« Blog

Így kell szabályosan megszerezni az adatkezelési hozzájárulást

adozona.hu | 2020.05.28.
A személyes adatok kezelése vonatkozásában a 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tartalmazza a kötelező előírásokat. Sajnos azonban a rendelet értelmezése sokszor nem könnyű. Tagállami precedens kis számban áll rendelkezésre, luxemburgi bírósági döntés pedig kevés született. Ezekből kifolyólag nagy jelentősége van annak, hogy az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) – mely a GDPR által létrehozott, a rendelet előírásait elemző szerv – milyen útmutatásokat bocsájt ki. 2020. május 4-én jelent meg az 5/2020. számú iránymutatás az adatkezelési hozzájárulás feltételeiről, melyet az alábbiakban ismertetünk.

2018. május 25. napjától csupán kiegészítő jellegű jogalap

GDPR 6. cikk (1) bekezdése 6 jogalapot nevesít, melyek közül az adatkezelőnek valamennyi adatkezelése vonatkozásában legalább egyet meg kell jelölnie. Ilyen jogalap többek között az érintett előzetes hozzájárulása. A rendelet 7. cikke a hozzájárulás feltételeit szigorúan határozza meg. A hozzájárulásnak előzetesnek, önkéntesnek, egyértelműnek, határozottnak és tájékozottnak kell lennie. Amennyiben az adatkezeléshez adott hozzájárulás ezen követelményeknek nem felel meg, abban az esetben az adatkezelés megfelelő jogalap nélkül történik azaz, jogellenes. Fontos tehát ismernünk, hogy ezen feltételeket az értelmezésre jogosult szerv miképpen interpretálja.

„Belépésével hozzájárul”: tilos az árukapcsolás

Hozzájárulást érvényesen kapcsolt szolgáltatáshoz csak abban az esetben lehet adni, amennyiben az érintett, akinek a személyes adatait az adatkezelő kezeli, mindegyik adatkezeléshez külön is hozzájárul. Amennyiben erre fogalmilag nincsen lehetőség, a hozzájárulás érvénytelen. Ezen okból nem alkalmazható olyan szabály, hogy az érintett a rendezvényre történő belépésével a fényképek készítéséhez is hozzájárul. A jog ugyanis a rendezvény céljából történő adatkezelést, illetve a fénykép készítését, mint adatkezelést külön adatkezeléseknek tekinti, melyek vonatkozásában önálló jogalapokra van szükség. Ugyanezen okból nem alkalmazható olyan kikötés, hogy a honlap böngészésével az érintett a sütikre vonatkozó adatkezelési tájékoztatást elfogadja, azok gépére történő telepítéséhez hozzájárul.

Az adatkezelési hozzájárulásért lehet ösztönzőt juttatni

Nem ritka az, hogy az adatkezelők úgy ösztönzik az ügyfeleiket vagy a leendő ügyfeleiket a hozzájárulásuk megadására, hogy ösztönzőket (például árkedvezmény, nyereményjáték) biztosítanak számukra. Amennyiben pedig az érintett később a hozzájárulását visszavonja, kedvezményekre a továbbiakban már nem jogosult. Ez a hátrány ugyanakkor nem teszi az adatkezelést jogellenessé. Az álláspont ugyanakkor nem teljesen tiszta. A NAIH 2018 júliusában kiadott iránymutatása szerint ugyanis az érintett, aki nyereményjátékon való részvételért cserében iratkozott fel hírlevélre a nyereményre való jogosultságát leiratkozás esetén sem veszíti el. A NAIH állásfoglalása (levél) a honlapján továbbra is elérhető.

Forrás: adozona.hu

 

Tekintse meg Adatvédelemmel kapcsolatos képzéseinket:

Munkaügyi adatvédelem   Adatvédelem és adatkezelés marketing szempontból
     
Adatvédelem és adatnyilvánosság a közbeszerzésben   Adatvédelmi tisztviselő képzés