Controlling és pénzügyi képzések a Sämlingtől

 

Gyakorlatorientált képzéseinken controlling tervezési, elemzési, információkezelési eszközöket és módszereket sajátíthat el. Képzési palettánkban junior és senior controllereknek is kínálunk konzultációval egybekötött tanfolyamokat. Legyen szó beszámoló elemzésről, stratégiai tervezésről, pénzügyi vagy költségcontrollingról: átfogó képzéseket és speciális részterületeket érintő rövidebb tanfolyamokat is kínálunk nyitott, valamint kihelyezett, vállalati formában is.

 

 

 

Nemzetközi REFA Controller képzés
A legjobb operatív és stratégiai controlling gyakorlat egy képzésbe sűrítve - 18 nap!

Átfogó képzésünkön az egyes controlling funkciók áttekintését, összefüggéseit és az alkalmazandó szabályok, mutatók értelmezését sajátíthatja el 18 nap alatt. Az operatív és stratégiai controlling gyakorlatára alapozva az Excel sablonoknak és konzultációknak köszönhetően önálló controlleri munkavégzésre is képes lesz.

 

 

 

Pénzügyi controlling

6 napos intenzív gyakorlati képzés, melynek elvégzésével képessé válik komplex pénzügyi controlleri feladatok ellátására. Az elsajátított ismeretek által többek között cége pénzügyi tervezési folyamatának, likviditás és cash-menedzsmentjének valamint beruházási, befektetési döntéseinek is aktív részese lehet.

 

 

 

Költség- és teljesítménycontrolling

Szemléletváltás az önköltségszámításban! Tanfolyamunk elvégzésével képessé válik cége eredményét költségoptimalizálással javítani. Képzésünkön a controlling rendszerének felépítésére és működtetésére vonatkozó innovatív technikákat sajátíthat el – tapasztalt controllerként vagy akár cégvezetőként is.

 

 

 

Pénzügyi képzések

Kezdő és haladó pénzügyi kurzusaink célja, hogy fejlessze a résztvevők pénzügyi ismereteit az egyes témarészek megértésén, használatán és a pénzügyi információk elemzésén keresztül. Gyakorlati képzéseink elvégzésével képes lesz különböző pénzügyi elemzések, értékelések, akár cash flow kimutatás összeállítására is.

 

 

 

Humán controlling mutatószámok a gyakorlatban

Képzésünk alkalmassá teszi komplex HR controlleri tevékenység elvégzésére. A munkaerő elemzésének és értékelésének vállalati standardizálását, a HR munka modern szemléletének és mérésének gyakorlati ismereteit kiscsoportos kurzusunkon sajátíthatja el.

 

 

 

Controlling mesterfokon

Haladó controlling tanfolyam, ahol különböző részterületek elmélyítésével alkalmassá válik vállalt feladataiban controllerként kiteljesedni. Navigátorként támogathatja cége managementjét abban, hogy jövő-, cél- és költségorientáltan, a környezeti változások állandó figyelésével és azok vállalkozásra adaptálásával segítse elő a szervezet hatékony, jövedelmező, és az elvárásoknak megfelelő működését.