Fehér Erika

Bemutatkozás


Bölcsész alapvégzettségét az évek során hazai és nemzetközi emberierőforrás-menedzsment, szervezetfejlesztési illetve pszichológia képzésekkel, kurzusokkal mélyítette, egészítette ki.

Kiemelt szakterületei: munkaköri rendszerek, kompetencia-rendszerek, kompetencia-értékelés / vezetői kompetencia-értékelés, fejlesztés, vezetői coaching, javadalmazás- és kompenzációs rendszerek kialakítása és bevezetése, teljesítmény-menedzsment, szervezetfejlesztés, HR- szakemberek képzése. Különféle módszertanok alapján egyéni és csoportos (AC, DC) kompetencia-értékeléseket is végez magyar és angol nyelven; a GRH Management/Securex Group, Belgium és a Hudson Global kiképzett kompetencia értékelője, a Cubics Ltd. PAPI3 személyiségtesztjének kiképzett értékelője, és GPOP kiképzett értékelő és visszajelző tanácsadó. Számos egyéni és csoportos önismereti képzéssel rendelkezik.

Szakmai pályafutását a Magyar Nemzeti Bankban eltöltött hosszú idő alatt megszerzett jelentős, vállalati HR-vezetői tapasztalatok határozták meg, ahol széles körű és átfogó rálátást kapott az emberierőforrás-menedzsment teljes területére. 1995-től Fejlesztési vezetőként dolgozott, majd 2002-ben a Kompenzációs és Juttatási Osztály vezetőjeként fejezte be tevékenységét a szervezetben.

Ekkor szakmai karrierjében is jelentős fordulat következett be: azóta a problémák megoldását a vállalati oldal helyett külső tanácsadóként segíti. Az utóbbi több mint 20 év alatt bebizonyosodott, hogy ez a munkakör nagy ívű lehetőséget nyújt számára a problémák szabad megfogalmazására, kreativitása hatékony használására, egymástól első látásra talán különböző fókuszú projektekben való részvételre.

2002-től a Telkes Tanácsadó Zrt-nél HR-üzletág vezetőként dolgozott; főként magyar és multinacionális nagyvállalati ügyfelek szervezetfejlesztésével és HR-rendszerek bevezetésével foglalkozott. Emellett az államigazgatás egyes nagy stratégiai HR-projektjeiben szakmai projekt/részprojekt-vezetőként vett részt.

2008 óta önálló, független HR-szervezetfejlesztési vezető tanácsadóként dolgozik. Munkái továbbra is főként a szervezet- és működésfejlesztés területét, klasszikus HR-projekteket érintik, illetve érdeklődése fókuszába hangsúlyozottan került bele a fejlesztés, tehetséggondozás, karriermenedzsment, egyéni- és csoporttréningek tartása, egyéni folyamatok kísérése is. Az utóbbi években több, sporttal kapcsolatos feladat is megtalálta  – ez egyrészt stratégiai projektvezetést jelentett, illetve mentális coach-ként válogatott sportolók kísérését.

Ügyfelei között megtalálhatóak hazai multinacionális nagyvállalatok, a pénzügyi szektor intézményei, kis- és középvállalkozások, közigazgatási intézmények és sportszervezetek is.

Mindemellett, külön örömet okoz számára, amikor lehetősége van olyan feladatok menedzselésével is foglalkozni, amikor szövegeket gondozhat, és olvasószerkesztői, lektori kompetenciáit is használhatja.

Fontos számára az önismeret, önfejlesztés, a magas fokú szakmai professzionalizmus, megbízhatóság. 

Munkája során olyan helyzetek kialakítására törekszik, melyek a tiszta, őszinte, nyílt kommunikáción, partnerségen alapulnak, és azt gondolja, akkor tud igazán hatékony és eredményes lenni, ha partnereivel alapvető morális és szakmai értékei megegyeznek.  

 

Erika az alábbi képzéseken oktat a Sämlingnél:

Munkakörök/Teljesítményértékelés

Képzés-fejlesztés, motiváció, javadalmazás

A sikeres interjúztatás

HR folyamatok/HR kommunikáció/Változásmenedzsment

HR Basic