedzselése (1 nap) - Oktató: Lengyel László

 

 

Pénzügyi kimutatások elemzése (2021. november 11., 18.)

 
A vállalatok nyilvános pénzügyi kimutatásainak megértése és elemzése elengedhetetlen feltétele számos üzleti döntésnek.
A beszámolóból származó információk értékelése része a banki hitelezők hitelképességi és kockázatbecslési folyamatának, új vevők vagy üzleti partnerek fizetőképességének megítélése esetén, de a módszertan előkerül a versenytársak vagy a piaci szereplők múltbeli teljesítményének elemzése során is.
 
 
Ismertető videónkat itt nézheti meg:
 

Tematika

1. nap:
 • Bevezetés a pénzügyi kimutatások elemzésének módszertanába
 • Az iparág megértését célzó elemzési módszerek
 • A pénzügyi beszámolók típusai és tartalma, a beszámoló elemzési célú előkészítésének lépései
 • Vagyoni helyzet elemzése: horizontális és vertikális mutatók (eszköz és forrás szerkezet, eladósodottság és tőkeszerkezet, stabilitás és finanszírozási egyensúly)
 • Pénzügyi helyzet elemzése: a likviditás vizsgálata mutatók segítségével, a nettó forgótőke ciklusideje (cash conversion cycle), nettó forgótőke menedzsment elemzése, cash flow kimutatás elemzése
2. nap:
 • Jövedelmi helyzet elemzése: az eredmény eredet és strukturális elemzése, eredmény színvonal (margin) mutatók, hatékonysági mutatók, megtérülési mutatók
 • Mutatószámrendszerek: ROI felbontás és ROE felbontás módszertana
 • Csődelőrejelzési módszerek
 • Peer group és versenytárs elemzés
 • A beszámoló manipulálására utaló jelek, kreatív számvitel
 • A beszámoló elemzés kritikája, korlátai

A képzés célja, hogy

 • résztvevők megismerjék és elsajátítsák a beszámoló elemzés eszközeit és technikáit
 • képessé váljanak egy vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének komplex megítélésére és megértésére az iparági információk tükrében a nyilvánosan elérhető pénzügyi beszámolók alapján.
A képzés betekintést nyújt a vállalati beszámolók megértéséhez elengedhetetlen iparági elemzés eszközrendszerébe és technikáiba is.
 
Cash flow tervezés és kimutatás készítése (2021. október 21.)
 
Operatív cash flow terv készítése és elemzése, valamint cash flow kimutatás készítése és elemzése gyakorlatorientáltan. A változások és változtatások a kiadott Excel táblák/sablonok alapján gyorsan nyomon követhetőek.
 

Tematika:

 • A cash flow értelmezése, jelentősége a tulajdonosi és vezetői döntésekben, a Számviteli törvény szerinti cash-flow kimutatás elkészítése (A magyar számviteli törvény szerinti cash-flow kimutatás összeállítását ismerik meg és elemezik. Ehhez xls táblákat kapnak a résztvevők.)
 • Cash flow controlling: terv-tény, bázis-tény, idősor, összetétel, eltérés-elemzés, mutatószámok cash flow alapon, vállalatközi elemzés, benchmarking, a cash flow javításának lehetséges intézkedései.
 • A likviditási pont alakulása vállalatra és termékre, valamint a likviditási tartalék kitermelésének lehetőségei.
 • Portfólióelemzés.
 • A cash flow szerepe az értékteremtésben, a döntések előkészítésében.
 • A nemzetközi számviteli standerdek szerinti cash-flow kimutatás és a hazai előírások különbségei kerülnek részletezésre.

Módszertan

A képzés keretében bemutatott összefüggések példákon keresztül kerülnek feldolgozásra. A résztvevők elkészítik egy minta vállalat cash flow kimutatását, alkalmazzák a cash flow controlling mutatókat, értékelik a vállalat pénzteremtését és pénzfelhasználását. A program keretében a résztvevő saját vállalatára, szervezetére jellemző problémák megbeszélésére is lehetőséget biztosítunk. A cash flow kimutatás elkészítéséhez és elemzéséhez Excel alapú sablonokat is a rendelkezésére bocsátunk.
 

Cél, kompetencia, eredmény

A résztvevő a gyakorlatban is alkalmazható ismereteket kap a cash-flow összeállításáról, elemzéséről és a tulajdonosi-vezetői döntésekben játszott szerepéről.
 

Szervezetek likviditás-menedzselése (2021. november 23.)

A tervezés és controlling módszerek alkalmazásával értékelhetik vállalatuk pénzügyi helyzetét, és kialakíthatják a pénzügyi helyzet javítását elősegítő stratégiákat. Követhetik a megvalósítás folyamatát.
 
Tematika:
 • Likviditás: fogalma; biztosításának "aranyszabályai"; megteremtésének eszközrendszere.
 • Finanszírozás tervezés: eszközök és források tervezése; finanszírozási stratégiák. 
 • Pénzforgalom tervezés: bevételek és kiadások tervezése; forráshiány és felesleg feltárása.
 • Cash-flow tervezés: operatív és időszaki.
 • Pénzügyi controlling: likviditás és pénzügyi helyzet-értékelés, válság-előrejelzés.
 • Beavatkozás az egyensúlyhiány kiküszöbölésére: a termelés rentabilitásának fokozása; a befektetett tőke lekötésének csökkentése; a termékportfólió javítása; külső források bevonása a finanszírozásba; finanszírozási szerkezet átalakítása.
 • A feszültségek kezelése: Prevenció, reorganizáció.
 • A méretváltozás pénzügyi problémái: növekedés, a stagnálás és a zsugorodás.

Módszertan

Az alkalmazott módszereket esetpéldákon mutatjuk be, így a résztvevők vállalatuk helyzetének értékelésére alkalmas eszközöket és a helyzet javítását megalapozó megoldásokat ismernek meg. A résztvevők vállalatára vonatkozó kérdések is feldolgozásra kerülnek.
 
IDŐPONT
Cash flow tervezés és kimutatás készítése:2021. október 21.
Pénzügyi kimutatások elemzése: 2021. november 11., 18.
Szervezetek likviditás-menedzselése: 2021. június 2., 2021. november 23.
Időbeosztás: 4 nap (napi 7*45 perc) szünetekkel és ebédszünettel

 

HELYSZÍN
ONLINE formában

 

RÉSZVÉTELI DÍJ
220.000 Ft + 27% ÁFA A részvételi díj tartalmazza a 4 oktatási  napot, a tananyagot (pdf), az excel sablonokat és a magyar nyelvű tanúsítványt.

 

KEDVEZMÉNYEK
25% Bevezető áron

 

 

Amennyiben szeretne emlékeztető e-mailt kapni képzésünkről, kattintson az alábbi gombra!

 

Kihelyezett formában elérhető

Megfelelő létszám esetén a képzés vállalathoz kihelyezett formában is megrendelhető, kihasználva azt, hogy ismert környezetben, saját folyamatokon keresztül, testre szabva sajátíthatják el a tudást. Képzésünket az Önök által választott napokon szervezzük meg. Igény esetén kérje egyedi ajánlatunkat!
 

Képzés adatai

Képzés hivatalos neve Pénzügyek felsőfokon
Oktatók Dr. Szívós László, ACCA
Lengyel László
Képzésfelelős Porubszky-Tóth Katalin
Eseménynaptár
Információ: